Ontstellend: deze nieuwe studie m.b.t. vaccin schade bij kinderen (‘extreem schadelijk’)

OEDGEZOND.INFO

Kinderen hebben ernstig overbelast immuunsysteem door vaccins

Immuniteit is cruciaal. Maar de kunstmatige immuniteit door vaccins kan extreem schadelijk zijn, volgens een nieuwe studie (gepubliceerd in Molecular and Genetic Medicine ). Vooral wanneer de immuunrespons van het lichaam te sterk is. Volgens deze baanbrekende studie lijdt de meerderheid van de Amerikaanse kinderen aan een ernstig overbelast immuunsysteem. Ook zou vergiftiging door zware metalen, straling en zelfs sigaretten niks zijn vergeleken met de schade door vaccins.

Ontstekings- en auto immuunziekten

Immunoloog dr. J. Bart Classen is een expert op het gebied van de negatieve effecten die veroorzaakt worden door vaccins. Hij onderzocht de huidige epidemie van ontstekingsziekten bij kinderen. Gevallen van diabetes 1, diabetes 2, metabool syndroom, auto immuunziekten, astma en voedselallergieën zijn gestaag toegenomen de afgelopen jaren en dit loopt parallel aan de toename van het aantal vaccins op het vaccinprogramma.

Volgens het onderzoek van dr. Classen is dit geen toeval. De immuunrespons die verwekt wordt door vaccins veroorzaken bij veel mensen ontstekingen. Wanneer er gelijktijdig teveel vaccins gegeven worden, of binnen een korte periode, kan het immuunsysteem overbelast worden wat resulteert in ontstekingsreacties.

Dr. Classen: ‘we publiceren al jaren dat vaccins de oorzaak zijn van een epidemie aan ontstekingsziekten, inclusief diabetes, obesitas en autisme. Echter, de hoeveelheid vaccins die aan kinderen gegeven worden zijn opgeschroefd en nu zijn we op het punt beland dat de meerderheid van de kinderen een overbelast immuunsysteem hebben.’

Een one-size-fits-all vaccin beschadigt kinderen

Net zoals het toevoegen van een standaard hoeveelheid fluoride in het drinkwater in Amerika, is de one-size-fits-all benadering van vaccins problematisch voor veel kinderen. Elk kind is in essentie uniek, wat betekent dat zijn/haar immuunsysteem ook uniek is. Maar vaccinschema’s en doses die gebaseerd zijn op leeftijd houden hier geen rekening mee, waardoor de immuunsystemen van kinderen zwaar overbelast worden.

Volgens dr. Classen moet elke vaccinatie die op bepaalde leeftijden gegeven worden de juiste beschermende immuunrespons opwekken bij hen met de zwakste immuunsystemen en minstens in 90% van de kinderen, wil de vaccinatie ook werken zoals het bedoeld is. In plaats daarvan vindt er overstimulatie van immuunsystemen van kinderen plaats.

Dr. Classen: ‘het proces van herhaaldelijke overstimulatie van het immuunsysteem verhoogt het risico op ontstekingsziekten zoals auto immuunziekten en allergieën die zelfs voor meer ontstekingen zorgen. Onsteking veroorzaakt de vrijlating van cytokinen die autoimmuunziekten uitlokken en tevens de cortisol productie.’

Toename van diabetes en pre-diabetes door overstimulatie immuunsysteem

Het is deze gestage productie van cortisol in antwoord op de ontsteking die zo problematisch is, want dit is wat ontsteking gerelateerde ziekten veroorzaakt zoals diabetes 2. Dit kan ook de oorzaak zijn van obesitas en verschillende symptomen van metabool syndroom.

‘Vergiftiging door straling, asbest, lood en sigaretten niets vergeleken bij vaccinschade’

Dr. Classen: ‘de beste data tonen aan dat chronische ziekten die ontstaan zijn door vaccins nu van zo’n enorme omvang zijn dat  alle andere vergiftigingen hierbij niks vergeleken zijn: asbest, straling, lood en zelfs sigaretten.’

‘De meeste patiënten realiseren zich niet eens dat ze lijden aan de negatieve effecten van vaccins. Nog zorgelijker is dat patiënten en hun ouders wijsgemaakt en beschuldigd zijn van slecht voedsel en te weinig beweging als oorzaak voor obesitas en diabetes, terwijl zij feitelijk lijden aan de negatieve gevolgen van vaccins.’

Bronnen: