google-site-verification=w6eRhSn-7wO3AinHoks7fe8xb834kdt4gWifPQNiEfo
Nieuws

Roken: een portie radioactiviteit je longen inzuigen

Share Button

Dat de belangrijkste oorzaak van longkanker is roken is, is ruimschoots bekend. Maar wat maakt tabak nu zo uiterst kankerverwekkend ? Het zijn de radioactieve stoffen die in de tabak zitten. Deze radioactieve stoffen zijn er willens en wetens in gedaan, met het oog op grotere winst. Niet bepaald een aantrekkelijk idee: jezelf bewust blootstellen aan een frequente portie radioactiviteit.

Roken: radioactiviteit in je longen

 

In dit artikel

  • Sigaretten rook stinkt, geld stinkt niet
  • Rokers: 512 keer meer radioactiviteit door roken als door röntgen
  • De aanwezigheid van polonium 210 en radion gas in tabak.
  • Veel geld met tabak gemoeid: de goedkoopste en helaas giftigste bestrijdingsmiddelen
  • Cover up van Amerikaanse overheid ten gunste van het machtige Philip Morris
  • Hoe zit het in Nederland met de invloed van de tabakslobby op de overheid

Sigarettenrook stinkt, maar geld stinkt niet

Polonium-210 is aanwezig in sigarettenrook en het is het enige component daarin dat zelf kanker produceert in proefdieren door inademing: tumoren ontwikkelen zich al bij een blootstelling die vijf keer minder is dan die van de gemiddelde roker. De kankerverwekkende stof doodde KGB agent Alexander Litvinenko. Wie wil dit vrijwillig inademen ? Maar beter is nog de vraag: waarom doet de tabaksindustrie dit gif bewust in de sigaretten ? Het antwoord is simpel: om er goed aan te verdienen. En de tabaksindustrie geeft het ook toe.

Rokers: 512 keer meer radioactiviteit door roken als door röntgen

In 1999 werd het International Agency for Research on Cancer geciteerd in Physicians for a Smoke-Free Canada: tabaksrook bevat Polonium 210. In 1995, werd in het boek  “Isotopes for Medicine and the Life Sciences” dat gepubliceerd werd door Institute of Medicine / National Academies Press het volgende geciteerd:

radioactive-smoke

De tabel toont dat de longen van rokers 20000 / 39 = 512 keer meer radioactiviteit bevatten, dan het geval is bij radioactiviteit afkomstig van röntgen. Wanneer er een röntgenfoto gemaakt wordt, is de röntgenlaborant beschermd tegen de straling en dat is niet voor niets. Een röntgenlaborant maakt duizenden foto’s per jaar. Wanneer je rookt, stel je je ook duizenden keren per jaar bloot aan radioactiviteit. De radioactiviteit in tabak neemt alleen maar toe, met name door Fukushima en  Chernobyl.  

Radon gas

Een andere uiterst kankerverwekkende stof in tabak is radon gas is de op 1 na grootste oorzaak van longkanker. In Nederland komen er elk jaar naar schatting 800 longkankerpatiënten bij door radon gas. Inademing van het radongas en de vervalproducten daarvan kan het longweefsel beschadigen. Op termijn kan hierdoor longkanker ontstaan. Radon ontstaat uit radium, een vervalproduct van uranium. Het gas komt voor in uraniumrijke bodems, zoals de kleigronden in het noorden van Nederland en lössgronden in Limburg. Radon dringt via kruipruimten en spleten in de fundering en tussenmuren de huizen binnen.

Veel geld met tabak gemoeid: de goedkoopste en helaas giftigste bestrijdingsmiddelen

Polonium 210 wordt doelbewust in tabak gestopt omdat dit meer winst oplevert. Er wordt veel geld omgezet in de tabaksindustrie. En wanneer er door bepaalde teelten veel geld omgezet wordt, komen de goedkoopste maar giftige bestrijdingsmiddelen om de hoek kijken.  En in tabaksplantages wordt het radioactieve radon gas gebruikt. De tabaksindustrie weet dit dondersgoed, maar heeft altijd zijn best gedaan dit stil te houden. Een beslissing om de radioactieve vervuiling op te ruimen, hebben zij altijd handig omzeild. Tabaksboeren zouden de bladeren kunnen afwassen of over kunnen gaan op bijvoorbeeld calciumfosfaat om de radioactiviteit te verwijderen, maar dat gaat ten koste van de winst. Lees de details hierover maar in Scientific American. Lees ook de wetenschappelijke publicatie“Polonium and Lung Cancer.”

Cover up van Amerikaanse overheid ten gunste van het machtige Philip Morris

In 1990 meldde US Surgeon General Charles Everett Koop op de Amerikaanse televisie dat straling in tabak de oorzaak is van 90% van de gevallen van longkanker die aan tabak gerelateerd is.  Vreemd genoeg is er geen bewijs van deze uitspraak terug te vinden. Twee rapporten van Charles Everett zijn helemaal doorzocht  om de informatie terug te vinden: How Tobacco Smoke Causes Disease  en Reducing the Health Consequences of Smoking . Deze twee werden gepubliceerd voordat Everett zijn uitspraak op televisie deed. Een uitspraak die hij deed op basis van wat er onderzocht was. En wat onderzocht was, was dus niet meer terug te vinden. Zou het niet zomaar kunnen zijn dat de overheid wist van het gevaar van radioactieve straling in sigaretten, maar dat ze geen trek hadden in de vestiging van aandacht hierop?  Philip Morris heeft jarenlang tabaksgegevens onder de pet gehouden

Hoe zit dit in Nederland ?

De rol van Edith Schippers is opmerkelijk voor een Minister van Volksgezondheid.

Nieuw onderzoek UM: wat is de invloed van de tabakslobby op Nederlandse overheid

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht onderzoeken momenteel wat de invloed is van de tabakslobby op de Nederlandse overheid.  Door publieke digitalisering van uitgewisselde documenten tussen de tabaksindustrie en de overheid moet er een rijker en vollediger beeld ontstaan van hun ‘correspondentie.’ De UM gaat daar in graven en ze uitroken. Naar verwachting verschijnt begin 2015 de eerste wetenschappelijke rapportage.

Tabak is zo radioactief dat arbeiders op tabaksplantages behoorlijk blootgesteld zijn aan radioactiviteit . Het is niet alleen radon en polonium, maar ook uranium, thorium en potassium.  De arbeiders lopen zelf ook verhoogd risico.

Tot slot, meer over de details van de radioactieve tabaksgeschiedenis: “The Polonium Brief – A hidden History of Cancer, Radiation and the Tobacco Industry”  van Brianna Rego. Dit is een fascinerend goed stuk onderzoek.

Gebruikte bron www.owndoc.com

Share Button
Kijk op Facebook pagina voor meer tips en nieuws (vergeet niet op 'vind ik leuk' te klikken :-)