Autisme: Veelbelovende verbeteringen door stof uit broccolisprouts

Een stof uit broccolisprouts, die bekend staat vanwege preventieve eigenschappen tegen kanker, zou symptomen van klassiek autisme kunnen verminderen. Symptomen verbeterden doordat sommige onderliggende cellulaire problemen gecorrigeerd werden. Verbeteringen traden met name op in sociale interactie en verbale communicatie.

Autisme: verbeteringen door broccolisprouts

Dit bleek uit een kleinschalige studie van onderzoekers verbonden aan het MassGeneral Hospital for Children en Johns Hopkins University School of Medicine. Bij de studie waren 40 tienerjongens en jonge mannen betrokken (leeftijd: van 13 tot 27 jaar) met matige tot ernstige autisme.

Broccolisprouts bieden meer gezondheidsvoordelen: eerder dit jaar bleek dat broccolisprouts (pas ontkiemde broccoli) hoge concentraties chemicaliën (zoals benzeen en acrolein) uit het lichaam filteren, door het actieve ingrediënt sulforafaan. Dit werd gepubliceerd in het medisch journaal “Cancer Prevention Research”. –meer hierover

Verbetering sociale interactie en verbale communicatie

Het journal Proceedings of the National Academy of Sciences publiceerde deze maand een rapport waarin de onderzoekers melden dat de jongens/mannen die een dagelijkse dosis sulforafaan kregen, aanzienlijke verbeteringen vertoonden in sociale interactie en verbale communicatie. Ook verbeterde herhaal- en ritueel gedrag. Sulforafaan is een sterke, indirect werkende antioxidant.

Professor farmacologie/moleculaire wetenschappen P. Talalay zegt hierover: “We geloven dat dit preliminair bewijs is voor de eerste behandeling van autisme die symptomen verbetert doordat sommige onderliggende cellulaire problemen gecorrigeerd worden.” De professor onderzoekt de bestanddelen van broccolisprouts al 25 jaar. Co-auteur van de studie, A. Zimmerman, professor kinderneurologie: “We kunnen nog lang geen overwinning op autisme melden, maar dit geeft ons belangrijke inzichten in wat kan helpen.”

Biochemische en moleculaire afwijkingen

Experts op het gebied van autisme schatten dat 1 tot 2% van de wereldbevolking deze stoornis heeft. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De gedragssymptomen, zoals beperkte sociale interactie en verbale communicatie, werden 70 jaar geleden voor het eerst beschreven door Leo Kanner, stichter van kinderpsychiatrisch ziekenhuis The Johns Hopkins University. Talalay zegt dat hoewel progressie gemaakt wordt, het lastig is om bij de wortel van de stoornis te komen. Talalay is echter bekend met biochemische en moleculaire afwijkingen die met autisme gepaard gaan.

Zuurstofgebruik cellen

Veel van die biochemische en moleculaire afwijkingen zijn gekoppeld aan de effectiviteit waarmee energie in cellen gegenereerd wordt. Hij zegt dat studies laten zien dat de cellen van mensen met autisme vaak hoge niveaus oxidatieve stress bevatten. Schadelijke bijproducten worden opgebouwd uit het zuurstofgebruik van cellen, wat ontsteking veroorzaakt, DNA beschadigt en tot chronische ziekten leidt.

Intigrerend

In 1992 ontdekte Talalay en zijn team dat sulforafaan niet alleen de capaciteit heeft om de natuurlijke afweer van het lichaam tegen oxidatieve stress te ondersteunen, maar ook ontsteking en DNA schade bestrijdt. Later bleek de stof de heat-shock response van het lichaam te verbeteren. Een heat-shock response beschermt cellen van stress die veroorzaakt wordt door hoge temperaturen. Talalay vindt het intrigerend dat ongeveer de helft van de ouders van kinderen met autisme, meden dat het gedrag zichtbaar verbetert wanneer kinderen koorts hebben. De symptomen treden dan weer op, als de koorts verdwenen is. In 2007 testte Zimmerman (c0-auteur van deze studie) deze bevinding en ontdekte dat het klopte. Sulforafaan brengt de heat-shock response van het lichaam op gang.

Na 4 weken verbeteringen

Gemiddeld kregen deelnemers aan de studie, uitgezonderd hen die een placebo kregen, 9 tot 27 milligram sulforafaan. De meesten lieten al na vier weken aanzienlijke verbeteringen zien. Na 18 weken waren er verbeteringen in prikkelbaarheid, lethargie, herhalingsgedrag, hyperactiviteit, alertheid, communicatie, motivatie, aanstelgedrag. Ook zichtbare verbeteringen qua sociale interactie, afwijkend gedrag en verbale communicatie traden op na 18 weken, bij bijna de helft van de deelnemers. Na stoppen traden de oude symptomen weer op.

Talalay: “Sulforafaan lijkt de cellen tijdelijk te helpen om met hun handicaps om te gaan.”

Zimmerman voegt toe dat zowel het klinisch team als de ouders de verbeteringen zagen. Alle sulforafaan-deelnemers keken hen in de ogen, schudden handen, terwijl ze dit nog nooit eerder gedaan hadden. Talalay wijst erop dat het sulforafaanniveau in broccoli varieert. Ook het vermogen van individuen om voorlopers naar actief sulforafaan om te zetten varieert. Het is moeilijk om het sulforafaanniveau dat in deze studie gebruikt werd binnen te krijgen door het consumeren van broccoli en andere crucifere groenten. Bron: www.hopkinsmedicin.org