Toename van buikvet door overslaan van maaltijden

maaltijdoverslaan.png

Volgens een studie, gepubliceerd in Journal of Nutritional Biochemistry, leidt het overslaan van maaltijden tot een toename van buikvet en insulineresistentie vanwege grote insuline- en glucoseschommelingen. Deze schommelingen leiden juist tot meer vetopslag.

Een grote maaltijd per dag

Althans bij muizen. In de studie werden de metabolische parameters tussen muizen vergeleken. Een groep muizen had onbeperkte toegang tot voedsel en kon de hele dag door knabbelen. De andere groep at de totale dagelijkse voedselinname in een keer op.

Juist meer buikvet

De muizen die alles in een keer opaten en hierna ´vastten´ verloren gewicht in vergelijking met de controlemuizen. Maar wanneer de calorieën weer in het voedingspatroon terugkwamen, was er gewichtstoename. Aan het einde van de studie kwam het gewicht van de controlemuizen overeen met die van de muizen die in een keer hun voeding opaten.
Maar het buikvet was veel meer toegenomen bij de muizen die alles in 1x opaten, ondanks het vasten dat telkens na het eten volgde.

Diabetes 2

Overtollig buikvet relateert aan insulineweerstand en is een risico voor de ontwikkeling van diabetes2. De muizen die dagelijks alle voeding in een keer opat, hadden inderdaad insulineweerstand ontwikkeld in de lever, en dit is een indicatie voor prediabetes.

Lever reageert niet meer normaal op insulineboodschap

Wanneer er een tijdje niet gegeten wordt, zijn de insulinespiegels weliswaar laag, maar ontvangt de lever signalen waarop dit orgaan glucose wegpompt. Ook beantwoordt de lever de signalen door de glucoseproductie te stoppen. Bij de muizen die de voedselinname in een keer aten, bleek glucose in het bloed te blijven. Dit duidt op een falen van de lever, die niet normaal kan reageren op de insulineboodschap.

Insuline- en glucoseschommelingen

De onderzoekers zeggen dat de muizen nog geen diabetes2 hebben, maar dat ze niet meer op insuline reageren. Er is feitelijk sprake van prediabetes. De bevindingen ondersteunen de opvatting dat meerdere kleine maaltijden per dag, gewichtsverlies bevorderen en dat het overslaan van maaltijden om calorie-inname te beperken vermeden moet worden. “Dit stelt je lichaam in op grotere insuline- en glucoseschommelingen en leidt juist tot meer vetopslag.”

Bron: www.news.osu.edu