Hyperactiviteit bij ADHD heeft een doel en leidt juist tot beter presteren

Ouders en leraren raken weleens gefrustreerd, vanwege de beweeglijkheid van kinderen met ADHD (‘zit eens stil, doe eens rustig’) Nieuw onderzoek laat zien, dat kinderen deze beweeglijkheid juist nodig hebben, om te kunnen leren: het is zelfs cruciaal voor de mate waarin ze informatie onthouden en complexe cognitieve taken uitvoeren. De bekende methodes om hyperactieve kinderen te helpen, kunnen juist averechts werken.

Tikken met de vingers, wippen met de benen en schuiven op de stoel, het is de manier waarop ADHD-kinderen informatie onthouden en nieuwe informatie verwerken en uitvoeren, volgens een gepubliceerde studie in Journal of Abnormal Child Psychology.

Auteur van de studie, Mark Rapport, hoofd van de Children’s Learning Clinic, University of Central Florida:

“De geijkte interventies om hyperactiviteit te verminderen, zijn nu juist wat we niet zouden moeten doen bij hyperactieve kinderen en hebben het tegenovergestelde effect. Deze kinderen moeten in de gelegenheid zijn om te bewegen, zodat ze op een bepaald niveau van alertheid kunnen blijven, wat nodig is voor cognitieve activiteiten.”

Ruimte voor beweeglijkheid

Het onderzoek heeft implicaties voor ouders en leraren die met hyperactieve kinderen te maken hebben, want hieruit blijkt dat kinderen met ADHD beter presteren als ze op een fitnessbal of hometrainer zitten. Dit levert betere resultaten op in de klas, op testen en met huiswerk.

Aan de studie deden 52 jongens mee in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Hiervan hadden 29 jongens ADHD en de andere 23 niet. Elk kind moest een serie taken uitvoeren in het kader van werkgeheugen. De onderzoekers merkten dat wanneer de kinderen met ADHD het meest bewogen, ze beter presteerden. De beweeglijkheid was nodig om alert te blijven. Bij de kinderen zonder ADHD bleek het tegenovergestelde: zij presteerden slechter.

Mark Rapport deed al eerder onderzoek, waaruit bleek dat de hyperactiviteit nodig is voor de uitvoerende breinfuncties en het werkgeheugen. Dat de hyperactiviteit een doel heeft, is nu duidelijker.

Bron: Journal of Abnormal Child Psychology