Effecten van fructosesiroop en omega 3 vetzuren op chronische pijn

Voeding kan een drastische invloed hebben op de gezondheid. Van diabetes tot hartaandoeningen, een slecht dieet kan een grote risicofactor zijn. Hoe zit dit met chronische pijn? Recente studies suggereren dat voeding inderdaad pijncondities kan beïnvloeden.

Eind 2017 kwamen tienduizenden onderzoekers samen voor de jaarlijkse meeting van de Society for Neuroscience (SfN), de grootste conferentie op het gebied van neurowetenschappen ter wereld. Daar werden de laatste bevindingen gedeeld omtrent voeding en pijn.

Pijn en meervoudig onverzadigde vetzuren

De focus lag vooral op meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s), die rijkelijk in de voeding aanwezig zijn en een aantal belangrijke rollen spelen bij het immuunsysteem en andere biologische systemen. Sommige PUFA’s kunnen ontsteking bevorderen of verminderen. Omega 3’s uit vis en noten zijn bijvoorbeeld anti-inflammatoir, terwijl omega-6’s ontsteking beorderen, en ook chronische pijn verergeren. We krijgen plenty omega-6 vetzuren, zo zitten ze in bewerkte en gefrituurde voeding.

Omega-6 vetzuren bevorderen pijn en ontsteking

Omega-6 vetzuren verhogen het risico op pijn. Ze stimuleren de activiteit van een proteïne, TRPV1, die gevonden wordt in sensorische neuronen en hete temperaturen detecteren. Een gerelateerde proteïne TRPA1 wordt geactiveerd door onder andere koude temperaturen. De metabolieten van omega-6 vetzuren activeren zowel TRPV1 als TRPA1, en kunnen dus voor een toename van pijn zorgen, door interactie met deze proteïnen.

Dit bleek ook toen muizen voeding kregen die voor 5 of 10% uit omega-6 vetzuren bestond. De muizen waren na 15 weken gevoeliger voor pijn geworden ook waren ze gevoeliger voor hitte geworden.

Omega-3 vetzuren beschermen tegen pijn

Als omega-6’s pijn bevorderen, kunnen omega-3’s de pijn dan verminderen? Dit werd getest bij ratten met diabetes. Net als bij mensen ontwikkelen ratten pijnlijke neuropathie als gevolg van diabetes.  Als gevolg hiervan laten ze een pijngevoeligheid zien op stimuli die normaal gesproken niet pijnlijk zijn. De ratten kregen visolie, rijk aan omega-3 vetzuren. In de uren na een acute behandeling met omega-3 waren de ratten beter bestand tegen pijn, en konden ze sterkere pijnstimuli aan. Dit effect hield ongeveer 2 uur aan.

Na 2 weken van omega-3 behandeling kregen de ratten de hoogste dosis visolie, en reageerden op pijn zoals gezonde ratten zonder diabetes.

Het Westerse dieet verandert het darmmicrobioom

Het standaard Westerse dieet (rijk aan bewerkte koolhydraten, transvetten en omega-6 vetzuren) vertraagde het herstel bij toegebracht letsel dat ontsteking met zich mee brengt, bij muizen. Muizen kregen het Westerse dieet, een normaal dieet of een ontsteking remmend dieet met veel omega-3 vetzuren. Muizen die het Westerse dieet kregen werden dikker, maar het kostte hen ook twee keer zoveel tijd om te herstellen, als de muizen die normale voeding kregen. De muizen die het dieet met veel omega-3’s kregen herstelden het snelst.

Het darmmicrobioom is de sleutelconnectie tussen voeding en het immuunsteem. Bij muizen die veel omega-3’s in de voeding hadden bleken Actinobacteria rijkelijk aanwezig. Actinobacteria zijn van het goede soort. Muizen die het Westerse dieet hadden gevolgd hadden een overvloed van proteobacteria; de schadelijke bacteriën. Er was een flinke afname van Bacteroidetes bij de muizen die op de westerse manier hadden gegeten. Bacteroidetes werd het meest beïnvloed door de verkeerde voeding, terwijl ze deel horen uit te maken van gezonde darmflora.

Zoetstoffen

Fructosesiroop

Er werd ook gekeken naar de rol van fructose siroop (ook bekend als fructose-maïsstroop, HCFS en aanverwante namen). Dit verandert de manier waarop de hersenen reageren op pijnstillers (opioïden). Het is bekend dat sommige mensen verslaafd raken aan deze pijnstillers, en anderen niet. Volgens studies kan dit komen door bepaalde voeding. Suikers werken op het beloningssysteem in de hersenen, ongeveer zoals opioÏden doen. Toen raten suikervrij water kregen of een oplossing met fructosesiroop werd na 9 dagen de respons op oxycodone (een opioïde) getest.

De ratten die suikervrij water kregen, konden weer redelijk normaal functioneren, maar dit was bij de HCFS-ratten niet het geval: het bleek dat de fructosesiroop voor een afname van dopamine had gezorgd, wat normaal gesproken wordt vrijgezet in antwoord op oxycodone. HCFS had de respons op oxycodone verandert en dit had zijn weerslag op het gedrag en de productie van dopamine. Dit suggereert dat oxycodone niet zo een belonend effect had bij ratten die de zoetstof consumeerden, wat een mogelijk risico voor verslaving inhoudt.

Bronnen 2

Share