Roken: portie radioactiviteit in je longen

OEDGEZOND.INFO

Wat de belangrijkste oorzaak van longkanker is, is bekend. Maar wat maakt tabak nu zo uiterst kankerverwekkend ? Het zijn ook de radioactieve stoffen die in de tabak zitten. Die zijn er bewust in gedaan met het oog op winst. Geen aantrekkelijk idee: jezelf bewust blootstellen aan een portie radioactiviteit.

Radioactiviteit inhaleren

Radioactieve stoffen in tabak

nicotine en radioactiviteit
Nicotine is niet de enige kankerverwekkende stof. Door te roken krijg je een portie radioactiviteit in je longen. Radioactieve stoffen zijn bewust in sigaretten gedaan

Een hele schadelijke stof in sigaretten is polonium-210. Dit bestanddeel produceert kanker op zichzelf. Bij blootstelling ontwikkelen tumoren. Deze kankerverwekkende stof doodde KGB agent Alexander Litvinenko.

Wie wil dit vrijwillig inademen ? Maar beter is nog de vraag: waarom doet de tabaksindustrie dit in tabak? Het antwoord is ontluisterend: om er goed aan te verdienen. Om die reden krijg je door roken een portie radioactiviteit in je longen.

512 x meer radioactiviteit in longen

Longen van rokers bevatten 20000 / 39 = 512 keer meer radioactiviteit bevatten. 1 2 Als een röntgenfoto gemaakt wordt, is de röntgenlaborant beschermd tegen de straling. Want een röntgenfoto geeft ook straling af. Maar niet zoveel als sigarettenrook. De bescherming is niet voor niets. Omdat een röntgenlaborant duizenden foto’s per jaar maakt. Maar rokers en mensen die blootgesteld zijn aan rook hebben geen bescherming.

Terwijl die meer radioactiviteit vangen. Door roken zuig je de radioactiviteit direct de longen in.

Radon gas

Op 1 na grootste oorzaak van longkanker

Verder zit er nog een behoorlijk kankerverwekkende stof in tabak. Dit is is radon gas. Het is de op 1 na grootste oorzaak van longkanker. In Nederland komen er elk jaar naar schatting 800 longkankerpatiënten bij door radon gas. Inademing van het radioactieve radongas en de vervalproducten beschadigen longweefsel.

Op termijn ontstaat longkanker. Radon ontstaat uit radium, een vervalproduct van uranium. Met name in uraniumrijke bodems komt het voor. Zoals in de kleigronden in het noorden van Nederland en lössgronden in Limburg. Radon dringt via kruipruimten en spleten in de fundering en tussenmuren de huizen binnen. En via de sigaret komt deze radioactiviteit dus ook je longen in.

Goedkoopste bestrijdingsmiddel

Tevens meest giftige

Waarom polonium 210 doelbewust in tabak zit is duidelijk. De reden is meer winst. Als er met bepaalde teelten veel geld omgezet wordt, komen de goedkoopste bestrijdingsmiddelen om de hoek kijken.  Dit zijn dan ook de meest giftige. En in tabaksplantages wordt het radioactieve radon gas gebruikt. De tabaksindustrie probeerde dit altijd stil te houden. De beslissing om de radioactieve vervuiling op te ruimen, omzeilden ze handig. 3 4

Cover up

Apart genoeg is een gedane uitspraak nergens meer terug te vinden. Dit gaat om die van US Surgeon General Charles Everett Koop op de Amerikaanse tv. In 1990 meldde hij dat straling in tabak de oorzaak is van 90% van de gevallen van longkanker die aan tabak gerelateerd is.  

Belangrijke rapporten in rook opgegaan

Twee rapporten van Charles Everett zijn helemaal doorzocht  om de informatie terug te vinden: How Tobacco Smoke Causes Disease  en Reducing the Health Consequences of Smoking . Maar het staat er niet meer in. Zijn uitspraak was gebaseerd op onderzoek. En die ging in rook op.

Hoe zit dit in Nederland ?

In de tijd van Edith Schipper (VVD), de minister van volkgezondheid destijds waren er ook vreemde dingen aan de gang.

Tabakslobby ook in Nederland

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht onderzochten de invloed is van de tabakslobby op de Nederlandse overheid.  Door publieke digitalisering van uitgewisselde documenten tussen de tabaksindustrie en de overheid moet er een rijker en vollediger beeld ontstaan van hun ‘correspondentie.’ De UM ging daar in graven als poging om ze uit te roken. In 2015 verscheen een publicatie. We hebben er echter weinig over gehoord.

Tot slot, meer over de details van de radioactieve tabaksgeschiedenis: “The Polonium Brief – A hidden History of Cancer, Radiation and the Tobacco Industry”  van Brianna Rego. Dit is een fascinerend goed stuk onderzoek.