Voeding + micronutriënten verhogen weerstand, aldus hoogleraar

OEDGEZOND.INFO

‘Met gerichte voeding en aanvullende micronutriënten kan de weerstand tegen infecties in de luchtwegen, tegen allergieën, en tegen ontstekingen worden vergroot.’

Dit zei prof. Joost van Neerven, buitengewoon hoogleraar Mucosale immuniteit aan Wageningen University op 2 oktober in zijn rede “Mucosal Immunity: Barriers, Bugs and Balance”. ‘ Vooral voor 65-plussers en kinderen onder de 5 jaar is het verhogen van de weerstand erg belangrijk, dit zijn immers de groepen die het meest last hebben van infecties, allergieën en ontstekingen.  Van Neerven pleit voor het inzetten van voeding ter preventie van aandoeningen. Niet alleen bij 65+ en kinderen, maar ook bij landbouwdieren, zodat op den duur minder antibiotica voor deze dieren nodig is.

Rauwe melk

Iedereen met een beetje voedingsbewustzijn weet dat voeding en micronutriënten onmisbaar zijn voor een goede gezondheid en sterke weerstand.  De wetenschap deed al onderzoek naar weerstand in weefsels met slijmvlies en richtte zich met name op het darmstelsel. Hierbij keken onderzoekers naar de manier waarop ontstekingen en andere aandoeningen van het maag-darmkanaal het beste aangepakt konden worden. WUR heeft nu ook gekeken naar bestanddelen uit voedsel, die ook van invloed zijn op bijvoorbeeld de weerstand van de bovenste luchtwegen. Genoemd wordt ook rauwe melk.

Slijmvlies

Voeding en micronutriënten kunnen dus ingezet worden bij infecties en allergieën, en eventueel ook chronische ontstekingen bij ouderen en kinderen.

Van Neerven benoemt de rol van slijmvlies in het immuunsysteem, die vrij complex is. Het is het slijmvlies dat de eerste barrière vormt voor ziekteverwekkers. Wanneer ziektewekkers toch ingang gekregen hebben dan is een evenwichtige reactie belangrijk: niet te heftig, niet te weinig.

Joost van Neerven: “Dat ook het mucosale systeem in de bovenste luchtwegen immuniteit bewerkstelligt tegen infecties en het ontwikkelen van allergieën staat wel vast, maar hoe dat werkt en via welke mechanismen, weten we nog nauwelijks. We vermoeden dat het zgn. lymphoïde weefsel achter in de keel hierin een rol speelt. Meer onderzoek daarnaar is heel nuttig, vooral ook om te zien hoe met voeding daar positief op valt in te grijpen. Met de kennis die dat oplevert kunnen we gerichte strategieën ontwikkelen om deze aandoeningen te helpen voorkomen, niet alleen via het dieet maar ook met vaccinaties in het slijmvlies.”

Het zijn vooral de 65-plussers en kinderen onder de 5 jaar waarbij immuun-gerelateerde aandoeningen via slijmvliezen optreden. Het aantal allergieën in het Westen is toegenomen, met name onder jonge kinderen. Bij een percentage van deze kinderen ontwikkelt zich astma. In Azië is eveneens sprake van deze trend.

Landbouwdieren

Volgens van Neerven is het een win-win situatie om het voedingspatroon ter preventie in te zetten en kan deze kennis zelfs ingezet worden op landbouwhuisdieren. Hogere productie en minder antibioticagebruik zullen het gevolg zijn, wanneer luchtweginfecties bij dieren voorkomen kunnen worden met gerichte voeding.

Overigens is Van Neerven senior-onderzoeker bij het FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen. Zijn leerstoel wordt gefinancierd door FrieslandCampina.

Bron: www.wageningenur.nl