5 Dingen die mensen met een sterk incasseringsvermogen doen

We kennen allemaal zo onze tegenslagen in het leven of het nu om relaties gaat, gezondheid of onverwachte gebeurtenissen. Waar sommige mensen mentaal veerkrachtig zijn bij tegenslagen en er beter uitkomen, worden anderen er bitter door. Waarom lukt het de een wel om sterker uit lastige omstandigheden te komen en de ander niet? Onderzoek toont dat mensen met een goed incasseringsvermogen anders denken. Ze hebben een serie vaardigheden waardoor ze hun veerkracht behouden. Zo zijn er 5 dingen die veerkrachtige mensen doen. 

Veerkrachtige mensen zijn authentiek 

Mensen met incasseringsvermogen zijn niet snel in paniek en ontevreden. Ze zijn tevreden met wie ze zijn. Misschien hebben hun levenservaringen ze geleerd om hun eigen kwetsbaarheid te accepteren, maar veerkrachtige mensen laten zich niet hinderen door hun imperfecties. Ze zien zichzelf niet als een ‘mislukkeling’, wanneer ze ergens in falen. Ze leren terwijl ze doen en corrigeren zichzelf waar nodig is, wat tot positieve uitkomsten leidt. Dit maakt ze echt en geloofwaardig, ook omdat ze niet bezig zijn om (karakter-)fouten te verhullen en om zichzelf omhoog te praten. Dit maakt ook dat ze in vrijheid en met goed gemoed wandelen.

Het zijn flexibele denkers 

Zelfs wanneer ze aanvankelijk met negatieve gedachten worstelen, zijn mensen met incasseringsvermogen zelfbewust genoeg om te merken wanneer hun gedachten averechts werken. Ze vallen niet in bepaalde denkfouten; zoals overhaast conclusies trekken of dingen negatief opvatten. In plaats hiervan, verzamelen ze de feiten die ze nodig hebben om de uitdaging in de ogen te kijken en obstakels op te lossen. Als iets niet werkt, maken ze aanpassingen zodat het wel of beter werkt. Ze houden zich met aspecten van de situatie bezig waar ze controle over kunnen hebben. Bijvoorbeeld: wanneer er een negatieve gezondheidsdiagnose is, gaan ze over tot andere voedingsgewoonten die hun herstel bevorderen. Als promotie aan hun neus voorbij gaat, zoeken ze de waarheid in de negatieve beoordeling van de baas en gaan ze tot verbetering over.

Ze zijn (meestal) optimistisch

Het is moeilijk om mental veerkrachtig te zijn, als je elke hindernis als het einde van de wereld beschouwt. Dat pessimisme echt ongezond is, blijkt uit het feit dat optimisten gemiddeld negen jaar langer leven dan pessimisten. Het glas halfvol zien in plaats van half leeg, is echt goed voor de gezondheid en een langer leven. Het gaat niet alleen om het oppervlakkige positieve denken. Veerkrachtige mensen kunnen vooruit kijken, zien problemen en risico’s en weten voorbereidingen te treffen om het probleem te voorkomen of te verkleinen. Ze herkennen dat een emotie als angst niet productief is, en weten dit om te buigen in energie om de nodige voorbereidingen te treffen. Wat mensen uitspreken, gaan ze vaak geloven. Dus de herhaling van een uitspraak als ‘ik kom hier niet doorheen’, kan je houding en gemoedstoestand bepalen en uiteindelijk vast zetten. Een optimist is eerder geneigd te denken: ‘heel vervelend, maar ook dit gaat weer voorbij’. Wat optimisme belemmert is zelfmedelijden -hoe begrijpelijk dit ook kan zijn-.

Mensen met incasseringsvermogen zoeken anderen op 

Mensen die kunnen incasseren doen dingen niet alleen. Ze zijn niet te trots om hulp te vragen, over problemen te praten of anderen te helpen in hun nood. Wanneer je in een stressvolle situatie zit, kan de wetenschap dat je steun kan vragen de druk wegnemen. Relaties maken je sterker. Niet iedereen heeft het geluk om vrienden om zich heen te hebben, of sterke familiebanden te hebben. Contacten en relaties kun je ook vinden via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, of activiteiten via sociaal cultureel werk in de buurt. Misschien leent dit zich er (eerst) niet voor, om over problemen te praten. Maar alleen al door onder de mensen te zijn, voel je je energieker en ook veerkrachtiger. Het is een start: deze contacten kunnen uitgroeien tot vriendschappen.

Ze gebruiken hun sterke punten

Iedereen heeft talenten en sterke punten. Wanneer je in lastige omstandigheden komt, geeft het kracht om van deze sterke punten gebruik te maken. Sterke punten zijn de dingen die je van nature kan en altijd al kon. Het kost je minder energie om van die punten gebruik te maken, sterker nog: het zal je juist energie geven. Weet wat je sterke punten zijn, en gebruik ze.