Resveratrol: minder is meer. Lage dosis blijkt effectiever bij kankerpreventie

Lagere doses resveratrol -een stof die in onder meer blauwe druiven zit- stimuleren kankerbestrijdende processen beter dan hogere doses, zo publiceerde Science Translational Medicine op 29 juli.

Minder tumorontwikkeling op lage dosis

Muizen met een genetische aanleg voor darmkanker ontwikkelden ook minder tumoren bij een lage dosis, dan bij een hoge dosis. Het effect was merkbaar wanneer de muizen vetrijk aten.  Resveratrol zit niet alleen in druiven, maar ook in pinda’s, cacao en bessen. Op deze voeding werkt de stof als  een natuurlijke pesticide tegen schimmels.

Reeks effecten op cellen

De laatste decennia zijn minstens duizend onderzoeken gepubliceerd over resveratrol en de gezondheidsvoordelen bij onder andere diabetes, neurodegeneratieve ziekten en kanker. (1) De stof zelf heeft een reeks effecten op cellen, doordat het de stofwisseling beïnvloedt. Maar hoe het exact werkt is niet helemaal duidelijk. Studies op labcellen en dieren suggereerden dat resveratrol antikankerkwaliteiten bezit. De testen op mensen echter zijn niet altijd consistent (2) en dit heeft ook te maken met andere aanwezige chemicaliën in de voeding. (3)

Minder is meer

Een probleem is dat er weinig bekend is over de beste dosis en de manier waarop het opgenomen wordt door de lichaamscellen. Professor Karen Brown van het onderzoek (Leicester Experimental Cancer Medicine Centre) hebben nu dus ontdekt dat minder meer is.

Onderzoekers weten al enige tijd dat het geven van grote doses pure resveratrol aan genetische gemodificeerde muizen die vatbaar zijn voor darmkanker, het aantal en de groei van kankercellen vermindert. (4) Dus moet het ook goed voor mensen zijn, toch?

Tegenvaller

In 2007 publiceerde het Leicester team de resultaten van een kleine klinische test van resveratrol supplementen bij gezonde vrijwilligers. (5) De hoeveelheid van de stof werd gemeten na toediening van verschillende doses. Gebaseerd op de labexperimenten, hadden de onderzoekers een idee van de dosis die gebruikt zou moeten worden om een kankerpreventief effect te zien. Maar zelfs de vrijwilligers die op de hoogste dosis zaten konden niet de gewenste hoeveelheid in het bloed verkrijgen. Dit was een tegenvaller. (6)

‘Meer is beter’ werkt niet voor resveratrol

Professor Brown kwam tot de conclusie dat de logica ‘meer is beter’ niet werkte. Gekeken werd vervolgens naar de manier waarop mensen verschillende doses in het lichaam absorbeerden. Eerst maten ze de niveaus in het bloed van gezonde deelnemers, die de stof toegediend hadden gekregen. Vervolgens kregen patiënten met darmkanker dezelfde dosis. Hierna werd darmweefsel onderzocht dat tijdens operatie verwijderd was, om te zien hoeveel resveratrol het bevatte.

Het bleek dat de deelnemers die een lage dosis hadden gekregen (evenveel als in een kilo blauwe druiven of als in 250 ml van sommige rode wijnen) meer resveratrol in het bloed en darmweefsel hadden dan mensen die een grotere dosis hadden gekregen. Het onderzoek werd gedaan met zuivere resveratrol, niet met rode wijn, en is geen excuus om wijninname te verhogen.

Hierna werd hetzelfde getest op muizen die darmkanker ontwikkelden. Ook hier bleek de lage dosis effectiever te zijn; de tumorgroei werd gehalveerd. Bij de hoge dosis was er slechts sprake van een vermindering van 25%.

Maar: dit effect van een lage dosis werd alleen gezien bij muizen die vetrijk aten en die daardoor toch al neigden naar het ontwikkelen van tumoren.

De resveratrol remde de snelheid af waarmee de afwijkende tumorcellen zich deelden, waarschijnlijk door stimulatie van de activiteit van molecuul AMPK, die betrokken is in het celmetabolisme.

De bevinding daagt de stelling t.o.v. medicijnen en chemopreventie dat meer beter is.

Hoewel hoge doses resveratrol volgens de studie uit 2007 veilig zijn (7), blijkt uit deze nieuwe studie dat de stof bij lage doses effectiever is ter preventie van darmkanker. Het zou hierbij ook kunnen zeggen dat deze aanpak alleen gunstig is voor bepaalde mensen en dat dit afhankelijk is van hun genen, dieet en leefstijl.

Bron: www.dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aaa7619

  1.  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=resveratrol
  2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25625901
  3. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693744
  4. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11588890
  5. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17548692
  6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21261655
  7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17548692