Autisme: waarom vitamine D sociaal gedrag en serotonineniveau direct beïnvloedt

Vitamine D kan een kritieke invloed hebben op serotonine niveau in de hersenen en kan direct effect hebben op sociale gedragingen die gelinkt worden aan autismespectrum stoornissen.

Vitamine D om serotonine te produceren

Autisme werd al eerder in verband gebracht met vitamine D, maar nieuwe studie laat het mechanisme hierachter zien.

Volgens de studie (gepubliceerd in the FASEB Journal) kan een  adequate hoeveelheid vitamine D nodig zijn om serotonine te produceren in de hersenen, waar het structuren en verbindingen vormt, handelt als neurotransmitter en sociaal gedrag beïnvloedt.

Vitamine D activeert 3 hormonen die sociaal gedrag beïnvloeden

Volgens professor Bruce Ames van Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) toont de studie aan dat serotonine, oxytocine en vasopressine – drie hormonen die invloed hebben op sociaal gedrag – alle drie geactiveerd worden door vitamine D.

“We presenteren bewijs dat het hormoon vitamine D (calcitriol) de transcriptie van de serotonine-synthese tryptofaan hydroxylase 2 (TPH2) in het brein activeert, ter hoogte van de vitamine D response elementen (VDRE), en dat het de transcriptie van TPH1 in weefsel buiten de bloed-hersenbarrière onderdrukt door VDRE te onderscheiden, en dit suggereert een oorzakelijk verband tussen vitamine D, serotonine en autisme.”

Ames en zijn team merken op dat autisme al eerder gelinkt werd aan een lage serotonine spiegel en lage vitamine D spiegel, maar dat er nog niet eerder een mechanisme aan gekoppeld was, tot nu. Ames werpt inderdaad een licht op het mechanisme, wat nog niet eerder begrepen werd.

“Dit mechanisme verklaart hoe een tekort aan vitamine D leidt tot afwijkende serotonine-synthese en vervolgens tot abnormale hersenontwikkeling. Te weinig vitamine D gedurende foetale en neonatale ontwikkeling kan leiden tot onvoldoende TPH2 expressie en zodoende tot te lage serotonineconcentraties in de hersenen.”

Ontwikkeling hersenstructuren en neurale verbindingen

Ames voegt toe dat een goed vitamine D niveau tijdens zwangerschap, evenals inname van tryptofaan via voeding en vitamine D tijdens vroege kindertijd een kritieke invloed kan hebben op de serotonineniveaus in de hersenen en dus ook op de structuur en neurale verbindingen in het brein.

Bron: The FASEB Journal