Jonge muziekbeoefenaars presteren cognitief beter, en dit effect is er nog als je ouder bent

Muziek kan het brein veranderen, werkt als hersentraining en kinderen die muziek beoefenen leveren betere cognitieve prestaties. Maar hoe zit het op oudere leeftijd? Uit een nieuwe studie blijkt, dat oudere volwassenen die muziek hebben gespeeld in hun jonge jaren, sneller spraakgeluiden herkennen.

Het gaat om een studie, die gepubliceerd is in the Journal of Neuroscience. Oudere volwassenen die vroeger muziek speelden zijn 20% sneller in het herkennen van spraakgeluiden dan hun niet-muzikale leeftijdgenoten.

Bij het ouder worden kunnen cognitieve functies achteruit gaan, zoals spraakbegrip. Dit probleem kan dan ook nog gepaard gaan met een verminderd gehoor. Eerder onderzoek laat zien dat het centrale gehoorsysteem van de hersenen op oudere leeftijd verzwakt. Dit gehoorsysteem maakt dat akoestische eigenschappen van spraak geïdentificeerd, gesorteerd en ontleed kunnen worden.

Lessen op een muziekinstrument voor de leeftijd van 14 jaar en het oefenen van minimaal 10 jaar verbeteren de sleutelgebieden in de hersenen die spraakherkenning ondersteunen. Dit voordeel blijft behouden wanneer men ouder is.

Muzikale activiteiten zijn een vorm van hersentraining en we zien stevig bewijs van hersenplasticiteit door muziektraining. Niet alleen in jongere hersenen, maar ook in oudere hersenen, ” zeggen de onderzoekers.

In onze studie konden we door middel van EEG voorspellen hoe oudere mensen spraak classificeren en identificeren. Bij hen die muziek beoefend hadden zagen we dat de hersen-gedrag response 3x beter was dan bij hun niet-muzikale leeftijdgenoten. Bij de oudere muziekbeoefenaars functioneerde het spraaksignaal gedetailleerder, helder en accuraat. Begrip van het spraaksignaal leidt tot de waarneming van woorden en hun betekenis.”

Eerdere studies lieten al zien dat muziekbeoefening

  • jonge hersenen een cognitieve boost geven
  • prestaties van het neurale netwerk hoger liggen gedurende de hele levensduur

Aan de huidige studie deden 20 volwassenen (55-75 jaar) mee, waarvan 10 muziek beoefenden en de andere 10 niet. Beide groepen kregen via een koptelefoon spraakgeluiden te horen, die ze moesten identificeren. De neurale activiteit werd gemeten via EEG, hersengolven verschenen op een scherm. Conclusie van de onderzoekers: de oudere voormalige muziekbeoefenaars lieten een efficiëntere en helderdere neurofysiologische verwerking van spraak zien in meerdere gehoorlagen. Deze kwam overeen met de prestaties van jongere muziekbeoefenaars.

Muziek biedt wel meer voordelen, het beluisteren van muziek

De bekende Nederlandse dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie heeft ook een en ander te zeggen over het effect van muziek op het brein:

  • Muziek maakt slim
  • Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert
  • Invloed van muziek bij dementie