Wie sterke benen heeft, heeft ook een sterk brein

sterke benen

Als je mentaal sterk wilt zijn en blijven, zorg dan voor spierkracht in de benen. Want wie sterke benen heeft, heeft ook een sterk brein. 

Sterke benen, sterk brein

Aan de studie deden 162 vrouwelijke tweelingen mee. Alle tweelingen waren van middelbare leeftijd. Onderzoekers keken naar zowel eeneiige als tweeëige tweelingen. Dit was om te kijken welke factoren een rol spelen: genetische of omgevingsfactoren.

Mentale achteruitgang

Sterke benen, sterk brein
Zorg voor spierkracht in de benen, en je behoudt je mentale vaardigheden

Alle tweelingen legden een rondje testen af. Wat bleek was dat de vrouwen met sterke benen minder achteruitgang in mentale vaardigheden vertoonden. Deze hielden stand. Ook bij variabelen zoals slechte voeding en een hoge bloeddruk.

Bij identieke tweelingen was er verschil merkbaar, afhankelijk van de spierkracht in de benen. Wat suggereert dat omgevingsfactoren belangrijker zijn dan genetische factoren.

Blijf bewegen

Hoe dit allemaal zo in elkaar kan steken, daarop geeft de studie geen antwoord. Wel zegt de hoofdauteur van de studie dat het op zijn minst een goede reden geeft om te trainen en/of bewegen wanneer je ouder word.

In de studie werd alleen naar de beenkracht gekeken en niet naar de spierkracht in het algemeen. Dat het behoud van spiermassa en dus ook spierkracht een cruciale rol speelt bij vitaal ouder worden, daar zijn studies duidelijk over.

Sarcopenie, verlies van spiermassa

In ons eigen land doet Maastricht UMC+ regelmatig onderzoek naar de gevolgen van sarcopenie (verlies van spiermassa). En het effect hiervan op de gezondheid.  Universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen en Humane Biologie Luc van Loon zegt dat de hoeveelheid spiermassa bij jong volwassenen nog 50% van het lichaamsgewicht draagt. Maar dit percentage daalt naarmate je ouder wordt. Tot ongeveer 25% op de leeftijd tussen de 70 en 80 jaar.

Als lichamelijke activiteit afneemt

Natuurlijk gaat het verlies van spiermassa samen met verlies van spierfunctie en –kracht. Dit heeft gevolgen, omdat het de zelfredzaamheid vermindert. En zo ook de lichamelijke activiteit. Daardoor raken mensen in een vicieuze cirkel. Want hierdoor wordt het verlies van spiermassa alleen maar groter.

Sarcopenie leidt tot chronische metabole ziekten, zegt Luc van Loon. Een goede eiwitbalans is van groot belang. (1)

Zorg voor een goede eiwitbalans

Een gezond ouder persoon kan al na 10 dagen immobiliteit 12-14% spiermassa verliezen (2) . Volgens Maastricht UMC+ vindt er al na 5 dagen immobiliteit aanzienlijk verlies van spierkracht en -massa plaats (10% aan beenspierkracht en 3,5 % spiermassa, 3)

Een goed behoud van spiermassa zorgt voor een fit lichaam en hiermee ook voor een fit brein.