Landbouw-antibiotica en toename voedselallergieën

OEDGEZOND.INFO

Het aantal mensen en vooral kinderen met voedselallergie neemt alleen maar toe, volgens Amsterdams Medisch Centrum. Niet alleen het aantal kinderen met voedselallergieën neemt toe, ook het aantal ernstige gevallen lijkt toe te nemen. 

Aantal mensen (vooral kinderen) met voedselallergie neemt toe

Ook Wageningen UR meldt een toename en wel een verdubbeling sinds de laatste 25 jaar. Volgens de European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) zijn spoedopnames van Europese kinderen met een levensgevaarlijke allergische reactie zelfs verzevenvoudigd. Erna Botjes, voorzitter van de Nederlandse stichting VoedselAllergie liet in 2012 ook weten dat het aantal patiënten met voedselallergie toeneemt. Oorzaken: onder andere antibiotica, pesticiden, gmo’s en herbicides.

In Groot Brittanië is één op de drie mensen allergisch voor voedsel, pollen of mijt. Onderzoek heeft parallellen getrokken tussen de stijging van allergieën en het toegenomen gebruiken van antibiotica en antimicrobiale middelen.

Vroege blootstelling

Blootstelling aan antibiotica al vroeg in het leven, verhoogt de kans op eczeem bij kinderen met 40%. Ook genetisch gemodificeerde voeding en het gebruik van herbicide glyfosaat (gebruikt in landbouw, ook aanwezig in Monsanto Round UP) vernietigt darmbacteriën, wat leidt tot allergieën.

Mensen blijken glyfosaat in lichaam te hebben

In 2013 berichtte Milieudefensie dat mensen uit achttien Europese landen het gif glyfosaat in hun lichaam blijken te hebben. Bij vijf van de acht Nederlandse proefpersonen werden resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers werd vierenveertig procent positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit. Milieudefensie pleit voor meer onderzoek en meer controle op dit veelgebruikte middel.

“Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het gif glyfosaat haar weg vindt naar de burgers, terwijl we niet precies weten hoe de gifresten in het lichaam van de mensen terecht komen, of wat dat betekent voor de volksgezondheid” aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “Het is bizar dat we nota bene van één van de meest gebruikte onkruidverdelgers niet weten hoeveel er in ons eten zit. Milieudefensie roept de overheid op hier grondig onderzoek naar te laten doen.” Wetenschappers veronderstellen dat schadelijke effecten voor de mens zullen optreden bij herhaalde of langdurige blootstelling, zelfs bij hele lage concentraties van dit middel in het menselijk lichaam. “Reden genoeg voor de voedsel- en warenautoriteit om te testen hoeveel van dit gif in ons voedsel zit,” aldus Breunissen.

Glyfosaat wordt gebruikt door boeren, tuinders, lokale overheden en particulieren om onkruid te bestrijden. Zo wordt het bijvoorbeeld uitgebreid toegepast bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen die in Europa geïmporteerd worden voor gebruik als veevoer, met name soja uit Zuid-Amerika. De grootste producent is Monsanto, die het gif verkoopt onder de merknaam Roundup. In Europa wordt glyfosaat veel gebruikt door boeren om onkruid uit velden te verwijderen voorafgaand aan het planten of ontkiemen van de zaden. Het wordt ook veelvuldig toegepast om gewassen uit te drogen voorafgaand aan de oogst, zoals bij granen, koolzaad en maïs. De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat gebruik van glyfosaat in de landbouw in tien jaar meer dan verdubbelde. Het is de meest gebruikte herbicide in Nederland en het gebruik neemt ieder jaar toe, ook in de rest van Europa.

Glysofaat bleek in 2014 ook op te duiken in moedermelk.

Darmflora

Het is vooral darmbacterie Clostridia die gevoeligheid voor voedsel voorkomt. Door verandering van je microbioom en de vernietiging van darmbacteriën, krijgen landbouwchemicaliën zoals glyfosaat vrij spel en kunnen ze een rol gaan spelen bij het ontstaan van voedselallergiën. (rol van clostridia: zie ook hier)

Antibiotica in pesticiden kunnen allergische reacties veroorzaken

Glyfosaat is niet het enige schadelijke middel. Wat glyfosaat zo schadelijk maakt is het feit dat het weerstand biedt aan antibiotische stoffen (o.a. streptomycine)  en antibiotica maken ook deel uit van andere pesticiden, herbicides en schimmelwerende middelen. Inmiddels is voor de eerste keer een serieuze allergische reactie (een 10 jarig meisje kreeg een ernstige reactie tijdens het eten van een bessentaart) duidelijk gekoppeld aan een antibiotische pesticide.  Volgens dr. Anne Des Roches, auteur van het rapport over de link tussen de reactie en de antibiotische pesticide, zegt dat dit het eerste rapport is die deze link maakt.

Dichlorofenolen, ook in lichaam

Ook dichlorofenolen werden gekoppeld aan allergie. Deze stoffen worden gebruikt om water te chloreren. In Nederland bevat het water nauwelijks chloor (80% is chloorvrij, maar dan blijft er natuurlijk nog 20% over ). Echter drinkwater in sommige Europese landen bevat veel chloor. Maar dit zit ook op groenten en fruit.

Uit een studie die de VrijeUniversiteit van Brussel uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid bleek dat wanneer jongeren blootgesteld zijn aan relatief lage pesticideconcentraties, dit een significante invloed heeft op de hormoonniveaus en de mate van seksuele ontwikkeling bij 14- tot 15-jarige adolescenten.

Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat pesticiden als DDE of HCB, die al sinds 1974 verboden zijn, nog steeds aanwezig zijn in Vlaamse jongeren. “Dat komt omdat deze stoffen nog vrijkomen in bodems en rivieren”, zegt Kim Croes, die de mensen afraadt zelf gevangen riviervis of eieren van eigen kippen op potentieel vervuilde bodems te eten

Uit de studie blijkt dat zowel de verboden stoffen als enkele pesticiden die vandaag nog gebruikt worden, de hormonale werking bij de jongeren verstoren

Antibiotica in landbouw werken antibiotica resistentie in de hand

Behalve dat ze voedselallergieën veroorzaken, zijn antibiotica die gebruikt worden in agricultuur dé oorzaak van antibiotica resistentie. Antibiotica in de branch worden gebruikt als groeimiddel, als compensatie voor onhygiënische toestanden, in pesticiden en aangebracht op vers fruit en groenten. Groenten kunnen antibiotica bevatten als boeren mest voor hun groenten gebruiken die afkomstig is van koeien die behandeld zijn met antibiotica.

Biologisch

Wanneer je biologisch eet zijn deze risico’s grotendeels uit te sluiten. Producten van dieren die gras eten (eieren, zuivel en vlees) verdienen de voorkeur. Normaal gesproken zijn synthetische pesticiden, gmo’s, mest op basis van petroleum of rioolslib dan niet toegestaan. Organische producten mogen ook geen chemicaliën bevatten m.b.t. conservering en smaakversterking, en mogen geen sporen bevatten van zware metalen of andere contaminanten.

Resistente organismen serieuze bedreiging voor volksgezondheid

Volgens een Amerikaans rapport uit 2013 (US Centers for Disease Control and Prevention) zijn resistente organismen in de Amerikaanse voeding een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Maar liefst 22% van antibiotica-resistentie en de daaraan verbonden ziekten zouden te wijten zijn aan besmette voeding. Ook zou er 50% kans zijn dat gekocht vlees resistente bacteriën bevat. Het zou vooral zuivel, rund- en kippenvlees zijn die de effectiviteit van antibiotica teniet doen. Dit is risicovol voor onder andere baby’s, kankerpatiënten, orgaantransplantaties, operaties en spoedeisende medicatie.

Zoals vermeld wordt in bovenstaande video, is de kans op een postoperatieve infectie zonder antibiotica 50% en kunnen drie op de tien patiënten overlijden als gevolg hiervan.

Voorzorgsmaatregelen tegen voedselallergie

Aangezien voedselallergie in relatie staat met veranderde darmflora en de aanwezigheid van antibiotica en chemicaliën in voeding, kan het  raadzaam zijn om niet alleen bekende allergenen te vermijden, maar ook de voeding die ervoor verantwoordelijk is dat gunstige darmbacteriën kapot gaan:

Granen en suiker, bevorderen de groei van gist en schimmel. Granen bevatten gluten en die beschadigen deels de microflora.
Genetische gemodificeerde voeding, bevat de grootste hoeveelheid glyfosaat. Deze herbicide decimeert microben en vallen gunstige bacteriën aan.
Verwerkte en gepasteuriseerde voeding, schaden goede bacteriën
Vlees van conventioneel opgroeiend vee
Gechloreerd water, doodt gunstige bacteriën
Antibiotica, alleen wanneer het echt noodzakelijk is. Eet regelmatig gefermenteerd voedsel en een goed probiotica supplement
Ontstekingsremmers, beschadigen celmembranen en verstoren energieproductie van mitochondrie.
Verder letten op:
Stress
Vervuiling
Antibacteriële zeep, en andere producten die triclosan bevatten

Gezondere keuzes maken

Als je door de fabriek gefabriceerd vlees en bewerkt vlees eet, krijg je niet alleen antibiotica binnen maar ook bacteriën die antibioticaresistent zijn. Als dit type vlees niet correct gekookt, gebakken wordt kan je hiermee geïnfecteerd raken. Om dit probleem te vermijden kan je bij voorkeur scharrelvlees eten van grasetende dieren. Om de conditie van de darmflora goed te houden, kun je veel gefermenteerde voeding eten (zoals zuurkool, probiotische yoghurt en kefir). Een probiotica supplement kan ook. Eet zoveel mogelijk onbewerkt, vers en ongezoet.

Bron: articles.mercola.com