google-site-verification=w6eRhSn-7wO3AinHoks7fe8xb834kdt4gWifPQNiEfo
Gewicht Hersenen Kids

Scholieren: fit lichaam = fit brein en leidt tot betere schoolprestaties

Share Button

Dat beweging en lichamelijke fitheid bevorderlijk is voor het leer- en werkgeheugen is wordt telkens weer bewezen. Te weinig beweging leidt tot matige cognitieve prestaties en een kwakkelende gezondheid. Op latere leeftijd leidt een zittend bestaan zelfs tot mentale achteruitgang en uiteindelijk tot een eerdere dood. Met name voor scholieren is lichamelijke fitheid belangrijk, omdat dit hun cognitieve prestaties sterk verbetert. Minder fitte kinderen hebben lagere cijfers.

 

The Journal of Pediatrics publiceerde 23 juni een studie onder 2038 16-18 jarigen. Gemeten werd de cardiorespiratoire capaciteit  (d.m.v. 20 m shuttle run). Ook werden de bewegingssnelheid, motoriek en coördinatie gemeten (d.m.v. 4x10m shuttle run). Handsterkte en springafstand werden gebruikt om spiersterkte te meten.

Academische prestaties werden gemeten via schoolresultaten aan de hand van wiskunde en taal.

Spiersterkte: geen invloed. De rest wel !

De onderzoekers merkten dat goede cardiorespiratoir vermogen en motorieke vaardigheden onlosmakelijk samenhingen met de goede schoolprestaties.Spiersterkte daarentegen bleek geen enkele invloed op prestaties te hebben.

Er is toenemend en duidelijk bewijs dat lichamelijke fitheid een vitale rol speelt in hersenfitheid en cognitieve prestaties. Een voornamelijk zittend leven is funest voor de fitheid van de hersenen, en verkort zelfs een mensenleven.

Minder fitte kinderen hebben lagere cijfers

De motoriek bleek volgens dit onderzoek de belangrijkste factor voor een goed cognitief prestatievermogen te zijn. Wel leidde een lagere cardiorespiratoire capaciteit eveneens tot lagere cijfers. Volgens onderzoekerster Irene Esteban-Cornejo verlagen een goede cardiorespiratoire capaciteit en motoriek het risico op schoolfalen en hebben kinderen betere kansen wanneer zij fit zijn. Wanneer aerobische oefeningen en motorieke taken gepromoot worden, vergroot dit het succes van een schoolcarrière.

Het onderzoek (bron)

Meer lezen:

Elsevier Health Sciences

Share Button
Kijk op Facebook pagina voor meer tips en nieuws (vergeet niet op 'vind ik leuk' te klikken :-)