Studie: ‘Aspartaam kankerwekkend’

DNA schade- De kunstmatige zoetstof aspartaam (E951) kan kanker veroorzaken, volgens een studie die gepubliceerd is in American Journal of Industrial. Medicine . 

Aspartaam kankerverwekkend

Mensen worden zich bewuster van het negatieve effect die kunstmatige zoetstoffen op de gezondheid hebben. En daarom verandert de voedselindustrie zoetjesaan de namen van de zoetstoffen, zodat ze voor de consument minder makkelijk te ontdekken zijn. Buiten het kankerverwekkende karakter om, zijn de neurologische veranderingen die aspartaam te weeg brengt ernstig te noemen. Wanneer we aspartaam binnen krijgen in de loop der tijd, produceert ons lichaam een formaldehyde bijproduct tijdens de omzetting van de deze gifstoffen. De formaldehyde bindt zich aan de DNA cellen en veroorzaakt DNA schade. Het is de opeenstapeling van formaldehyde, die ziekte (waaronder kanker) en persoonlijkheids-, ontwikkelings-, en neurologische aandoeningen veroorzaakt. E621 (ve tsin) doet dit ook.

Niet de eerste studie met deze conclusie

Hoofdauteur van de studie, Morando Soffritt (verbonden aan hetRamazzini Instituut/Italië) dringt er bij globale instanties op aan om rekening te houden met de kankerverwekkende eigenschappen van aspartaam.  In 2005 was er al bewijs dat aspartaam kankerverwekkend is. EFSA werd hierover ingelicht. Meer dan de helft van het panel (60%) van EFSA heeft belangenverstrengelingen, zo bleek uit een rapport uit 2013, dus daar kan de Europese consument weinig veiligheid van verwachten. Buiten de recente studie en die uit 2005 zijn er tal van studies in gerenommeerde vakbladen gepubliceerd die aantoonden dat E951 kankerverwekkend kan zijn.

Evengoed heeft de EFSA er geen problemen mee (of lees: heeft er belangen bij) dat Europese consumenten via vele producten aspartaam binnenkrijgen. De EFSA riep aan de hand van hun eigen ‘onderzoek’ aandeehouders op om mee te praten over de veiligheid van aspartaam. Dit is dan ook weer veelzeggend. In januari 2013 publiceerde EFSA een onderzoek naar de de veiligheid van aspartaam. De opmerkelijke conclusie: volkomen veilig. De ADI (Acceptable Daily Intake) was volgens de autoriteit veilig en volgens hen zou de daadwerkelijke inname van consumenten hier onder liggen. Dat we de  kankerwekkende stof via tal van producten binnenkrijgen (niet alleen via de voor de hand liggende producten zoals fruitsapjes en snoep) lieten zij buiten beschouwing.