Overconsumptie van voeding met dit aminozuur leidt tot geheugendefecten

Het consumeren van voeding dat rijk is aan methionine vergroot de kans op geheugenproblemen, volgens een nieuwe studie. Methionine is een zwavelhoudend essentieel aminozuur en zit in vlees, vis, tonijn, zuivel en eieren. De verhoogde kans doet zich voor, wanneer er grote hoeveelheden gegeten worden.

Methionine

Co-auteur van de studie A. Kalani –verbonden aan de University of Louisville- zegt dat eerdere studies gesuggereerd hebben dat een overschot aan methionine geheugenverlies kan veroorzaken, door de genen die een rol spelen in de cognitieve functie ‘het zwijgen op te leggen.’ Methionine maakt deel uit van een system dat de genexpressie, proteïne functie en andere biologische processen reguleert.

In de huidige studie –op muizen- is men verder gegaan op de bevindingen uit de eerdere studies, met als uitgangspunt dat methionine tot toegenomen methylatie van netrinen. Netrinen zijn proteïnen die axonen (uiteinden van zenuwcellen) begeleiden, wat tot geheugenverlies leidt.

Verlies van geheugen

Tijdens de studie kregen muizen 6 weken een dieet dat methionine-rijk en foliumzuur-arm was, plus vitamine B6 en B12. De geheugenfunctie van de muizen werd wekelijks in kaart gebracht. Na 4 weken reageerden de muizen die methionine-rijk gegeten hadden, niet meer op de stimulansen die ze voorgeschoteld kregen, waaronder een stimulans die angst opwekt. Dit suggereert een verlies van het lange termijn geheugen.

Het team stelt dat een overdaad aan methionine tot hypermethylatie van het netrine-gen leidt en het effectief stillegt, wat geheugenverlies tot gevolg heeft. Deze stelling werd bevestigd door de hersenen van de muizen te injecteren met netrine-genen: hierop vond een herstel van 50% plaats van het lange termijn geheugen.

Ook bleek bij dat muizen die teveel methionine in hun dieet hadden, de hoeveelheid netrine receptoren (DCC) verminderd te zijn. De aanwezigheid van deze receptoren speelt een rol bij het ontstaan van darmkanker.

De onderzoekers:

Samengevat, bevestigen de resultaten dat een dieet dat rijk is aan methionine, laag is aan foliumzuur en vitamine B6 en B12 bevat, leidt tot leer- en geheugendefecten. Verder indiceren de data dat een afname van netrinen door hypermethylatie in verband staat met geheugenverlies.”

Bron: University of Louisville