Veelgebruikte herbiciden en antibioticaresistentie

Antibiotica en chemische bestrijdingsmiddelen zijn geen goede combinatie. Wie gelijktijdig is blootgesteld aan antibiotica en herbiciden, heeft hogere doses antibiotica nodig om bacteriën in het lichaam te doden.

Herbiciden vallen onder de pesticiden, en worden gebruikt om insecten, onkruid en schimmels te vernietigen. Herbiciden hebben een grote impact op de effectiviteit van antibiotica.

mBio publiceerde de studie waarin deze conclusie getrokken wordt.

Waar gmo-oogsten zijn, is royaal gebruik van herbiciden

Volgens hoofdauteur van de studie -professor J. Heinemann, School of Biological Sciences- moeten beleidsmakers en onderzoekers kijken naar meerdere factoren bij de bestrijding van antibiotica resistentie. Er zou niet alleen gekeken moeten worden naar het veelvuldige gebruik van antibiotica, maar ook naar opbrengsten die genetisch gemodificeerd zijn: want waar gmo-oogsten zijn, is het gebruik van herbiciden op grote schaal.  De professor zegt dat de landen die veel gebruik maken van gmo-oogsten, rekening moeten houden met de effecten ervan op microben.

Glyfosaat-issue

De studie verscheen een week na de glyfosaat-issue: dit is het actieve ingrediënt in veel herbiciden, waaronder in Monsanto’s Roundup. Het ingrediënt is kankerverwekkend volgens de World Health Organization.

Hogere residuen dan verwacht

In het mBio onderzoek werd het herbicide-gehalte getest dat op voeding zit. Dit bleek veel hoger te zijn dan wat gebruikelijk is bij residuen op voeding. Het gehalte is representatief voor de gehaltes waaraan mensen in een agrarische omgeving aan blootgesteld zijn. Blootstelling gebeurt door herbicide-aandrijving door de wind. De wind verspreidt de chemicaliën, en zo kunnen ze ook in woon- en stadswijken belanden. Dit is relevante informatie.

Diverse combinaties

Heinemann en mede-onderzoekers bestudeerden diverse combinaties van de drie meest voorkomende herbiciden: dicamba (Kamba),  2,4-dichlorophenoxyacetic acid en glyfosaat (RoundUp). Ook namen ze diverse soorten antibiotica onder de loep: ampicilline, ciprofloxacine, chlooramfenicol, kanamycin, en tetracycline.

Verdere studie

In de meerderheid van de gevallen was de antibiotica minder effectief dankzij de herbiciden. Monsanto is nu in gesprek met Heinemann over de volgende stap. En hoewel de uitkomsten redelijk duidelijk zijn, wil Monsanto nog verdere studie over het feit of het actieve ingrediënt glyfosaat nu wel of niet de boosdoener is. Hier kan dan weer enige tijd over heen gaan. Een woordvoerder van Monsanto: “Het is moeilijk om effecten van de stoffen van elkaar te scheiden.” Toch wordt dit al minstens 15 jaar onderzocht en zijn de risico’s allang bekend.

Als blijkt dat bepaalde actieve ingrediënten het effect op antibiotica verminderen, kan dit een impact hebben op een hele serie bestrijdingsmiddelen. Sommige middelen hebben andere actieve ingrediënten, maar dezelfde inactieve ingrediënten. Het effect op antibiotica wordt vooral veroorzaakt door de gangbare commerciële formules.

Abstract van de mBio-studie