Fibromyalgie-klachten grotendeels weg door zuurstoftherapie

Vrouwen met fibromyalgie hebben baat bij hyperbare zuurstoftherapie –   Uit een nieuwe studie blijkt dat fibromyalgieklachten bij alle deelnemende vrouwen verbeterden, na twee maanden van hyperbare zuurstoftherapie. Bij een aantal van de vrouwen waren de klachten zelfs totaal verdwenen.

Pijngerelateerde gebieden van de hersenen

Bij het onderzoek waren 48 vrouwelijke fibromyalgiepatiënten met pijnlijke klachten betrokken. Zij volgden 2 maanden lang hyperbare zuurstoftherapie. Voor en na de therapie werden hersenscans gemaakt, en deze toonden dat de pijngerelateerde gebieden van de hersenen verantwoordelijk voor de klachten zijn. De resultaten verschenen in journal PLOS One.

Fibromyalgie is een chronische, pijnlijke en slopende aandoening die allerlei lichamelijke en mentale klachten met zich meebrengt zoals vermoeidheid, een cognitief verminderd functioneren, het prikkelbare darm syndroom en slaapstoornissen.

Link met hersenen

Hoofdauteur van de studie professor E. Ben-Jacob (biowetenschappen, Rice University) zegt dat 90% van de fibromyalgiepatiënten vrouwen zijn. Hij ontwikkelde de methode om de link te laten zien tussen vermindering van symptomen en veranderingen in de hersenen.

”Bij 70% van de vrouwen die deelnamen, hebben de symptomen te maken met de pijninterpretatie van de hersenen. Zij hebben de meeste baat bij hyperbare zuurstoftherapie. We zagen aanzienlijke verbeteringen in hun breinactiviteit.”

De hyperbare zuurstofkamer

Hoewel wetenschappers nog niet helemaal de vinger op de oorzaak van de ziekte kunnen leggen, komen steeds meer inzichten in de ziekte waaruit blijkt dat de pijn ontstaat door de manier waarop het brein pijnsignalen verwerkt. Ook lijkt er een verband te zijn met chronische ontsteking in de hersenen.  Een recentelijke PLOS One studie identificeerde een mogelijke RNA-gebaseerde biomarker. RNA is de intermediair tussen DNA en eiwitten en speelt ook een rol bij onder meer de ziekte van Huntington. Een biomarker refereert aan een meetbare indicator van een biologische conditie en bestaat in de vorm van DNA, RNA, proteïnen of andere moleculen. RNA expressie is dynamisch en behept genetische en epigenetische mechanismen van genregulatie.

Gebrek aan erkenning

Veel fibromyalgiepatiënten trachten de symptomen te verminderen middels veranderingen in leefstijl en voeding. Het gebrek aan erkenning voor de ziekte kan soms frustrerend zijn. Niet alleen kennen veel mensen de ziekte niet, maar ook zijn er artsen die niet erkennen dat fibromyalgie een echte ziekte is, zo zegt ook Ben-Jacob.

“Ik weet dat veel aandoeningen die vooral vrouwen treffen veel scepsis oproept in het medische circuit en dat er getwijfeld wordt aan de echtheid ervan. Gelukkig zijn er toenemende pogingen om het effect van het geslacht op lichaamsstoornissen te onderzoeken.”

Compleet verdwenen

De onderzoekers onderzochten feitelijk patiënten met post-traumatische hersenschade, toen ze zich realiseerden dat hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) ook patiënten met fibromyalgie kan helpen.

“Bij patiënten die naast hersenschudding ook fibromyalgie hadden bleken de symptomen na de therapie compleet verdwenen te zijn. “

Hyperbare zuurstofkamers waarin patiënten zijn blootgesteld aan pure zuurstof. Eén effect hiervan is dat er meer zuurstof in de bloedbaan van een patiënt geperst wordt, zodat dit aan de hersenen afgeleverd wordt. Zo hebben de onderzoekers al eerder HBOT toegepast om neuroplasticiteit op te wekken,  die leidt tot herstel van beschadigde hersenfuncties. Dit verhoogt de kwaliteit van het leven na een beroerte en na hersenschade.

Triggers

Ben-Jacob en collega’s melden dat de abnormaliteiten in de hersendelen, die verantwoordelijk zijn voor de chronische pijn, getriggerd worden door verschillende gebeurtenissen in het leven. Wanneer fibromyalgie bijvoorbeeld wordt uitgelokt door traumatische hersenschade,  kan er totale verdwijning van de klachten plaatsvinden, en verdere behandelingen zijn dan niet meer nodig. Daarentegen hebben patiënten waarschijnlijk onderhoudstherapie nodig, wanneer er andere triggers zijn geweest, zoals bijvoorbeeld aan koorts gerelateerde aandoeningen.

Aan klinische studie deden 60 vrouwen mee die twee jaar eerder gediagnosticeerd waren met fibromyalgie. Hiervan haakten 12 vrouwen af door onbekende redenen. Van de 48 vrouwen kregen 24 vrouwen 5x per week zuurstoftherapie, 2 maanden lang. Elke sessie duurde 90 minuten.

De overige 24 vrouwen vormden de controlegroep. Ze werden voor en na de studie geëvalueerd en de symptomen waren hetzelfde gebleven. Na twee maanden kregen ze dezelfde behandeling en ervaarden dezelfde symptoomverminderingen.

Dankzij de succesvolle therapie waren de patiënten in staat om hun medicatie ofwel te stoppen, ofwel drastisch te verminderen.

Omkering

“De medicatie verminderde de pijn maar keerde de conditie niet om, HBOT keerde de conditie om. HBOT richt zich op de oorzaak –de conditie van de hersenen-. Het houdt in dat het brein zich herstelt en zelfs dat er neurale regeneratie plaatsvindt,” aldus de onderzoekers.

Bron: Rice University