Vitamine D verbetert hartfunctie, kracht en prestaties -update nieuwe studies

goedgezond

Vitamine D verbetert de hartfunctie sterk. Maar niet alleen de hartfunctie: ook de kracht en (sport)prestaties. Wie een vitamine D tekort heeft, is maar liefst 77% zwakker. Dit zijn enkele uitkomsten van nieuwe vitamine D-studies, waarvan je in dit artikel een totaaloverzicht vindt.

Vitamine D is eigenlijk geen vitamine, omdat het via de huid kan worden aangemaakt. In werkelijkheid is vitamine d een vetoplosbare steroïde hormoon precursor die zorgt voor het behoud van een normaal calcium- en fosforniveau in de bloedbaan. Vitamine D is ook bekend als calciferol.

Vitamine D voor een betere hartfunctie, meer kracht en betere prestaties

Vitamine D en een betere hartfunctie

Volgens een onderzoeksteam van Leeds Teaching Hospitals zit er een ‘verbazingwekkend aspect’ aan vitamine D: het verbetert namelijk de pompfunctie van het hart.

Toen patiënten met hartfalen een vitamine D supplement kregen, bleek dat het hart beter ging pompen. De deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar kregen twee jaar lang dagelijks 100 mcg van de vitamine. Dit staat gelijk aan 4000 ie. Gedurende deze periode vonden observaties plaats om de hoeveelheid bloed vast te stellen, die door het hart bij elke slag gepompt wordt. Er was een toename van gepompt bloed van 26-34%. Dit is meer dan andere behandelingen –die een stuk kostbaarder zijn- voor elkaar krijgen.

Cardioloog Klaus White aan BBC: “Dit is een goed resultaat, bijna net zo groot als bij andere, duurdere behandelingen. Een verbazingwekkend effect.” 1

Dit betekent niet dat hartpatiënten ineens meer vitamine D moeten slikken om gezond te blijven, volgens het onderzoeksteam. Er moeten nog vervolgstudies uitgevoerd worden die meer overtuigend zijn. Een andere studie vond namelijk dat vitamine D de kans op artriale fibrillatie vergroot.

Mensen doen vandaag de dag werk en activiteiten vaker binnenshuis, en dat gaat ten koste van de vitamine D-aanmaak door zonlicht via de huid. Blootstelling in de ochtend is het meest effectief. Provitamine D onder de huid wordt onmiddellijk omgezet in vitamine D bij blootstelling aan zon. White zegt dat dit gebrek aan zonlicht zelfs in de zomer voor tekorten kan zorgen, en dat dit vooral het geval bij oudere mensen is. Het vermogen om vitamine D via de huid aan te maken wordt ineffectiever naarmate we ouder worden.

Een vitamine D tekort; 77% minder kracht

Een tekort aan de zonvitamine gaat in behoorlijke mate ten koste van kracht en sportprestaties. Onderzoekers van de Tulsa University analyseerden de waarden en prestaties van rond de 100 sporters. Van de sporters had 1 op de 3 een inadequate vitamine D-spiegel (lager dan 72 nmol/L). Zij hadden 77% minder kracht dan sporters met adequate spiegels. Met hoogspringen sprongen ze 15% minder hoog en met ver springen 80% minder ver. Vitamine D helpt de spiercellen om calcium efficiënter vrij te zetten gedurende het spiercontractie proces, verklaarde de studieauteur. Dit leidt tot snellere en krachtigere contracties, waardoor je verder, hoger kunt springen en zwaarder kunt tillen. Er is wat scepsis van experts over deze studie, volgens hen kan vitamine D niet in deze grote mate effect sorteren. 2

Lage vitamine D waarden, biomarker

Lage vitamine D-waarden zijn mogelijk een klinische biomarker van prostaat-hyperplasie. Prostaathyperplasie is een goedaardige vergroting van de prostaat als gevolg van toegenomen aantal prostaatcellen (toename van de celdeling), meestal bij mannen ouder dan 50 jaar. De klachten zijn sterk afhankelijk van de omvang van de prostaatvergroting.

Biomarkers worden in het medisch milieu gebruik om de staat van een ziekte zowel te voorspellen als te voorkomen. Voorbeelden van veelvoorkomende biomarkers zijn de bloeddruk en het aantal witte bloedcellen.

In een studie -gepubliceerd in Journal Urology–  werd getest of veranderingen in prostaatgrootte en de urineafvoer groter waren bij mannen met een vitamine D tekort. Aan de studie –die 3 maanden duurde- deden 322 mannen tussen de 60 tot 75 jaar mee.

Gemeten werden: BMI, spiermassa, percentage lichaamsvet, bloeddruk, functie van de prostaatklier, prostaatvolume, urine-afvoer, prostaat symptoom score, vitamine D-waarden, testosteron, prolactine, oestrogeen, albumine, prostaat specifiek antigeen, globuline, triglyceriden, HDL en LDL en insuline.

Er bleek een vitamine D tekort te zijn bij 231 van de deelnemers. Dit tekort stond in verband met een groter prostaatvolume en een lagere urine-afvoer. Ook was er sprake van hogere aldosteron en prostaat specifiek antigeen waarden.

De onderzoekers stellen dat een vitamine D tekort als risicofactor voor prostaat-hyperplasie gezien kan worden. 3

Kinderen met diabetes 1 hebben mogelijk een vitamine D tekort

Diabetes Research and Clinical Practice laat weten dat kinderen met diabetes (type 1) mogelijk een vitamine D tekort hebben. Een lage spiegel beïnvloedt niet allen het hart, de botten, spieren en immuunsysteem, maar ook de glucosestofwisseling.

Een team van de University of Pennsylvania verzamelde bloedmonsters van 197 kinderen en keken naar vitamine D, glucose en HbA1c spiegels. Van de kinderen had 23% overgewicht en was 13% obese.

Van de kinderen had 40.6% een spiegel onder de 50 nmol/L. Bijna de helft (49,5%) had een waarde die tussen de 51 en 75 nmol/L lag. Bij 10% van de kinderen lag de waarde hoger dan 75nmol/L. 4

Vitamine D en onvruchtbaarheid

Publicatie in journal Fertility and Sterility laat weten dat de onvruchtbaarheidscijfers in de Arabische Golfstaten een stuk hoger zijn als in het Westen, als gevolg van een vitamine D tekort. De studie roept op om stellen voor te lichten over vitamine D en de andere oorzaak van deze onvruchtbaarheid: obesitas. Ook in de golfstaten blijven mensen vaker binnen, vooral sinds de airco zijn intrede deed. Volgens de auteur van de studie, dr. Fatemi, voorkomt vitamine D veel ziekten, waaronder kanker. De studie suggereert een rol voor de vitamine bij vrouwelijke vruchtbaarheid. 5


© 2016GoedGezond.


Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!

Share