Andere hersenverbindingen doen mannen en vrouwen emoties anders verwerken

OEDGEZOND.INFO

 

Hoewel mannen en vrouwen echt wel van dezelfde planeet komen, verwerken vrouwen emotionele beelden anders dan mannen. Wanneer vrouwen negatieve inhoud waarnemen, neemt de breinactiviteit in een bepaald hersengedeelte van vrouwen toe. Hierdoor uiten vrouwen emoties expressiever en herinneren zij zich gebeurtenissen beter dan mannen.

Emotionele beelden

Vrouwen beoordelen  beelden die emotioneel geladen zijn anders dan mannen: de beelden stimuleren de emoties van vrouwen meer dan bij mannen, en vrouwen zijn eerder geneigd ze te onthouden. Echter, er zijn geen verschillen in emotionele inschatting wanneer beelden neutraal zijn.

Dit waren de bevindingen van een grootschalige studie van een Zwiterse universiteit (Basel, Molecular and Cognitive Neurosciences). Het onderzoeksteam richtte zich op de link tussen geslacht en emoties, geheugen en breinactiviteit. De studie wordt in gepubliceerd in Journal of Neuroscience.

Vrouwen ervaren emotionele gebeurtenissen vaak emotioneler dan mannen. Eerdere studies lieten zien dat emoties het geheugen beïnvloeden. Hoe emotioneler een situatie is, des te groter de kans dat we het onthouden. Dit deed de vraag rijzen of vrouwen -vanwege de manier waarop ze emoties verwerken- beter op geheugentests scoren dan mannen.

Emotionele versus neutrale inhoud

Aan de studie deden 3398 proefpersonen mee. De onderzoekers toonden inderdaad aan, dat emotioneel geladen inhoud -en negatieve inhoud in het bijzonder- de emoties meer beroerden dan bij de mannen het geval was. Bij een geheugentest bleek dat de vrouwen meer beelden hadden onthouden dan de mannen. Bij neutrale inhoud beoordeelden zowel mannen als vrouwen de inhoud hetzelfde.

Het mechanisme van de manier waarop emotionele verwerking en geheugen plaatsvindt, lijkt dus bij vrouwen anders te liggen dan bij mannen.

Vrouwen expressiever

FMRI data toonden dat de intensievere inschatting van negatieve beelden gelinkt is aan toegenomen breinactiviteit in motorieke hersengedeelten. Dit zou verklaren waarom vrouwen emotioneel expressiever zijn dan mannen.

De resultaten helpen om een beter inzicht te hebben in de verschillen in informatieverwerking tussen mannen en vrouwen. Veel neuro psychiatrische ziekten zijn geslachtsgerelateerd. Volgens de bij de studie betrokken professors, geeft het inzicht in neuronale en moleculaire mechanismen van het menselijke geheugen, waardoor nieuwe behandelingen gefaciliteerd kunnen worden.

Al eerder bekend

Het is zeker niet het eerste onderzoek dat aantoont dat mannen en vrouwen emoties anders verwerken. In 2006 werd dit onderzocht door de University of California. Toen bleek dat een cluster van neuronen die ervaringen als angst en agressie verwerkt, bij mannen gekoppeld is aan andere hersengedeelten dan bij vrouwen.

Het bleek dat de verbindingen die het limbisch systeem maakt met hersengebieden verschillen bij mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld:

  • Bij mannen is de amygdala, die sterk gekoppeld is aan angst en agressie, verbonden is aan de visuele cortex en een gebied dat vooral bewegingen coördineert. Deze gebieden zijn van belang bij het reageren op dingen die je om je heen ziet gebeuren
  • Bij vrouwen is de amygdala meer verbonden aan met hersengedeelte die hen helpt te reageren op sensoren binnen het lichaam, zoals de insula en hypothalamus. Deze regio’s reguleren de vrouwelijke hormonen, hartslag, bloeddruk, vertering en ademhaling. Ook is er bij vrouwen een betere verbinding tussen prefrontale cortex en limbisch systeem, waardoor vrouwen verbaal meer uiting geven aan hun emoties.

Verschillen in angst, autisme, depressie e.d.

De verklaring van de onderzoekers van de University of California (UoC) was dat vrouwen in de loop der evolutie met veel interne stressfactoren te maken hadden, die mannen niet hoefden mee te maken, zoals geboortes. Het brein leek volgens hun onderzoek geëvolueerd te zijn om te kunnen beantwoorden aan die stressfactoren. De bevindingen zouden onderzoekers meer inzicht geven in de geslacht gerelateerde verschillen tussen angst, autisme, depressie, prikkelbare darmsyndroom, fobieën en post-traumatische stress stoornis.

De studie uit 2006 legde de focus op activiteit van de amygdala (cluster van neuronen), emotie en perceptie. Het was bij de onderzoekers van de UoC al bekend dat de seksen verschillende hersengedeelten gebruiken om lange termijn herinneringen te verwerken en op te slaan. Zo bleek bètablokker Propranolol het geheugen bij mannen anders te beïnvloeden dan bij vrouwen.

Hersenscans lieten zien dat de amygdala’s van mannen en vrouwen precies tegenovergesteld zijn en zich verbinden met andere hersengedeelten. Bij de mannen is de rechter amygdala actiever en heeft meer verbindingen met andere hersengedeelten, bij vrouwen geldt het tegenovergestelde.

 

Bronnen:

www.medicalusa.org