Nieuws

Conclusie grootschalig onderzoek: Te weinig zonlicht zorgt voor vroegtijdige dood

Zweedse onderzoekers hebben de invloed van zonlicht onderzocht op sterfte. Het onderzoek werd onder 30.000 vrouwen gedaan en duurde 20 jaar. De onderzoekers ontdekten dat sterfte gerelateerd was aan zongedrag. Het sterftepercentage van vrouwen die de zon vermeden was twee keer zo hoog als vrouwen die regelmatig tijd in de zon doorbrachten.

 

“In het onderzoek hebben de Zweedse onderzoekers observationeel bewijs geleverd dat het vermijden van  zonlicht de sterfte door alle oorzaken verhoogt. Een te restrictief advies  in landen met lage niveaus aan zonlicht ter bescherming tegen zonlicht of zelfs het voorkomen van zonlicht, kan een risico vormen voor de gezondheid”, zegt Ad Brand van het Sunlight Research Forum (SRF).

Het Sunlight Research Forum (SRF) is een organisatie zonder winstoogmerk, gevestigd in Nederland. Het doel van deze organisatie is het aan het grote publiek ter beschikking stellen van de laatste medische en wetenschappelijke bewijzen over de effecten van gematigde blootstelling aan Uv-straling.

www.sunlightresearchforum.nl

Kijk op Facebook pagina voor meer tips en nieuws (vergeet niet op 'vind ik leuk' te klikken :-)