Duidelijke link tussen laag vitamine D gehalte en depressie

OEDGEZOND.INFO

Mensen met een hoger vitamine D gehalte in het bloed, hebben minder kans op een depressie. Dit is de duidelijke uitkomst van een Finse studie onder meer dan 5000 deelnemers.

De 5371 deelnemers waren tussen de 30-79 jaar. Hiervan waren 354 deelnemers gediagnosticeerd met depressie en 222 deelnemers met een angststoornis.

Mensen met een hoger vitamine D gehalte bleken een verminderde kans op depressie te hebben.

Volgens de onderzoekers beschermt een hoger vitamine D gehalte tegen depressie.

De kans op de aandoening vermindert met 19% wanneer gehalten minimaal 50 nmol/l zijn.

  • Het verband bleek iets minder te zijn bij de deelnemers boven de 59 jaar en kwam meer voor bij de jongere deelnemers.
  • Ook was het verband met name te zien bij deelnemers die gescheiden waren, een ongezonde voedings- en leefstijl hadden, of een metabool syndroom. Dit kan impliceren dat de beschermende rol van vitamine D tegen depressie, het sterkst is bij mensen met een lage socio-economische status en een gebrekkige voedings- en leefstijl.
  • Ook lieten deelnemers die vrij van chronische ziekten en angststoornissen een sterker verband zien met het vitamine D gehalte.
  • Mensen met de hoogste vitamine D gehaltes waren over het algemeen ouder, getrouwd of samenwonend, hoger opgeleid en zonder economische problemen. Ze waren slanker, actiever, hadden een gezonde voedings- en leefstijl, rookten minder en consumeerden minder alcohol. Hun metabole gezondheid was beter aangaande bloeddruk, vetspiegel, glucose en cholesterol.

 

Doi:10.1017/S0007114515000689