Rapport: Wijdverspreide belangenverstrengeling m.b.t. studies fibromyalgie

Een nieuw rapport laat zien financiële belangenverstrengeling omtrent studies naar fibromyalgiemedicatie wijdverspreid is. In het rapport wordt gemeld dat bij de meeste studies minstens één verstrengeling speelt en dat de meeste onderzoeken gesponsord worden door de farmaceutische industrie. Dit heeft uiteraard een impact op de resultaten.

De belangenverstrengelingen zijn wijdverspreid

Het grootste probleem van onderzoeken waarbij belangenverstrengeling speelt, zijn de gemanipuleerde uitkomsten. Critici maken zich dan ook zorgen om het sponsorschap vanuit de farmaceutische industrie omdat deze de uitkomsten beïnvloedt. Onderzoekers van zulke studies promoten bewust de positieve effecten van de medicijnen. Het rapport van de International Journal of Rheumatic Diseases onthult dat belangenverstrengeling wijdverspreid is waar het gaat om studieresultaten met betrekking tot fibromyalgie.

De schrijvers van het rapport bestudeerden deze issue, en merkten dat 55.3% van de fondsen afkomstig is van de farmaceutische industrie. Een extra 10.6% verkreeg gelden van zowel de farmaceutische industrie als van de non-profit sector. Bij 63.8% van de studies was er sprake van belangenverstrengeling tussen de studie-auteur en farmacie.

Gesjoemel

The Hastings Center, een nonprofit en onafhankelijk bioethisch onderzoeksinstituut, meldt dat ‘onderzoek dat gesponsord wordt door de farmaceutische industrie, geneigd is om conclusies te trekken in het voordeel van de industrie. Er wordt vaak een inactieve controle gebruikt, een hogere dosis van de sponsor’s medicatie gebruikt, of er wordt vergelijkingsmedicatie gebruikt dat slecht geabsorbeerd wordt.’

Kortom: er wordt wat af gesjoemeld.
Zie ook:


‘Vitaminesupplementen zijn waardeloos’. De ware achtergronden van dat soort onderzoeken