Risico’s van chronisch paracetamol gebruik worden onderschat

OEDGEZOND.INFO

De risico’s van chronisch gebruik van paracetamol worden door artsen onderschat, volgens een nieuwe studie die gepubliceerd is in Annals of the Rheumatic Diseases. De schadelijke effecten van paracetamol op de lever waren al langer bekend.

Paracetamol veiliger?

Van paracetamol wordt aangenomen dat het veiliger is dan andere pijnstillers, zoals die met een ontstekingsremmende werking (NSAIDs) of opiaten. Volgens onderzoeker zou er steeds weer een herziening plaats moeten vinden, om de effectiviteit van paracetamol te evalueren en de manier waarop de pijnstiller getolereerd wordt.
Dosisafhankelijke bijwerkingen

Een onderzoeksteam (o.l.v. professor P. Conaghan, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine) heeft de link gelegd tussen chronisch gebruik van paracetamol en aanzienlijke bijwerkingen. Ze analyseerden 8 geschikte studies. Alle studies laten bijwerkingen zien die dosisafhankelijk zijn: hoe hoger de dosis, des te groter de kans was op ondergenoemde bijwerkingen

  • Uit 2 studies waarin sterftecijfers vermeld staan, blijkt een hogere dosis paracetamol geleid te hebben tot overlijden en tot een verhoogde kans op overlijden (ratiotoename van 0.95 naar 1.63)
  • Uit 4 studies blijkt dat er bijwerkingen optreden op cardiovasculair gebied (ratiotoename van 1.19 naar 1.68)
  • Eén studie meldt bijwerkingen op gastrointestinaal gebied en bloedingen (ratiotoename van 1.11 naar 1.49)
  • Eén studie meldt renale bijwerkingen en toename van glumerulaire filtratie snelheid -een maat voor de nierfunctie-  (ratiotoename van 1.40 naar 2.19)

Paracetamol, opiaten en ontstekingsremmers: één pot nat

De onderzoekers melden dat de 8 studies gegevens bevatten van mensen met meerdere medische problemen – en dus met medicatie-. Hierdoor gebruikten zij chronisch paracetamol. Volgens hen tonen de bevindingen evengoed een consistente relatie tussen paracetamol en de bijwerkingen die ook voorkomen bij ontstekingsremmers en opiaten.

Dit is inclusief een dosisafhankelijke relatie tussen paracetamol en de toegenomen incidenten van sterfte en cardiovasculaire, gastrointestinale en renale problemen.

Ze merken op dat artsen meer weloverwogen moeten zijn bij het aanbevelen van paracetamol.

Gebaseerd op bovenstaande data, concluderen we dat het risico van paracetamol groter is dan toe nu toe aangenomen wordt. “

Fatale gevolgen

Hoewel de onderzoekers zeggen dat recente schattingen van de risico’s niet beschikbaar waren, klopt dit niet helemaal. Het is al langer bekend dat paracetamol niet helemaal zonder risico is. Zo bleek eerder na een onderzoek van de University of Edinburgh (2014), dat de pijnstiller de kans op overlijden verhoogt en dat de gevolgen op de lange duur dus fataal kunnen zijn. Uit dit onderzoek bleek ook dat alle 663 onderzochte patiënten een leveraandoening hadden die bij allen het gevolg was van paracetamol. Ook de onderzoeker van deze studie noemt het feit dat artsen de gevolgen van de pijnstiller vaak onderschatten.

Bron: Annals of the Rheumatic Diseases