Alzheimer: eerst (subtiele) gedragsveranderingen, later pas geheugenproblemen

Depressie en gedragsveranderingen kunnen mogelijk al voorkomen, voordat geheugenproblemen ontstaan bij mensen die Alzheimer ontwikkelen. Geheugenproblemen worden vaak als een van de eerste tekenen gezien, maar komen in werkelijkheid pas later in het proces aan de orde.

Professor neurologie C.M. Roe (Washington University School of Medicine) en haar team analyseerden data van 2416 mensen van 50 jaar en ouder. De deelnemers werden 7 jaar gevolgd. Bijgehouden werden hun prestaties op gebied van mentale testen en psychische gezondheid.

Alle deelnemers verkeerden bij aanvang van de start in normale cognitieve conditie. Maar in de loop van de studie ontwikkelden 1218 deelnemers dementie. Zij lieten als eerste stemmings- en gedragsveranderingen zien. Bijvoorbeeld: vier jaar na aanvang van de studie had 30% depressie. Bij deelnemers die nog in normale cognitieve staat waren, betrof dit 15% na vier jaar. Bij de deelnemers waarbij dementie ontstond, was de kans op waandenkbeelden 12x groter.

Onderzoek naar Alzheimer legt de focus op de identificatie van ontwikkelingsmarkers, voordat dementie of Alzheimer van start gaat. Het doel is om de ziekte preventief te behandelen. Daarom is de vroegtijdige herkenning van bovengenoemde symptomen van belang.

Het onderzoek is 14 januari gepubliceerd in Neurology.

Subtiele gedragsveranderingen gaan vaak aan Alzheimer vooraf. Er is geen ziektebesef, omdat de patiënt niet echt iets opmerkt. Het is een geleidelijk proces: het duurt gemiddeld 7-8 jaar voordat de ziekte een feit is. Geheugenproblemen worden wel gezien als een voorteken, maar treden dus pas later op. Aan de hand van het gepubliceerde onderzoek in Neurology, zijn er de volgende fases:

 1. subtiele gedragsveranderingen (worden niet tijdig onderkend als neurodegeneratief)
 2. geleidelijke ontwikkeling geheugenverlies
 3. verlies van diverse hersenfuncties

Fase 2 en 3 worden vaak aangenomen als een eerste en tweede fase.

Dementie kan veroorzaakt worden door Alzheimer, maar ontstaat soms ook door aandoeningen aan de bloedvaten.

Dit zijn de 10  voortekenen van Alzheimer zoals die momenteel aangenomen worden. Op nr. 1 zou eigenlijk ‘(subtiele) gedragsveranderingen’ kunnen staan:

 1. Geheugenproblemen die het dagelijks leven in de war sturen
  Het gaat hier met name om het vergeten van recent geleerde informatie. Ook het vergeten van data en afspraken. Afhankelijkheid van geheugensteuntjes en routine.
 2. Moeite hebben met probleemoplossing
  Er is moeite met het opvolgen van een plan of nummers. Er zijn concentratie problemen en men heeft lang de tijd nodig om iets te voltooien.
 3. Moeite met klusjes en dagelijkse dingen
  Maar ook met dagelijkse dingen, zoals een plaats vinden, een budget hanteren of de regels van een spelletje onthouden. Hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het instellen van de oven/magnetron.
 4. Verwarring m.b.t. tijd en plaats
  Data, tijden en seizoen worden niet goed onthouden. Ook tijdsverloop kan men niet goed bijhouden. Er kan gebrek aan begrip zijn wanneer iets niet direct gebeurd is. Soms vergeet men wat men doet, waar men mee bezig is.
 5. Problemen met begrip van visuele beelden
  In sommige gevallen zijn visuele problemen een teken. Lezen, afstand inschatten en kleur en contrast inschatten kan moeilijk zijn. Daarom kan autorijden ook lastig zijn.
 6. Problemen met taal in woord en geschrift
  Er kan moeite zijn met het volgen van een gesprek. Men stopt midden in een conversatie en heeft geen idee hoe dit weer te vervolgen, of ze vallen in herhaling. Woorden vinden kan moeilijk zijn, dingen kunnen verkeerd benoemd worden.
 7. Problemen met opruimen en vinden
  Spullen kunnen op ongewone plekken opgeruimd worden, en worden ook moeilijk terug gevonden. Soms is er sprake van beschuldiging van diefstal. Dit kan in de loop der tijd steeds vaker voorkomen.
 8. Moeite met besluitvorming
  De omgang met geld kan moeilijker ingeschat worden, er wordt minder aandacht besteed aan verzorging en er vindt verslonzing plaats.
 9. Terugtrekken van sociale activiteiten
  Men trekt zich terug van sociale activiteiten, hobby’s, sport. Dit kan zijn vanwege de veranderingen die ze ervaren. Soms is men er echt moe van, van familie en verplichtingen.
 10. Veranderingen in stemming en persoonlijkheid
  De stemming verandert en men wordt meer verward, achterdochtig, somber en angstig. Ook raakt men snel van streek, waar men niet in de comfortzone zit.