Vitamine D tekort en het effect op de ogen, angst en lichamelijke functionaliteit

Wat zeggen de laatste studies over de gevolgen van een vitamine D tekort? Angst, depressie en pijn op de borst kunnen in verband staan met een lage vitamine D spiegel en een lage calcium inname. Maar dit geldt ook voor achteruitgang van het hoornvlies en de lichamelijke functionaliteit bij ouderen. 

Vitamine D is een vet oplosbaar pro-hormoon dat bij de juiste biologische condities wordt omgezet in vitamine D3 en D2. Als het circulerende niveau van vitamine D3 lager is dan 5ng/ml is er een ernstig tekort. Een spiegel die tussen de 15-29 ng/ml ligt is ook erg laag.

Tekort aan vitamine D en calcium

Angst en pijn op de borst

Uit een onderzoek bleek dat mensen met pijn op de borst (zonder hartklachten), depressie en angst een lagere vitamine D spiegel en calciuminname hadden dan gezonde deelnemers.

Deelnemers met pijn op de borst hadden zo wie zo veel vaker last van angstklachten. Deze angstklachten stonden duidelijk in relatie met de vitamine D spiegel en de calciuminname. Dit suggereert dat artsen een vitamine D tekort overweging zouden moeten nemen als er pijn op de borst speelt. 1  

Achteruitgang van het hoornvlies

Dat de vitamine D spiegel veel vaker in ogenschouw genomen zou moeten worden bij sommige klachten, bleek ook uit een ander onderzoek deze maand. De vitamine speelt namelijk ook een rol bij veranderingen in het hoornvlies. 2

Vitamine D en het ontstaan van ziekten

De belangrijkste werking van vitamine D is op de stofwisseling van calcium en fosfor en zo ook op de botdichtheid. Sinds een paar jaar wordt er steeds weer onthuld hoe een tekort aan de vitamine in verband staat met vormen van kanker, hart- en vaatziekten, het metabool syndroom, infectie- en chronische ziekten en auto immuunziekten. 3

Ontstekingsprocessen

vitamind-300x200.jpg
Een vitamine d tekort relateert aan chronische, auto immuun en ontstekingsziekten. Vooral ook voor ouderen is het van groot belang om een vitamine D tekort aan te vullen

Ook op ontstekingsstoffen heeft de vitamine een onmiskenbare werking, kortom: het is dus ook van belang bij ontstekingsprocessen. Hiernaast heeft het pro-hormoon een duidelijke rol bij de cel proliferatie, differentiatie, apoptose en angiogenese. 4 5

Wat betreft de ogen is de vitamine ook veel bestudeerd: bij glaucoom, droge ogen, ontsteking van de ogen en achteruitgang van de ogen. 6  7 Maar de studies gaven nooit zulke duidelijke uitkomsten als deze huidige. (2)

Bij mensen met een vitamine D tekort is volgens de uitkomsten te verwachten dat het tekort een invloed heeft op het hoornvlies wat betreft ontsteking en zuurstofvoorziening.

Lichamelijke functionaliteit bij ouderen

Dat vitamine D ook voor ouderen van cruciale waarde is laat deze publicatie weten.

Voor ouderen zegt de vitamine D status namelijk iets over functionaliteit, snelheid en sterkte van de handgreep: alle parameters voor de vitaliteit waarmee men als oudere in het leven staat. Bij een tekort gaan deze parameters er op achteruit, en volgens de publicatie geldt dit vooral voor mannen. Deze achteruitgang in lichamelijke functionaliteit is al eerder onderzocht. Zo werd een te lage spiegel in verband gebracht met de snelheid waarmee men loopt. Vitamine D suppletie bracht verbetering in de genoemde parameters.