Meditatie heeft een directe impact op het gedrag

Meditatie verandert gedrag dusdanig, dat men er minder frigide en meer flexibel door wordt. Mediteren heeft zelfs een directe impact op het gedrag, door het aanpassingsvermogen instant te optimaliseren -zelfs als je ongeoefend bent. Dit is de uitkomst van een studie van Universiteit Leiden. Verschillende meditatietechnieken hebben verschillende uitkomsten.

Twee meditatietechnieken

Onderzoekster Colzato en haar collega’s waren de pioneers op het gebied van studie naar het onmiddelijke effect van meditatie op gedrag en hebben al veel onderzoek hiernaar gedaan. Dit keer onderzochten ze het directe effect van meditatie op mensen die nog nooit gemediteerd hadden.

Colzato: “Er zijn twee fundamentele vormen van meditatie die ons verschillend beïnvloeden. Dit is ‘open monitor’ meditatie (OMM, waarbij je ontvankelijk bent voor elke gedachte en sensatie) en ‘focused attention’ meditatie (FAM, hierbij focus je op een specifieke gedachte of object).”

Aan de studie namen 36 mensen deel die geen ervaring met mediteren hadden. De ene helft beoefende de ‘open monitor’ meditatie en de andere helft de ‘focused attention’ meditatie. Er werd 20 minuten gemediteerd. Na het mediteren werd de deelnemers gevraagd een taak uit te voeren. Hierbij was het nodig om hun onderscheidingsvermogen voortdurend aan te passen en bij te stellen, om de irrelevante informatie te scheiden van de relevante. Dit moest binnen zeer korte tijd gebeuren.

Meditatie optimaliseert aanpassingsvermogen

In vergelijking met de OMM-deelnemers, presteerden de FAM-deelnemers een stuk beter op het gebied van het aanpassen en bijstellen van hun gedrag, van moment tot moment.

Colzato: “Deze resultaten zijn het bewijs dat meditatie een directe invloed op gedrag heeft en deze impact vergt geen oefening. “

Bron: Universiteit Leiden