Nieuws

Tabaksindustrie sjoemelt met bewijs rond merkloze pakjes

merkloos

Onderzoekers van University of Bath (VK) maken in PLoS Medicine gehakt van de argumenten die de tabaksindustrie opvoert tegen de voordelen van neutrale sigarettenpakjes. Deze zijn ‘grotendeels ongefundeerd’ en ‘uiterst misleidend’, aldus Selda Ulucanlar en collega’s (PLoS Med. 2014;11(3):e1001629).

Studies op foute manier citeren

In juli 2013 besloot de Britse regering in reactie op een openbare raadpleging over ‘standardised packaging’ nog even te wachten met de invoer ervan. De auteurs analyseerden inzendingen en beweringen over neutrale verpakkingen van 2 van de 4 grote tabaksbedrijven: British American Tobacco (BAT) en Japan Tobacco International (JTI).

BAT diende 77 pagina’s in, JTI 116. Daarnaast leverde BAT nog eens 2 rapporten van deskundigen (45 pagina’s), JTI 12 (1026 pagina’s). Van de 1264 pagina’s – te veel om even snel uit te pluizen – gingen er 105 over de verpakking.

Herhaaldelijk citeerden de bedrijven studies op een foute manier. Zo claimde bijvoorbeeld BAT op basis van een studie naar redenen om te stoppen met roken dat ‘geen van de opgegeven waaroms de verpakking betrof’, terwijl het pakje zelf überhaupt geen antwoordoptie was.

Gebrekkig en onbetrouwbaar

Daarnaast onderwierpen experts de pro-blanco-pakjes-studies aan een ‘nagebootste’ niet-wetenschappelijke methodologische beoordeling. Volgens hen waren alle studies ‘methodologisch gebrekkig en onbetrouwbaar’, terwijl een recente review een groot deel van die studies juist labelde met een gemiddelde of hoge kwaliteit. De tabaksexperts vonden deze review overigens evenzo gebrekkig en onbetrouwbaar.

De tabaksfabrikanten beschreven bovendien veel onderzoek dat de aandacht van standaardpakjes afleidde – studies naar psychologische en sociale verklaringen van rookgedrag, om aan te geven dat het pakjesontwerp irrelevant is – en hielden eigen onderzoek naar de impact van pakjesontwerp achter.

Overigens deelde de Britse Minister van Volksgezondheid het Lagerhuis onlangs mee dat zij snel met een wetsvoorstel komt. Dit deed zij na het verschijnen van een rapport van Sir Cyril Chantler (King’s College London), waaruit blijkt dat merkloze pakjes flink zouden snoeien in het aantal kinderen dat begint met roken.

Tekst: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (www.ntvg.nl)

Kijk op Facebook pagina voor meer tips en nieuws (vergeet niet op 'vind ik leuk' te klikken :-)