Hoe gluten en zuivel leiden tot neurologische auto-immuniteit, immunoloog legt uit

Een vrij recente studie toont niet alleen dat dat veel mensen reageren op gluten en zuivel, maar ook dat deze reactie aanzet tot neurologische auto-immuniteit (wanneer het immuunsysteem brein en zenuwweefsel aanvalt). Immunoloog en medeauteur van deze studie dr. D. Kharrazian legt uit hoe zuivel en gluten deze neurologische auto immuniteit tot stand brengen.

Met de explosie van Alzheimer, Parkinson’s, autisme, ontwikkelingsstoornissen vandaag de dag, bevestigen deze bevindingen wat veel clinici in hun praktijk zien: verwijdering van gluten en zuivel uit de voeding heeft een uitgesproken positieve impact op de hersengezondheid van veel mensen.

Connectie gluten-neurologische auto immuniteit

De studie uit 2014 -gepubliceerd door Nutriënts– werd geleid door dr. Aristo Vojdani, een gerenommeerd immunoloog en is de eerste studie waarbij de gluten-brein auto-immuniteit ontrafelt werd bij gezonde deelnemers. Waar bij eerdere studies alleen gekeken werd naar mensen met een coeliakie diagnose, werd hier de connectie tussen gluten en neurologische auto-immuniteit onder de loep genomen.

Er werden bloedmonsters geanalyseerd van 400 gezonde deelnemers en hoewel de deelnemers geen pathologische geschiedenis hadden, werd er een duidelijk verband tussen gluten en neurologische auto-immuniteit waargenomen.

Moleculaire mimicry achter aanvallen op het brein (peptiden in vermomming)

Uit de studie blijkt dat de meeste neurologische reacties op gluten en zuivel te wijten zijn aan een verschijnsel dat moleculaire mimicry heet. Bij moleculaire mimicry is er sprake van overeenkomstige structuren tussen pathogeen en gastheer die kruisreactiviteit van T-cellen of antistoffen tot gevolg heeft. Doordat pathogene organismen bijvoorbeeld peptiden bevatten die overeenkomen met structuren op humane cellen, treedt een auto-immuunrespons op. Met andere woorden: het immuunsysteem valt per ongeluk het brein en zenuwweefsel aan, omdat het in de veronderstelling verkeert dat het de gluten en zuivel aanvalt.

Deze bevindingen houden in dat mensen met een overgevoeligheid voor gluten en zuivel een veel hoger risico lopen om neurologische auto-immuniteit te ontwikkelen, dan eerder gedacht werd. Neurologische auto-immuniteit kan een brede reeks van symptomen en stoornissen veroorzaken: dit kan mild zijn, zoals hersenmist, maar ook afzwakkend en ontkrachtend zoals bij Multiple Sclerose en Parkinson’s het geval is.


Ook een neuroloog legt e.e.a. uit over het effect van gluten op het brein.
Je leest het in:
Granen, gluten en koolhydraten; gif voor het brein
Waarom tarwe, suiker en koolhydraten enorme impact op het brein hebben


Brein symptomen veroorzaakt door gluten en zuivel

De neurologische tissues die het door de kruisreactie met gluten en zuivel het meest aangedaan waren, kwamen van de cerebellum. Dit is het hersengedeelte dat de motoriek regelt en voor de beschermlaag van de zenuwen zorgt (myeline). Hoewel cerebellaire symptomen erg divers kunnen zijn, komt vaak voor: een slechte balans, vertigo, misselijkheid, wagen- en zeeziekte, duizeligheid, of duizeligheid bij het kijken naar bewegende objecten. Studies tonen dat geen voeding zo krachtig is bij neurologische schade dan tarwe.

Ben je gevoelig voor zuivel en gluten ja/nee: een goede hersengezondheid hangt hiervan af

Om de breinfunctie en het herstel van de zenuwen te verbeteren, is het volgens de bevindingen van deze studie onvermijdelijk om gluten en zuivel helemaal uit te bannen. Het is goed om zorgvuldig vast te stellen hoe je brein reageert op de voeding, en hoe dit verbetert na eliminatie. Je kunt al jaren neurologische ontsteking en auto-immuniteit hebben voordat het zich manifesteert. Eenmaal op dat punt gekomen, kan schade permanent zijn, hoewel voedingsinterventie nog altijd een uitgesproken effect kan hebben.

Veel symptomen van ontsteking en auto-immuniteit in/van het brein zijn niet duidelijk, totdat je een paar weken stopt met gluten en zuivel en ze dan weer introduceert.

Bovenstaande uitleg is van dr. Datis Kharrazian, medeauteur van de studie ‘The Prevalence of Antibodies against Wheat and Milk Proteins in Blood Donors and Their Contribution to Neuroimmune Reactivities’en auteur van het boek ‘Why Isn’t My Brain Working?’


Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!