Geen voordelen van volkoren granen meer door antibiotica kuur

volkoren.jpg
Volkoren granen hebben geen voordelen meer, als er antibiotica gebruikt is. Meerdere studies hebben een verband tussen de inname van volkoren granen en het risico op leefstijlziekten aangetoond. Antibiotica hebben echter een vernietigende uitwerking op de gezonde voordelen van volle granen, omdat de darmbacteriën bepaalde stoffen niet langer om kan zetten in gunstige stoffen. Antibiotica en volkoren granen gaan dus niet goed samen.

Geen voordelen meer door antibiotica

Een nieuwe Deense studie  meldt dat antibiotica de gezonde voordelen van volle granen teniet kan doen, vooral bij vrouwen. De studie benadrukt het belang om het gebruik van antibiotica beperkt te houden. Denen consumeren minstens 75 gram granen per dag.

Dat antibiotica het gezonde karakter van volkoren granen wegneemt, heeft te maken met lignanen, de bestanddelen die in alle graansoorten zitten. In volkoren granen zitten meer lignanen dan in bewerkte granen. In roggebrood zit het meest.

Darmbacteriën minder functioneel

Eenmaal geconsumeerd, zetten onze darmbacteriën de plant lignanen om in enterolignanen, waarvan de chemische structuur gelijk is aan die van oestrogeen. De structuur van enterolignanen is waarschijnlijk de reden waarom ze een positief effect hebben op het risico op borstkanker.

Echter, een grote studie die uitgevoerd is door de Aarhus University en The Danish Cancer Society heeft nu aangetoond dat het gebruik van antibiotica de gunstige effecten van volkoren granen tegengaat. De studie is gebaseerd op data van de grootschalige Deense cohort studie “Diets, Cancer and Health,” waaraan meer dan 57000 Denen deelnamen. Data betreffen gedetailleerde informatie over hun dieet, leefstijl, biologisch materiaal (bloed, vetweefsel, urine en teennagels). De data betreffen de periode van 1993-1997, en in de periode van 1996-2007 ontwikkelden meer dan 2200 deelnemers kanker.

Het was met name deze groep kankerpatiënten die nader onderzocht werd. De concentratie enterolignanen werd gemeten in het bloed, en vergeleken met data over het antibioticagebruik.

Er bleek een significantie correlatie te zijn tussen antibioticagebruik en lagere concentraties van enterolignanen in het bloed. Dit gold vooral voor de vrouwen. Bij vrouwen die tot ongeveer 3 maanden voor de bloedtesten antibiotica hadden gebruikt was deze concentratie 40% lager, meldde studieauteur professor Erik Bach Knudsen van de Aarhus University.

Antibiotica en volle granen gaan niet goed samen

Knudsen legt verder uit dat de studie indiceert dat de concentratie enterolignanen in het bloed voor langere tijd verlaagd is na gebruik van antibiotica. Een paar maanden na gebruik is de concentratie nog steeds laag, wat erop wijst dat de bacteriën voor langere termijn aangetast zijn, die plant lignanen omzetten in enterolignanen.

Professor Knudsen:

“De resultaten bevestigen onze hypothese en wijzen ook op het belang om antibiotica slechts beperkt te gebruiken. Je bereikt niet de volle voordelen van volkoren, als de darmbacteriën negatief beïnvloed zijn door antibiotica. Dit geldt waarschijnlijk ook voor andere voedingsingrediënten, waarbij microbiële conversie moet plaats vinden om een positieve uitwerking op de gezondheid te hebben.”

Om meer inzicht te krijgen in de rol van antibiotica op het metabolisme van lignanen, werd er een interventie studie op varkens uitgevoerd. Deze studie toonde eveneens dat antibiotica resulteren in lagere concentraties van enterolignanen in het bloed (37% lager).

Volgens Knudsen is dit de eerste keer dat een experiment op dieren het directe verband tussen enterolignanen en antibiotica bevestigt.

Bron: Aarhus University