Gluten en neurologische schade

Neurologische schade door gluten kan zich al openbaren voordat men last heeft van gastrointestinale klachten. Dit zegt het Center for Peripheral Neuropathy van de Chicago University. Ataxie (een coördinatiestoornis) kan een gevolg van gluten zijn. Dit kan vage symptomen geven, zoals verstoring van de motoriek en onduidelijker spreken.

Gluten en het brein

Gluten ataxie

Ataxie door gluten kan zich snel, maar ook langzaam ontwikkelen.

Het Center for Peripheral Neuropathy meldt dat ongeveer 10% van de mensen met coeliakie neurologische symptomen ontwikkelt. Ataxie is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door krampachtige bewegingen en een onzekere manier van lopen.

De coördinatiestoornis uit zich door een verstoorde motoriek.

Wanneer gluten de oorzaak zijn, kan dit leiden tot een breed scala aan symptomen:

  • Concentratieproblemen
  • Verlies van balans
  • ‘Stuntelen’: vaker vallen, stoten e.d.
  • Dubbel zien
  • Onzeker lopen
  • Trillen
  • Misgrijpen
  • Verslikken
  • Moeite met het inschatten van afstanden

Andere oorzaken van ataxie

Afhankelijk van de oorzaak van de ataxie kunnen er nog andere neurologische verschijnselen optreden. Andere oorzaken van ataxie dan gluten, zijn: tumor of ontsteking in de kleine hersenen, beroerte, multipele sclerose, medicijnen, erfelijke aandoeningen of stofwisselingsziekten. Wanneer ataxie jaren aanhoudt en verergert kan er vervroegde veroudering (‘degeneratie’) van de kleine hersenen plaatsvinden.

Auto immuunreactie

Bij mensen die overgevoelig voor gluten zijn, kan voeding met gluten een auto immuunreactie uitlokken. Het lichaam valt de gluten aan met antilichamen, zoals antilichamen ook virussen aanvalt. Dit beschadigt de darmen, wat weer leidt tot een slechte opname van voedingsstoffen. Niet zelden resulteert dit in voedingstekorten.

Minder symptomen na glutenvrije voeding

De exacte oorzaak van gluten ataxie is niet helemaal bekend. Wel is bekend dat gluten dit soort verschijnselen teweeg kunnen brengen. Uit een studie in Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry bleek dat deelnemers met ataxie, een stuk minder ataxie-symptomen hadden na het eten van glutenvrije voeding. Ook hadden ze aanzienlijk minder anti-gliadine antistoffen na een jaar glutenvrije voeding. ( 1)

Auto immuunresponse kan de wortel zijn van zenuwschade

Periferale neuropathie is de dysfunctie van een of meer perifere zenuwen. Het omvat verscheidene syndromen die gekenmerkt worden door variërende niveaus van sensorische stoornissen, pijn, spierzwakheid en atrofie, verminderde diepe peesreflexen, en vasomotorische symptomen. Vaak is de oorzaak onbekend, maar auto immuunziekten en vitaminetekorten kunnen een oorzaak zijn. Gluten neuropathie kan voorkomen als de auto immuunrespons de wortel is van zenuwschade.

Muscle & Nerve publiceerde een studie waaruit bleek dat de symptomen bij deelnemers met neuropathie significant verbeterden door een glutenvrij dieet dat een jaar lang gevolgd werd. ( 2)

Er zijn goede alternatieven voor gluten

Een glutenintolerantie wordt niet eenvoudig gevonden via allergietesten, zoals bij een melk- of notenintolerantie het geval is. De duidelijkste manier om achter een glutenintolerantie te komen is door gluten een paar weken te mijden, en ze vervolgens weer in de voeding te introduceren.

Wanneer duidelijk is dat gluten een probleem vormen is onthouding de enige weg.


Gelukkig zijn er gezonde glutenvervangers

 

Gelukkig zijn er veel alternatieven:

5 x zeer gezonde glutenvervangers

 

 


1. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933922

2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17013890