Flavonolen verbeteren cognitieve vaardigheden op oudere leeftijd

Bioactieve stoffen uit cacao kunnen leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang afremmen, zoals verslechterd geheugen. Het gaat om flavonolen, die van nature ook in theebladeren en sommig fruit en groenten voorkomen.

Interventie via voeding

Het onderzoek naar het effect van cacao-flavanolen op cognitie werd gedaan door Columbia University Medical Center (CUMC) en is vandaag gepubliceerd in Nature Neuroscience. Het is niet de eerste keer dat hier studie naar gedaan is, wel de eerste keer dat er direct bewijs geleverd is dat één aspect van leeftijd gerelateerd geheugenverlies veroorzaakt wordt door veranderingen in een bepaald hersengebied en dat dit verbetert kan worden door interventie via voeding.

Leeftijd gerelateerd geheugenverlies

Bij het ouder worden gaan de cognitieve vaardigheden achteruit, waaronder leren en onthouden. Dit is een normaal proces, dat start in de vroege volwassenjaren. Meestal heeft het geen merkbare impact op de kwaliteit van het leven, totdat mensen tegen de vijftig en zestig gaan lopen. Leeftijd gerelateerd geheugenverlies heeft niks te maken met neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer, waarbij neuronen beschadigd en vernietigd worden in verschillende hersendelen.

Verbetering neurale verbindingen

Eerdere studie toonde aan dat veranderingen in een specifiek hersengedeelte (dentate gyrus) geheugenverlies veroorzaken, maar hier werd alleen een correlationele link getoond en geen oorzakelijke. Om te zien of de dentate gyrus de bron van het euvel is, testten de onderzoekers of cacao-flavonolen de menselijke hersenfunctie in dit hersengedeelte kan verbeteren. Al eerder is gebleken dat flavonolen uit cacao bonen neurale verbindingen in de dentate gyrus van muizen verbeteren.

Mars Incorporate, die het onderzoek ook deels financierde, leverde een testdrank met flavonolen die op correcte wijze uit cacao gewonnen waren. Bij de productie van de meeste cacao worden flavonolen verwijderd.

Geheugen jaren jonger

Aan de studie deden 37 gezonde vrijwilligers mee in de leeftijd van 50 tot 69 jaar. Drie maanden lang kreeg een groep een flavonolenrijk dieet (900 mg flavonolen per dag) en de andere groep een flavonolen-arm dieet (10 mg flavonolen per dag). Aantoonbare verbeteringen werden waargenomen bij de vrijwilligers met een flavonolen-rijk dieet. Ze presteerden significant beter op geheugentesten. Zo had een deelnemer bij aanvang van de studie het geheugen dat typerend is voor een 60-jarige, maar na drie maanden had de vrijwilliger het geheugen van een dertiger.
De bevindingen gaan mee naar een grotere studie.

De flavonolen verbeteren ook de cardiovasculaire gezondheid, zoals bleek uit een studie onder 18000 mannen en vrouwen.

Flavonolen hebben ook een sterke invloed op de tryptofaan verwerking.

Flavonolen zitten ook in theebladeren en sommig fruit en groenten, de meeste zitten in uien en bessen.

Bron: sciencedaily.com