Chronische vermoeidheid (CVS/ME) eveneens gekoppeld aan chronische ontsteking

Net als depressie, autisme en fibromyalgie wordt ook het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) gekoppeld aan chronische ontsteking. Hiermee raakt de stelling dat deze ziekten psychisch zijn steeds meer achterhaald. Recente studie laat weten dat ook CVS een ontstekingsziekte is. Hiernaast zouden CVS-patiënten ook een andere hersenconnectiviteit hebben.

Gerelateerde artikelen: 

Depressie gekoppeld aan chronische ontsteking
Fibromyalgie gekoppeld aan chronische ontsteking
Autisme gekoppeld aan chronische ontsteking

Chronische vermoeidheid door ontsteking

Als vermoeidheid langer dan 6 maanden voorkomt, is er sprake van het chronisch vermoeidheidssyndroom. CVS/ME komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Eind jaren ’90 waren er ongeveer 27.000 CVS/ME-patiënten in Nederland. 1 Naar schatting is het aantal sindsdien aanzienlijk gestegen. 2

Er is weinig bekend over de neurobiologie van de ziekte, maar de hoofdkenmerken zijn:

 • Pijn intolerantie
 • Cognitieve moeilijkheden
 • Slaapproblemen
 • Spierpijnen
 • Hoofdpijn
 • Extreme vermoeidheid
 • Lichamelijke inactiviteit
 • Griepachtige symptomen

Andere hersenconnectiviteit bij chronische vermoeidheid

PLoS ONe publiceerde deze maand een studie waarin gemeld wordt dat bij CVS-patiënten in de rechter dorsale anterior insula een lagere functionele connectiviteit zichtbaar is met de rechter cortex parietalis posterior in het centraal-executief netwerk. Deze lagere connectiviteit kan op een gebrekkige ontwikkeling van de cognitieve controle wijzen. Dit betekent waarschijnlijk een gebrek aan associaties met drie bekende functionele domeinen: cognitie, pijn en lichamelijke activiteit. Deze resultaten suggereren een specifieke biologische handtekening van CVS bij volwassenen.

Verhoogd aantal ontstekingsmarkers

Een iets eerdere studie 3 (Stanford University School of Medicine) koppelt chronische ontsteking aan het chronisch vermoeidheidssyndroom.   5

Standaard lab testen geven normale resultaten

Als het onder andere om CVS gaat is het niet ongewoon dat de lab resultaten normaal zijn. Patiënten kampen ermee dat hun klachten omschreven worden als iets dat tussen de oren zit, en dat ze psychisch van aard zijn. Standaard lab testen meten waarschijnlijk de verkeerde dingen. 3 Volgens de laatste bevindingen zijn er namelijk wel abnormaliteiten.

Witte bloedcellen en cytokines

Chronische vermoeidheid begint meestal plotseling na een infectie-achtige ziekte. Het kan jaren duren voordat patiënten weer een normale gezondheid krijgen. CVS-patiënten zijn gevoeliger voor pijnstimuli en hebben cognitieve problemen wat betreft geheugen en reactievermogen. In ruggenmergvloeistof worden meer witte bloedcellen gevonden. Hiernaast is er een piek in 17 proteïnen die door het immuunsysteem geproduceerd worden. Hoe groter de stijging, des te ernstiger de ziekte is.

Omdat CVS in de meeste gevallen volgt na een ziekte, infectie of traumatische gebeurtenis ontstond bij onderzoekers het vermoeden dat het immuunsysteem faalt. Antivirale en anti-inflammatoire middelen helpen soms, maar de ziekte wordt nog steeds niet altijd serieus genomen.

Ontsteking aangedreven door immuunsysteem

De bevindingen in PNAS zijn de eerste die een concrete reden voor de aandoening aantonen: chronische ontsteking, aangedreven door het immuunsysteem. Ontsteking is de manier om op indringers te reageren en is de reden waarom mensen zich ellendig of grieperig voelen. De ziekte kan volgens het onderzoek opgepikt worden door een simpele bloedtest, die laat zien welke markers er door het immuunsysteem worden vrijgezet.

Auteur van de studie, professor immunologie en microbiologie dr. Mark Davis:

“Er is veel controversie en verwarring rond CVS/ME, zelfs ondanks het feit dat het een echte ziekte is. Onze bevindingen tonen duidelijk dat het een ontstekingsziekte is en voorzien in een stevige basis voor een diagnostische bloedtest. “


Meer interessante informatie over CVS/ME als ontstekingsziekte/video dr. Mark Davis


Het team analyseerde de bloedmonsters van 192 CVS/ME patiënten en vergeleken deze met die van 392 gezonde vrijwilligers.

De resultaten lieten zien dat

 • Bij CVS-patiënten met ernstige symptomen een hoger aantal cytokines uitgescheiden wordt door het immuunsysteem, in vergelijking met patiënten met milde symptomen
 • De concentraties van 17 cytokines gekoppeld zijn aan de ernst van de ziekte en 13 stuks ontsteking triggeren.
 • Het hormoon leptine (reguleert hongergevoel) in hoge mate aanwezig is bij mensen met ernstige symptomen.

De rol van hormoon leptine

Het is interessant dat het hormoon leptine ook bij CVS/ME een rol speelt. Uit andere recente inzichten blijkt namelijk dat het hormoon tevens een belangrijke factor is bij fibromyalgie. Leptine vertelt de hersenen dat de maag vol is, en is de reden waarom mensen bij ziekte hun eetlust verliezen. Leptine is sowieso al meer aanwezig bij het vrouwelijke geslacht, en het is niet toevallig dat drie op de vier patiënten vrouwen zijn. Dit kan verklaren waarom vrouwen meer last hebben van CVS en overigens ook van fibromyalgie.

Senior auteur van de studie, professor infectieuze ziekten dr. Jose Montoya:

“CVS kan een leven vol productieve activiteit omturnen tot een leven vol afhankelijkheid en isolatie. Ik heb de ellende van deze ziekte gezien, en maak al 35 jaar mee dat het omschreven wordt als een psychische ziekte. Maar het chronisch vermoeidheidssyndroom is pertinent geen verbeeldingsziekte. Het is echt.”

 

 

Foto: Pixabay