Gedragsproblemen; minder grijze massa in hersengedeelten

OEDGEZOND.INFO

Jonge mensen met gedragsproblemen hebben minder grijze massa in bepaalde hersengedeelten, volgens een nieuwe studie in JAMA Psychiatry. Deze kleinere grijze massa is vooral te zien in de amygdala, de insula en de prefrontale cortex.

Empathie en emoties

Onderzoekers van de University of Birmingham kwamen tot deze conclusie.

De amygdala, insula en prefrontale cortex zijn belangrijk voor de besluitvaardigheid, empathische reacties, het lezen van gezichtsuitdrukkingen en regulatie van emoties. Dit zijn de sleutelprocessen qua cognitie en affectie, die vaak zijn onvoldoende zijn bij jeugdigen met gedragsproblemen.


Amygdala: legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen komt en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie bepaalt het individu welke emotionele reactie het meest zinvol is. Daarbij reageert de amygdala bijvoorbeeld ook op de gezichtsuitdrukking van soortgenoten. De reactie van de amygdala op prikkels die angst veroorzaken kan reflexmatig plaatsvinden. De amygdala is ook betrokken bij agressie, andere emoties, seksueel gedrag.

Insula: bindt zintuiglijke prikkels samen binnen een emotionele context. Ook lijkt de insula betrokken bij pijnervaringen en basale emoties als afkeer, angst woede e.d. Speelt een rol bij subjectieve belevingen en verslaving.

Prefrontale cortex: is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Een gedeelte van de cortex staat in verband met het werkgeheugen en ook met de emotieregulatie.


Gedragsproblemen: Agressief en antisociaal gedrag

Het artikel in JAMA combineerde hersenfoto’s uit 13 reeds bestaande studies, waarbij 394 jonge mensen met gedragsproblemen betrokken waren en 350 jeugdigen met een normale ontwikkeling. Het is de grootste studie op dit gebied.

Hoofdauteur dr. Stephane De Brito zegt:

“We weten dat ernstige gedragsproblemen bij jonge mensen niet alleen antisociaal en agressief gedrag voorspellen in de volwassen jaren, maar dat ze ook voor misbruik, mentale problemen en een slechte lichamelijke gezondheid staan.”

“Om die reden is het essentieel dat er preventieve inspanningen zijn die zich richten op de gedragsproblemen. Onze studie geeft verder inzicht in de hersengedeelten die in verband staan met agressief en antisociaal gedrag bij jeugd.”

Omgevingsfactoren

Echter, een aantal onbeantwoorde vragen blijven nog. Zo wordt bijvoorbeeld de mate waarin deze structurele verschillen in het brein relateren aan omgevingsfactoren (zoals roken tijdens zwangerschap en mishandeling in de vroege kinderjaren) nog niet helemaal goed begrepen.

Dr. Jack Rogers (Research Fellow, University of Birmingham) zegt hierover: “ Er zijn nog veel vragen. Er zijn meer en langdurende studies nodig om het inzicht te vergroten in de structurele verschillen in het vroege leven en hoe/of deze blijven bestaan over een langere periode.”

Neurobiologische factoren

Bij toekomstig onderzoek zal het ook belangrijk zijn om te onderzoeken of deze verschillen – en de daarbij behorende affectieve en cognitieve processen- beïnvloed kunnen worden door therapeutische interventies om een goede uitkomst in het volwassen leven te bewerkstelligen.

Zo zegt dr. De Brito: “ Aan sommige van deze belangrijke vragen zal gewerkt worden in de context van een grote multisite studie. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd op kinderen en volwassenen uit 7 Europese landen, om ook de omgevings- en neurobiologische factoren bij de gedragsproblemen te betrekken.”

Bron: Cortical and Subcortical Gray Matter Volume in YouthsWith Conduct Problems

Vond je dit artikel informatief?

Deel de informatie, deel via onderstaande button(s) !