Deze 8 ziekten beginnen in je darm microbioom

OEDGEZOND.INFO

Dominerende darmbacteriën bepalen veel: ziekte, gezondheid, stemming, humeur en zelfs onze voedingskeuzen en gedrag. In dit artikel: 8 ziekten die in je darm microbioom beginnen.

Dominerende darmbacteriën bepalen veel

In ‘ Hoe voeding darmflora een leven lang beïnvloedt’ kon je lezen over de opbouw van het darm microbioom vanaf foetus tot de dood. Na geboorte vindt kolonisatie van meer dan 1000 soorten plaats. Invloeden als borstvoeding, keizersnee, antibiotica, bewerkte voeding, stress, ziekte en voedingskeuzen hebben een duidelijke impact op welke soorten domineren binnen de darmflora. Dominerende bacteriën bepalen veel: zelfs onze voedingskeuzen en gedrag worden nog bepaald door de micro-beestjes. Experts zeggen niet voor niks: ‘Gezonde darmbacteriën betekenen automatisch ook gezond gedrag’omdat ze de manier veranderen waarop ons brein werkt. Lichaam en geest worden gestuurd door de micro-beestjes.

Giftige stoffen zoals glyfosaat kunnen gezonde microben vernietigen,  wat tot (verdere) disbalans en ziekte leidt. (1) Bacteroides en Firmicutes zijn de voornaamste bacteriën in onze darmen die metabolisme van onverteerde voedingsresten ondersteunen. Gezonde darmbacteriën bevorderen de integriteit van de darmwand en voorkomen een lekkende darm. En dus voorkomen ze antigenen en microben om de bloedstroom in te komen. Intestinale dysbiose (disbalans van darmbacteriën) leidt tot dodelijke ziekten, ontsteking, darmziekten, obesitas, diabetes, leveraandoeningen, hartziekten, auto immuniteit, stemmingsstoornissen en zelfs kanker.

Wist je bijvoorbeeld dat deze onderstaande ziekten hun oorsprong in de abnormaliteiten van je darm microbioom hebben?

Prikkelbare darm
Aangenomen wordt dat het prikkelbare darm syndroom deels veroorzaakt wordt door een cytokinerespons op darmbacteriën–tot stand gebracht door agressieve T-cellen-. Dit leidt tot chronische ontsteking en schade van de darmwand. Een andere immuun-abnormaliteit die Crohn gerelateerd is, is dat bepaalde macrofagen moeite niet goed kunnen herkennen of een bacterie vriend of vijand is. Ze starten een aanval op een zogenaamde vijand, terwijl dit feitelijk een onschuldige inwoner is. Bij mensen die hier genetisch ontvankelijk voor zijn, kan het prikkelbare darmsyndroom gerelateerd zijn aan deze overtrokken reactie op normale darmbacteriën. (2)

Zo hebben de darmflora van Crohn-patiënten duidelijk meer enterobacteria. Bij ulceratieve colitis (chronische ontsteking van de dikke darm) constateert men lagere aantallen van lactobacilli, zoals Lactobacillus salivarus, Lactobacillus manihotivorans en Pediococcus acidilactici

Obesitas
Gunstige darmbacteriën (of betere gezegd: de afwezigheid ervan) spelen ook een rol bij obesitas. Mensen die vetrijk eten hebben meer Firmicutes en Proteobacteria en minder bacteroidetes. Dit indiceert dat obesitas waarschijnlijk gerelateerd is aan een lagere diversiteit van bacteriestrengen. De Firmicutes-Bacteroides-ratio is hoger bij obese mensen en hangt samen met het lichaamsgewicht. Clostridicum difficile infecties (ontstekingen aan dikke darm, diarree) kunnen een andere mogelijke oorzaak van obesitas zijn.

Bepaalde bacterieën ( (Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum en Bifidobacterium pseudolongum) zijn in staat geconjugeerd linolzuur (CLA) in de darmen te produceren. CLA kan een anti-obesitas effect hebben. Pre- en probiotica kunnen ingezet worden om obesitas te bestrijden. (3)

Behalve probiotica, beschermen sommige darmbacteriën mensen dus ook voor obesitas, zoals de eerder genoemde bacteroides (bacteroides phylum). Fecale transplantatie (poeptransplantatie) noemt men veelbelovend om obesitas te behandelen. Hoewel dit bij dieren tot een lager BMI leidde, moet men hier wellicht niet te veel de hoop op zetten (later in dit artikel lees je waarom).

Diabetes
Diabetes1 is een vernietigende auto immuunziekte die de Langerhanscellen in de alvleesklier aanvallen, waardoor er geen insuline geproduceerd kan worden. Een goede balans van darmbacteriën kan ontstekingsbevorderende cytokinen verminderen en zo mensen beschermen tegen (verdere) ontwikkeling van de ziekte. Ook hier wordt dan de darmwand weer hersteld. Een gebrekkig en veranderd darmwandslijmvlies (lekkende darmwand, leaky gut) dragen bij aan diabetes1. Meer Bifido bacteriumsoorten verminderen het effect van endotoxemie; een ontstekingsproces dat ontstaat als endotoxinen door de darmwand lekken. Dit is waarschijnlijk de grootste trigger, en is gelinkt aan auto immuniteit, depressie, diabetes, hartziekten en meer. Endotoxemie staat duidelijk in verband met obesitas en diabetes. (4) Bifidobacterium daarentegen verbetert de glucoseweerstand, de uitscheiding van insuline en verminderd ontsteking.

Leverziekte
De darmen en de lever werken nauw samen. De lever ontvangt ongeveer 70% van de bloedtoevoer uit de darmen. Deze belangrijke interne filter is de eerste lijn defensie tegen antigenen uit de darmen en is uitgerust met een hele serie immuuncellen; macrofagen, lymfocyten en natuurlijke killer cells om deze functie te voltooien. Ethanol, ammonia en acetaldehyde die door de darmflora geproduceerd zijn worden door de lever omgezet. Teveel van deze chemicaliën kunnen de lever overbelasten en in een ontstekingsmodus zetten. Bacterie-overgroei van de dunne darm kan een rol spelen bij de ontwikkeling van een non-alcoholic vette lever. Wanneer er sprake is van bacterieovergroei in de dunne darm (SIBO), wordt de dunne darm minder beweeglijk, als er ook sprake is van een vette lever. Microbiële toxinen uit de darmen en andere bacteriële producten kunnen cofactoren zijn bij de ontwikkeling van een leveraandoening.

Aandoeningen van het hart
Darmbacteriën staan in direct verband met het risico op cardiovasculaire ziekten. De bacteriën vormen trimethylamine (TMA) uit voeding choline. TMA vergroot het risico op arterosclerose. Bij patiënten met hartfalen zijn invasieve escherichia coli geïdentificeerd. Een lekkende darm bij chronische hartziekte kan ontsteking tirggeren en leiden tot verdere achteruitgang van de hartfunctie. Kolonisatie van Lactobacillus brevis vermindert de doorlaatbaarheid van de darmwand, terwijl Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, en Streptococcus viridians het tegenovergestelde doen. Een lekkende darm leidt tot verplaatsing van bacteriën (endotoxemie); een belangrijke stimulus van ontstekingscytokinen.

Kanker
Het is bekend dat de aanwezigheid van microbiële pathogenen en de verstoring van het microbioom bijdragen aan het ontwikkelen van gastrointestinale kankers, zoals maag- en darmkanker. Darmbacteriën triggeren macrofagen om DNA-beschadigende stoffen te produceren en dit wekt chromosale instabiliteit in de cellen op. Oxidatieve stress die de abnormale microben veroorzaken, dragen ook bij aan kanker gerelateerde ontsteking, en de compositie van het darm microbioom is bij darm kankerpatiënten dan ook verschillend. Butyraat-producerende bacteriën (Ruminococcus spp. en Pseudobutyrivibrio ruminis) zijn in de ontlasting van darmkankerpatiënten nauwelijks aanwezig. (5)

Ook bleken twee soorten Prevotella compleet afwezig te zijn toen monsters geanalyseerd werden. Prevotella maximaliseert energie uit een plantaardig dieet. Meer Prevotella reflecteert een hogere inname van vezels en plantaardige voeding. Bij patiënten met darmkanker zijn andere soorten rijkelijk aanwezig; namelijk Acidaminobacter, Phascolarctobacterium, Citrobacter farmer en Akkermansia muciniphila.

Auto immuunziekten
Ook is er een duidelijke link tussen auto immuunziekten en het darm microbioom. (6)  Bij reumatische artritis zijn er duidelijk lagere aantallen Bifidobacteria en Bacteroides fragilis in de darmen. Een verhoogde opname van endotoxinen via de darmwand is een risicofactor voor artritis.

Depressie en angst
In ‘ Darmbacteriën die het brein veranderen’ vind je ook uitgebreide informatie over de rol van darmbacteriën bij depressie en angst.

Neem controle over je darmflora!
Als we ons microbioom gezond houden, zijn wij gezond en voelen we ons ook in een beter humeur. Het kan zelfs het verschil tussen leven en dood betekenen. Een gezond microbioom begint met veel vezelbronnen, gezonde vetten (avocado en olijfolie!), noten, zaden, probiotica-rijke voeding, kleurrijk fruit en dito groenten (voor de fytonutriënten en antioxidanten) en ook de bleke groenten.

© 2016, GoedGezond.All rights reserved.


Poeptransplantatie

Een poeptransplantie wordt veelbelovend genoemd bij infecties van clostridium difficile; de bacterie die voor veel darmproblemen zorgt. De vraag naar poeptransplantaties is zo hoog, dat er men uit ongeduld overgaat tot DIY-poeptransplantaties (‘doe het zelf’). Transplantatie van faecus kan voor onverwachte verrassingen zorgen.

Clostridium difficile veroorzaakt darmontsteking en is de boosdoener van een chronisch moeilijke vertering en diarree wereldwijd. De hoop op poeptransplantatie en de roep naar behandeling bij chronische colitis zijn zo hoog, dat ongeduld een DIY beweging op gang heeft gebracht (thepowerofpoop), en een bereidheid om veel te betalen voor poepdonaties.

Maar wat zal de plotselinge verandering van je darmcompositie tot stand brengen? Zelfs als je de akelige clostridium difficile kwijtraakt, kan dit verreikende en onverwachte gevolgen hebben. Zo werd een vrouw bijvoorbeeld in no time obese, nadat ze een fecale transplantatie had gehad. Deze vrouw had altijd een gezond gewicht, totdat ze een fecale transplantatie kreeg van een donor met overgewicht. Voor de transplantatie had ze een BMI van 26, en 16 maanden na de transplantatie –de donor was haar dochter met overgewicht- bedroeg haar BMI 33.  De vraag die hierna rees, was of de overgebrachte ‘goede’ bacteriën op een negatieve manier het metabolisme van de vrouw beïnvloedden. (7, 8)

Dit soort cases benadrukken dat we nog niet veel weten over het acuut veranderen van het darm microbioom. De exacte samenstelling van de te transplanteren fecus maakt veel uit, en hoe screent men op de ideale donors.


Wellicht is het beter om de compositie van je darmflora met eigen middelen te veranderen en op te bouwen? Uit een gepubliceerde studie in Nature blijkt dat voeding de compositie van darm bacteriën al binnen 24 uur verandert. Voedingstherapeut Jeanette Hyde kwam met een make-over plan voor de darmflora, en dit belooft tot 6 kilo gewichtsverlies in 30 dagen plus een betere stemming, huid en immuniteit. Neem een kijkje in haar boek!


1. Environmental Health201615:19, DOI: 10.1186/s12940-016-0117-0
2. Int J Mol Sci. 2015 Apr; 16(4): 7493–7519, doi: 10.3390/ijms16047493
3. Biochim Biophys Acta. 2006 Jul;1761(7):736-44
4. Diabetes. 2007 Jul;56(7):1761-72. Epub 2007 Apr 24
5. DOI: 10.1371/journal.pone.0070803
6. J Exp Med. 1994 Dec 1;180(6):2359-64.


Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!