Antibiotica verhoogt de kans op diabetes 2

Het nemen van antibiotica verhoogt de kans op diabetes 2, volgens een nieuwe studie. De exacte reden is nog onduidelijk. Het kan zijn dat mensen die diabetes gaan ontwikkelen, eerder infecties oplopen. Een andere theorie is, dat infectie de samenstelling van de darmbacteriën verandert. Dit leidt tot overgewicht, een risicofactor voor diabetes.

Deense onderzoekers ontdekten dat mensen met diabetes 2 geneigd zijn om meer antibiotica te nemen.

Dr. Kristian Hallundbaek Mikkelsen/University of Copenhagen:

“Bij patiënten met diabetes 2 is er een overexposure aan antibiotica, in vergelijking met personen zonder diabetes 2. Deze overexposure is zowel na als voor de diagnose zichtbaar.”

Hoewel de onderzoekers een link tussen antibiotica gebruik en diabetes 2 blootlegden, vonden ze niet direct een causaal verband.

Voor het onderzoek berekenden de onderzoekers het antibioticagebruik van meer dan 170.000 Denen met diabetes 2 plus die van 1.3 miljoen andere volwasssenen, tussen 1995 en 2012. Bij mensen met diabetes 2 werden jaarlijks 0.8 antibioticarecepten uitgeschreven. Bij de andere mensen was dit 0.5. Hoe meer recepten, des te groter de kans at de mensen diabetes 2 hadden.

Wie antibiotica nam –ongeacht welke- had 50% meer kans op diabetes, als er 5 of meer recepten waren uitgeschreven. Bij antibiotica zoals penniciline V was de kans hoger.

Mikkelsen meldt dat de redden nog onduidelijk is. Het is mogelijk dat de kans op infectie groter is vanwege diabetes –zowel voor als na de diagnose. Of wellicht neemt de kans op diabetes toe, vanwege herhaaldelijke infecties. Ook blootstelling aan antibiotica zou de kans kunnen vergroten.

Uit dierenstudies blijkt dat antibiotica de samenstelling van de darmbacteriën veranderen en dat dit de suiker- en vetstofwisseling beïnvloedt. Bepaalde darmbacteriën dragen bij aan een verminderd vermogen om suiker om te zetten.

Dr. Maria Pena – Lenox Hill Hospital in New York City- zegt in een reactie op het onderzoek:

“Het kan zijn dat mensen die diabetes gaan ontwikkelen, eerder infecties oplopen. Een andere theorie is, dat infectie de samenstelling van de darmbacteriën verandert. Dit leidt tot overgewicht, een risicofactor voor diabetes.”

Haar advies: “wees voorzichtig met antibioticagebruik en neem ze alleen wanneer ze echt nodig zijn.”

De studie werd 27 augustus gepubliceerd in Journal of Clinical Endocriniology & Metabolism.

Bron: www.webmd.com