brein Giffen Nieuws

Pesticides verhogen de kans op ziekte van Parkinson

De kans op Parkinson is 3 tot 5 keer hoger, bij blootstelling aan minimaal drie pesticides. Dit zegt een nieuwe studie, die in februari gepubliceerd werd in Neurology.  Hoe meer pesticides, des te groter de kans op deze neuro-degeneratieve ziekte. Een ander recentelijk onderzoek uit Amerika laat eveneens zien dat waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, het ontstaan van Parkinson verdrievoudigd is. Daarom vond men deze aandoening meer bij de boerenbevolking. Zo blijkt zelfs een laag PCB gehalte, zoals als bij de meeste mensen in het algemeen in het lichaam aanwezig is, al in staat te zijn om de normale dopaminefunctie in de hersenen te verstoren. Dit kan uiteindelijk tot Parkinson leiden.

Daarnaast zijn ook zware metalen als lood en mangaan, aluminium, koper en ijzer verdacht. Het gevaar bestaat dat zware metalen net als pesticiden permanente neurotoxische effecten hebben die de kans op de ziekte vergroten.

In het onderzoek dat deze maand gepubliceerd is in Neurology, hebben de onderzoekers het mechanisme geïdentificeerd, dat verantwoordelijk is voor het verhoogde risico op Parkinson door pesticides. Parkinson wordt veroorzaakt door een gebrek aan dopamine in de hersenen, wat weer komt door afsterven van de dopaminergische neuronen die deze signaalstof produceren. Dat komt doordat een aldehyde dehydrogenase (ALDH) wordt geremd. Dat enzym breekt onder meer 3,4-dihydroxyfenylaceetaldehyde (DOPAL) af, een toxische metaboliet van dopamine. Zonder enzym hoopt DOPAL zich op en dát is wat de schade aan de neuronen veroorzaakt. Dat benomyl chemisch gezien dit effect kan hebben is al eerder aangetoond: het wordt gemetaboliseerd tot S-methyl N-butylthiocarbamaat sulfoxide, en die stof bleek al eerder bij muizen inderdaad ALDH te remmen.

Zodat we nu waarschijnlijk weten waarom pesticiden de kans op parkinson verhogen. Ongetwijfeld zijn ze niet de enige oorzaak; het staat immers vast dat klontering van een geheel ander eiwit genaamd alfa-synucleïne eveneens neuronen laat afsterven. Maar elk dopaminergisch neuron dat onnodig doodgaat, is er natuurlijk eentje te veel.

En uiteraard is er geen enkele reden om aan te nemen dat ALDH alleen door pesticiden wordt geremd. Mogelijk is dit enzym aangetast bij álle parkinsonpatiënten, en maakt blootstelling aan pesticiden het erger.

Er is al veel onderzoek verricht m.b.t. de link pesticides en Parkinson. Nieuw aan deze studie is dat er diverse pesticides geïdentificeerd zijn die voorheen nog onbekend waren. En deze nog betrekkelijk onbekende pesticides remmen eveneens de ALDH activiteit. Ook zijn er varianten in het ALDH gen ontdekt, die de gevoeligheid voor deze pesticides bepalen. Dit zegt professor neurologie Jeff M. Bronstein, mede-auteur van de studie en verbonden aan de Universiteit van California. De auteurs van de studie pleiten voor verwijdering van giftige pesticides van de markt, wat natuurlijk een zeer nobel streven is. Ook werpt het nieuw licht op behandeling van Parkinson, die voortaan gericht zou kunnen zijn op de beheersing van de ALDH activiteit.

Gerelateerde onderwerpen:

 

Bron:

 

Kijk op Facebook pagina voor meer tips en nieuws (vergeet niet op 'vind ik leuk' te klikken :-)