Vitamine D tekort bepaalt ernst van depressie en linkt aan bipolaire stoornis

OEDGEZOND.INFO

Een vitamine D tekort staat sterk in verband met depressie, en verminderde cognitieve en verbale vaardigheden. Een tekort van deze zonvitamine relateert ook met schizofrenie en bipolaire stoornissen. Tevens blijken zonvermijders hetzelfde verhoogde risico te hebben als rokende zonaanbidders. Dit laten diverse recente studies weten.

Vitamine D spiegel, depressie en bipolaire stoornis

“Vitamine D als inzet bij depressies”

Journal Schizophrenia Research laat weten dat er een significant verband is tussen een lage vitamine D spiegel en toegenomen ernst van depressie. Ook staat een vitamine D tekort in verband met cognitieve gebrekkigheden en verminderde verbale uitdrukkingsvaardigheden. De auteurs stellen dat vitamine D ingezet kan worden bij depressies en psychotische stoornissen. 1

Schizofrenie en winterdip

Vitamine D tekort heeft nadelige effecten op het brein

Ook bij mensen met een bipolaire stoornis is de kans groter (4.7 keer) dat er een vitamine D tekort speelt. Dit meldt een Nederlandse studie in Journal of Clinical Psychopharmacology. Een tekort speelt eveneens een rol bij schizofrenie en winterdips. Bij Nederlandse patiënten met een bipolaire stoornis had 20.3% een normale spiegel, 25.4% had voldoende, 31.4% had onvoldoende en 22.9% had een tekort. 2

Vitamine D en ADHD

Let op een vitamine D tekort bij kinderen

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism publiceerde recentelijk eveneens de uitkomsten van een (Deens) onderzoek. Hieruit blijkt dat een lage vitamine D spiegel bij moeders relateren aan een hoger risico op ADHD bij jonge kinderen. De onderzoekers denken dat vitamine D een rol speelt bij de ontwikkeling van deze ziekte. De vitamine D receptoren bevindingen zich in de hersengedeelten die verantwoordelijk zijn voor de psycho-motorische functie en taalontwikkeling bij zuigelingen en kinderen. Aan de studie namen 2549 zwangere Deense vrouwen deel. De vitamine D spiegel werd gemeten bij de geboorte, en toen de kinderen de leeftijd van 2-4 jaar hadden bereikt. De hoogste ADHD-scores stonden in verband met een lage vitamine D spiegel van de moeder tijdens de zwangerschap.  3

Hormoon verstorende stoffen, vitamine D tekort

Bij een vitamine D tekort spelen hormoon verstorende stoffen een rol. Deze chemicaliën veranderen de actieve vorm van vitamine D in het lichaam, via dezelfde mechanismen die beïnvloed worden door reproductieve en schildklier hormonen. 4

Risico rokers en zonvermijders hetzelfde

Vermijdt de zon niet overdreven, dit is net zo ongezond als roken

Een ervaren onderzoeker in het veld van vitamine D is dr. Reinhold Vieth. Hij gaf onlangs helderheid omtrent de massale angst voor blootstelling aan zon: uit een studie die in 1990 begon, ruim 20 jaar duurde en waarbij 30.000 Zweedse vrouwen betrokken waren, bleek dat er geen verschil is tussen mensen die de zon vermijden en die de zon opzoeken als het gaat om overlijden door een cutaneous malignant melanoma (CMM, de gevaarlijkste vorm van huidkanker) of door een andere oorzaak. Wie de zon vermeed heeft een kortere levensverwachting (0.6-2.1 jaar), terwijl er wel een hoger risico is op overlijden door een hartaandoening, longaandoening, beroerte, diabetes, multiple sclerose. Toen rokende zonaanbidders en niet-rokende zonvermijders met elkaar vergeleken werden, bleek het overlijdensrisico voor beide groepen hetzelfde.

Kortom; door de zon te vermijden is het overlijdensrisico -volgens Vieth’s bevindingen- even groot als door roken. 5