brein Gewicht Nieuws

Slechts 20 minuten wandelen per dag is zeer gezond !

wandelen

Dagelijks 20 minuten wandelen is geassocieerd met een risicoreductie van 10% op cardiovasculaire events. Dit geldt voor personen met een verminderde glucosetolerantie en een cardiovasculair risicoprofiel. Dat staat in The Lancet (2013; epub 20 december).

Leefstijlinterventies kunnen diabetes mellitus type 2 voorkómen bij patiënten met een gestoorde glucosetolerantie. Of lichaamsbeweging ook het risico op hart- en vaatziekten verandert, is niet zeker.

Thomas Yates (University of Leicester) en zijn collega’s analyseerden data uit de NAVIGATOR-trial, een multicentrische RCT naar de effecten van nateglinide en valsartan. Naast een verminderde glucosetolerantie hadden alle 9306 patiënten of hart- en vaatziekten of een extra cardiovasculaire risicofactor. Aan het begin van de studie en na 12 maanden droegen ze een week lang een stappenteller. De follow-up was gemiddeld 5 jaar.

Er vonden 531 cardiovasculaire events plaats in 45.211 persoonsjaren. Aan het begin van de studie waren iedere dagelijkse 2000 stappen geassocieerd met een 10% lager risico op cardiovasculaire events. Ook veranderingen in het beweegpatroon waren geassocieerd met hart- en vaatziekten: na 12 maanden gaf elke toe- of afname met 2000 stappen een risicoverlaging dan wel -verhoging van nog eens 8%. Leeftijd, geslacht en reeds aanwezige hart- en vaatziekten hadden geen invloed op deze resultaten.

Helaas weten de auteurs van veel patiënten niet hoeveel stappen ze hebben gezet aan het begin van de studie (25%) en na 12 maanden (45%). De resultaten zijn ook niet toepasbaar op een bredere populatie, vanwege het hoge risicoprofiel van de bestudeerde patiënten. Ten slotte konden de schrijvers door de observationele opzet geen causaal verband vaststellen tussen de lichaamsbeweging en de cardiovasculaire events. Ondanks deze beperkingen onderstreept de studie hoe belangrijk fysieke activiteit is voor de cardiovasculaire gezondheid.

Gerelateerd: Wandelen is net zo gezond als hardlopen

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Kijk op Facebook pagina voor meer tips en nieuws (vergeet niet op 'vind ik leuk' te klikken :-)