Duidelijke link tussen laag vitamine D gehalte en depressie

OEDGEZOND.INFO

Mensen met een hoger vitamine D gehalte in het bloed, hebben minder kans op een depressie. Dit is de duidelijke uitkomst van een Finse studie onder meer dan 5000 deelnemers.De 5371 deelnemers waren tussen de 30-79 jaar. Hiervan waren 354 deelnemers gediagnosticeerd met depressie en 222 deelnemers met een angststoornis.

Mensen met een hoger vitamine D gehalte bleken een verminderde kans op depressie te hebben.

Volgens de onderzoekers beschermt een hoger vitamine D gehalte tegen depressie.

De kans op de aandoening vermindert met 19% wanneer gehalten minimaal 50 nmol/l zijn.

  • Het verband bleek iets minder te zijn bij de deelnemers boven de 59 jaar en kwam meer voor bij de jongere deelnemers.
  • Ook was het verband met name te zien bij deelnemers die gescheiden waren, een ongezonde voedings- en leefstijl hadden, of een metabool syndroom. Dit kan impliceren dat de beschermende rol van vitamine D tegen depressie, het sterkst is bij mensen met een lage socio-economische status en een gebrekkige voedings- en leefstijl.
  • Ook lieten deelnemers die vrij van chronische ziekten en angststoornissen een sterker verband zien met het vitamine D gehalte.
  • Mensen met de hoogste vitamine D gehaltes waren over het algemeen ouder, getrouwd of samenwonend, hoger opgeleid en zonder economische problemen. Ze waren slanker, actiever, hadden een gezonde voedings- en leefstijl, rookten minder en consumeerden minder alcohol. Hun metabole gezondheid was beter aangaande bloeddruk, vetspiegel, glucose en cholesterol.

 

Doi:10.1017/S0007114515000689

Share