Vorming van karakteristieke Alzheimer plaques begint stuk vroeger dan gedacht

Amyloide plaques, de vorm waarin karakteristieke Alzheimer eiwitten gestapeld worden, begint vroeger dan wetenschappers altijd dachten. De ophoping van deze eiwitten in neuronen begint al zo rond het 20e levensjaar.

Alzheimer plaques

Vorming van Alzheimer plaques begint al op jonge leeftijd

Verrassend

Het is een verrassende uitkomst, van een nieuwe studie. De onderzoekers denken dat het de eerste keer is dat aangetoond wordt dat ophoping van amyloïde plaques al in zulke jonge hersenen plaatsvindt. Het is lang bekend dat de ophoping van amyloïde plaques resulteert in klompen plaque, die zich buiten de neuronen vormen, bij ouder wordende volwassenen en Alzheimer patiënten.

Onderzoeksprofessor Changiz Geula (Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine):

De ontdekking dat amyloid zo vroeg in het leven al begint op te hopen is onverwacht. Dit is een significante ontdekking. We weten dat amyloïde slecht is voor de mens, wanneer het lange tijd aanwezig is.”

De studie is 2 maart gepubliceerd in medisch journal Brain.

Kwetsbare neuronen

Tijdens de studie onderzochten de wetenschappers de neuronen van het basale voorbrein, om inzicht te krijgen in de oorzaak van vroegtijdige beschadiging. Ook wilden de onderzoekers te weten komen waarom deze neuronen de eerste zijn die sterven tijdens normale verouderingsprocessen en bij Alzheimer. De kwetsbare neuronen zijn betrokken bij geheugen- en aandachtsprocessen.

Geula en het team onderzochten de neuronen van overledenen. Hierin waren drie groepen: 13 mensen zonder cognitieve problemen (20-66 jaar), 16 oudere mensen zonder dementie (70-99 jaar) en 21 mensen met Alzheimer (60-95 jaar).

Stapeling vanaf jongvolwassenheid

Het proces van amyloïde moleculen die zich binnenin neuronen stapelen, blijkt al te kunnen starten vanaf jongvolwassenheid. De stapeling gaat door gedurende het verdere leven. De amyloïde moleculen vormden kleine toxische klompjes (amyloïde oligomeren) die zelfs bij twintigers zonder cognitieproblemen aanwezig waren. De klompjes groeien verder bij het stijgen van de leeftijd.

Zenuwcellen in andere hersengedeelten vertoonden zo een ophoping niet.

Geula:

Dit geeft weer waarom deze neuronen vroeg dood gaan. De klompjes amyloid kunnen de sleutelreden zijn. De verdere ophoping in de neuronen tijdens levensduur, draagt waarschijnlijk bij aan de kwetsbaarheid van de neuronen bij veroudering en het verlies ervan bij Alzheimer.”

Het is mogelijk dat de klompen zo groot worden, dat het afbraakmechanisme van de cel er niet vanaf komt, zodat dit tot nog verdere ophoping leidt.”

Calcium

Het zijn naar alle waarschijnlijkheid de groeiende klompjes die de neuronen beschadigen en uiteindelijk doden. Het is bekend dat wanneer neuronen aan deze ophopingen blootgesteld zijn, er een overschot van calcium de cel in lekt, wat tot celdood leidt.

De klompen kunnen ook schade veroorzaken door de uitscheiding van amyloïde buiten de neuronen, wat bijdraagt tot grote amyloïde plaques, zoals  bij Alzheimer het geval is.

Bron: Brain

Meer nieuws over Alzheimer