Lyme en Multiple Sclerose

Een accurate diagnose van multiple sclerose kan een uitdaging zijn. Een ziekte die dezelfde neurologische verschijnselen teweegbrengt is Lyme. Van MS wordt aangenomen dat dit een resultaat is van de interactie tussen genen, immunologie en epidemiologie. Ook wordt soms aangenomen dat er infectieuze oorzaken spelen.

MS-achtige symptomen

Lyme kan gepaard gaan met MS-achtige symptomen, waaronder een wazig zicht, zwakte, vermoeidheid, dysesthesie, cognitieve problemen en verwarring. MRI scans tonen vaak laesies in het brein, die identiek zijn aan die van multiple sclerose.

Heeft iemand dus symptomen van multiple sclerose, of zou er ook op Lyme getest moeten worden? Mensen die leven in gebieden waar Lyme veel voorkomt lopen het grootste risico op een tekenbeet die het organisme overbrengt. Dit is een discussie die een individu al dan niet moet voeren met de arts.

Lyme van multiple sclerose onderscheiden

Het maken van een onderscheid tussen Lyme en MS kan lastig zijn. Een manier om te bepalen of er sprake van Lyme is, is via lumbaal- en bloedonderzoeken. Zo kan bepaalt worden of er borrelia-antilichamen aanwezig zijn. Een tegenvaller is dat lumbaal- en bloedonderzoeken geen zekerheid geven vanwege het testen op louter antistoffen. Volgens Richard Horowitz (auteur van: Why Can’t I Get Better? Solving the Mystery of Lyme & Chronic Disease) verklaart de overlapping van symptomen en het gebrek aan een betrouwbare bloedtest, het aantal patiënten dat gediagnosticeerd is met MS  – terwijl ze in werkelijkheid misschien Lyme of een infectieuze ziekte hebben. Een kwestie m.b.t. een link tussen Lyme en MS is, in hoeverre eerdere of co-infecties een MS auto immuunreactie hebben kunnen stimuleren.

Volgens een review in JAMA Neurology kan het onderscheid gemaakt worden met behulp van witte plaques; deze zouden bij Lyme kleiner zijn dan bij MS. De aanwezige oligoclonale banden in het hersenvocht worden zowel bij Lyme als bij MS gezien.

Toch is het onderscheid nog niet duidelijk te maken. Het is wel belangrijk om een mogelijke relatie te onderkennen.

Lyme geeft niet alleen dezelfde symptomen als MS, het wordt een imitator genoemd van vele ziekten, zoals: MS, CVS, Parkinson, fibromyalgie, Pfeiffer, lupus, ALS, Alzheimer, RSI, ADHD.

Problemen en misverstanden bij Lyme

(overgenomen van www.tekenbeetziekten.nl)

  • Rode vlek wordt niet als EM gezien maar als huidafwijking;
  • Rode vlek is niet aanwezig, dus geen besmetting;
  • Teek binnen 24 uur verwijderd kan geen Lyme veroorzaken (verschil in opvatting is dat tussen de 0 en 48 besmetting kan optreden, en, wie weet hoe lang de teek precies vastzit);
  • Klachten houden na 2 wekelijkse kuur nog aan, patiënt schijnt volgens CBO richtlijn afdoende behandeld; andere opvattingen zeggen “nee” antibiotica kuur moet doorgaan, de bacterie is nog niet dood(de bacterie gaat in cyste-vorm of L-vorm en beschermt zichzelf). Patiënt in Nederland krijgt echter nu diagnose Post-Lyme of Reuma, ME/CVS, fibromyalgie of MS als de antibiotica kuur na twee weken geen resultaat heeft opgeleverd;
  • Test is negatief twee weken na de tekenbeet, dus geen Lyme, er kan twee weken na de beet nog niet getest worden, dat kan echter pas na 8 weken;
  • Test is negatief, in ieder geval is een test maar voor 50% betrouwbaar (testen gebeurt op antistoffen waarvan niet ieder mens evenveel aanmaakt);
  • Tekenbeet met EM (rode vlek, wachten tot de uitslag van het bloedonderzoek na 8 weken, ondertussen vermeerdert de bacterie zich);
  • Lumbaal onderzoek is negatief, patiënt heeft geen neuroborreliose; de betrouwbaarheid van lumbaalonderzoek blijkt slechts 30%;
  • Lyme symptomen komen na een jaar of langer weer terug, arts geeft diagnose reuma, MS, ME etc. De Ilads zegt echter, de infectie is weer opgevlamd en hernieuwde behandeling aanbevolen;

Veel vage klachten, nooit een teek gezien, wie denkt aan Lyme?

Theorie: Lyme is de oorzaak van MS

De borreliabacterie

In de ‘Medical Hypothesis’ (2006) veronderstelt arts Alan B. MacDonald dat Lyme de oorzaak van MS en andere ziekten is. Volgens macDonald en andere gerenommeerde onderzoekers/artsen is een infectie met borrelia het onderliggende concept dat verschillende neurodegeneratieve ziekten verklaart, waaronder Lewy body, Parkinson, Alzheimer en MS.

Volgens macDonald wordt deze theorie niet door het merendeel van de artsen ondersteund, omdat ze niet verder kijken dan de aanwezigheid van de borreliabacterie in ziekelijk weefsel. De bacterie kan ook aanwezig zijn in andersoortig weefsel. Als er wel verder gekeken wordt, wordt het volgens macDonald genegeerd. Artsen die de theorie onderkenden, ondervonden tegenwerking in hun loopbaan, aldus de arts.

In ‘Medical Hypothesis’ staat beschreven dat hersenbiopsies de levende borrelia bacterie in het brein van MS patiënten lieten zien. MacDonald denkt dat de farmaceutische industrie de werkelijke oorzaak van MS verborgen wil houden, om hum medicatie te verkopen. Deze medicatie verlicht sommige symptomen, maar pakt de oorzaak niet aan (de borrelia infectie).


Referenties:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4331047/

www.asp.cumc.columbia.edu/psych/asktheexperts/ask_the_experts_inquiry.asp?SI=569