Multiple sclerose: Melatonine speelt rol bij terugval

Waarom symptomen van Multiple sclerose in de winter lijken te verbeteren en in de zomer lijken te verslechteren, is tot nu toe een raadsel geweest en reden tot speculatie voor artsen en patiënten. Nu is een team van onderzoekers met een nieuwe uitleg gekomen: melatonine zou tot betere behandelingsmogelijkheden van de ziekte kunnen leiden.

In de afgelopen jaren zijn een aantal omgevingsfactoren onderzocht m.b.t. hun rol bij MS en hoe ze een terugval beïnvloeden. Deze factoren waren: blootstelling aan zonlicht, de aanwezigheid van het Epstein-Barr virus, roken, het vitamine D gehalte en de infecties van de bovenste luchtwegen.

Multiple sclerose en melatonine

Onderzoekers (Brigham and Women’s Hospital en Center for Research on Neuroimmunological Diseases) hebben de betrokkenheid van het hormoon melatonine geïdentificeerd bij het verloop van MS. Melatonine is het hormoon die slaap-waak cyclus reguleert.

Het team legde de relatie tussen de ziekte en het hormoon bloot, toen zij het fenomeen bestudeerden van verbetering van symptomen in herfst en winter, en verslechtering ervan in lente en zomer. Er werden 139 patiënten met relapsing-remitting MS onderzocht. Deze vorm heeft een ziekteverloop met aanvallen en herstelperioden. Wanneer een terugval (schub of relaps) optreedt en hoe lang de periode tussen twee terugvallen (remissie) is, is niet te voorspellen.

Allereerst viel de verbetering tijdens najaar en winter op. Hierop werden diverse omgevingsfactoren geëvalueerd en werd vastgesteld dat de melatoninespiegel een factor is die consistent in verband staat met de ernst van de symptomen. De melatoninespiegel verandert met de seizoenen mee: hij is lager tijdens lente en zomer en hoger bij najaar en winter. Het team gebruikte een muismodel en menselijke cellen om de effecten van melatonine op vast te stellen op de cellen die betrokken zijn bij de immuunrespons die tot MS leidt.

Conclusies

  • Melatonine heeft een impact op de rollen van cellen die een sleutelrol spelen bij de progressie van de ziekte: pathogene (effector) T cellen, die weefsel kapot maken en regulerende T cellen, die als wacht fungeren om de activiteiten van pathogene T cellen onder controle te houden.
  • Melatonine voorkwam dat de pathogene T cellen te veel schade konden toebrengen
  • Aan de hand hiervan concludeerden de onderzoekers dat seizoenveranderingen de melatoninespiegel veranderen, en dat dit bijdraagt aan verminderde activiteit in najaar/winter. Deze impact kan deels verklaard worden door de activiteit van de twee categorieën T cellen die de activiteit van de ziekte bepalen.

De onderzoekers waren snel om te melden dat MS patiënten nu niet melatonine moeten gaan slikken, omdat het nog te vroeg is om het hormoon aan te bevelen. Wel zeggen ze dat melatonine in de toekomst gebruikt zou kunnen gaan worden om MS te behandelen, maar niet voordat verder onderzoek verricht is.

Bron: www.cell.com/abstract/S0092-8674(15)01038-7