60 plussers: Vitamine D supplement kan dementie afweren

Bij oudere mensen met een vitamine D tekort is de kans op mentale achteruitgang tot drie keer groter. Het nemen van een vitamine D supplement kan dementie en cognitieve achteruitgang bij 60 plussers afweren, volgens een nieuwe studie.

De studie liet zien dat er bij 60 plussers met een vitamine D tekort snelle mentale achteruitgang plaatsvond.

Vitamine D tekort en breed scala aan ziekten

Vitamine D wordt onder invloed van zonlicht door het lichaam aangemaakt en het is bij de meesten bekend dat de vitamine essentiëel is voor de calciumopname en gezondheid van botten. Echter, de laatste jaren stapelen de bewijzen zich op dat vitamine D veel meer invloed heeft op de gezondheid en een tekort ten grondslag kan liggen aan een breed scala van ziekten. Hieronder vallen ook kanker, diabetes en multiple sclerose.

60 plus en vitamine D tekort: mentale achteruitgang tot drie keer sneller

Volgens het nieuwe onderzoek –uitgevoerd door onderzoekers van de University of California en de Rutgers University- speelt het ook een belangrijke rol bij de mentale gezondheid later in het leven. Bij 60 plussers met een tekort aan deze vitamine gaat de mentale achteruitgang tot drie keer sneller dan bij hen die een normale vitamine D spiegel hebben.

Tekort: risicofactor voor dementie

De onderzoekers concluderen dan ook dat een lage vitamine D spiegel nu als risicofactor van dementie moet worden beschouwd, en dan met name bij mensen met een donkere huidskleur.

“Gemiddeld gaan mensen die te weinig vitamine D hebben twee tot drie keer sneller achteruit dan mensen met een adequate vitamine D spiegel. Deze studie en andere studies tonen dat er genoeg bewijs is, om 60 plussers te adviseren om dagelijks een vitamine D supplement te nemen. Zelfs als het nemen van een supplement niet effectief is, kan het geen kwaad; een gezondheidsrisico is er nauwelijks.”

Aan de hand van studies wordt geschat dat ongeveer 50% van alle volwassenen in een bepaalde mate een tekort van de zonvitamine hebben. Dit komt onder andere aan de tijd die binnenshuis besteed wordt en door gebruik van zonnebrandcremes. Hoewel vitamine D in sommige voeding zit –zoals in vette vis- is dit te weinig om de spiegel adequaat te houden. Mensen in de noordelijke landen hebben een grotere kans op een tekort.

“Wanneer mensen een melanoom hebben gehad en bang zijn om dit weer te krijgen, wanneer ze ergens wonen waar de zonkracht laag is, of ze komen door werk niet vaak in de zon, dan komt een supplement van pas.”

Tijdens de studie werden 400 mensen -met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar- onder de loep genomen. De deelnemers waren cognitief normaal, vertoonden een milde mentale achteruitgang of leden aan dementie. De ouderen werden 5 jaar lang gevolgd en wie een vitamine D tekort had, vertoonde een cognitieve achteruitgang die twee tot drie keer sneller ging dan de ouderen met een normale vitamine D spiegel.

“We verwachtten deze achteruitgang te zien bij mensen met een tekort,” zegt professor DeCarli van het Alzheimer’s Disease Center/University of California. “Maar de uitgesproken en snelle impact van een tekort op de cognitie was onverwacht.”

De professor merkt op dat dit vitamine tekort zeer makkelijk behandeld kan worden en dat het gezondheidsrisico te groot is om dit te laten liggen.

Bron: JAMA Neurology