Lekkende bloedvaatjes, boosdoeners van dementie

neuron.jpg

Er is een nieuwe boosdoener achter dementie gevonden, waarmee mogelijk ook nieuwe behandelingsmethoden. Cognitieve disfunctie is gelinkt met lekkende bloedvaatjes in de hersenen, ongeacht vorming van plaque. Bij mensen met de ergste geheugenproblemen bleken de bloedvaatjes het ergste te lekken, of amyloïde plaques en tau nu aanwezig waren of niet.

Lekkende bloedvaatjes, Alzheimer’s

Lekkende capillairen (de kleinste bloedvaatjes) in de hersenen voorspellen de start van Alzheimer’s en zorgen voor cognitieve achteruitgang, voordat de kenmerkende amyloïde plaques en tau verschijnen. De bevindingen zijn gepubliceerd in Nature Medicine, en kunnen helpen om een vroege diagnose te stellen en nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Zo kan de ziekte al in een zeer vroeg stadium vertraagd of zelfs voorkomen worden.             

Dementie in ernstige vorm

dementie1.jpg
Doordat bloedvaatjes -die de bloed-brein barrière moeten vormen en ongewenste stoffen moeten tegenhouden- gaan lekken, ontstaan dementie en Alzheimer’s

De studie nam 5 jaar in beslag. Er waren 161 mensen bij betrokken. Bij wie de afbraak van de bloed-brein barrière het ergst was,  waren de cognitieve problemen het meest ernstig. Het maakte dan niet uit, of er ophopingen van plaques of tau waren.


“Het feit dat we lekkende bloedvaatjes zagen, onafhankelijk van de aanwezigheid van tau of amyloïde plaques, suggereert dat het een totaal ander proces is, óf een zeer vroeg proces.”

– auteur van de studie  Berislav Ziokovic, Zilkha Neurogenetic Institute at the Keck School of Medicine of USC.

Bloedvaten meer doorlaatbaar

dementie2.jpg
Mogelijk ontstaan er nieuwe behandelmethoden, die zich op de bloedvaatjes richten en waardoor Alzheimer’s in een vroeger stadium afgeremd of zelfs voorkomen kan worden

Bij gezonde hersenen, vormen de cellen die de bloedvaatjes bekleden een barrière die voorkomt dat dwalende cellen, pathogenen, metalen en andere ongezonde stoffen het hersenweefsel kunnen bereiken. Dit heet de bloed-brein barrière. Bij sommige ouder wordende hersenen worden de bloedvaten meer doorlaatbaar. Met andere woorden: ze gaan lekken.

Onvoldoende voedingsstoffen en bloed voor zenuwcellen

“Als de bloed-brein barrière niet goed werkt, kan er schade aangericht worden. Het suggereert dat de vaatjes niet voorzien in voldoende nutriënten en bloed voor de zenuwcellen. En dat er toxische proteïnen kunnen passeren.”

-Co-auteur Arthur Toga, directeur USC Stevens Neuroimaging and Informatics Institute at the Keck School of Medicine.

  Eyeopener

Dat de hersenen van deelnemers met lekkende bloedvaatjes en cognitieve achteruitgang geen plaques en tau lieten zien, noemen de onderzoekers een eyeopener.