Cannabis update: effecten op brein en pijn (studies)

cannabis3.jpg

Wat zijn de laatste berichten over het effect van cannabis op brein en pijn? De leeftijd waarop cannabisgebruik begint beïnvloedt breinontwikkeling anders, tevens reageert het brein door hennep anders op sociale uitsluiting. Ook kan lange termijn gebruik leiden tot verminderde gevoeligheid voor pijn en een afname van opioïdegebruik.

cannabis3

Cannabis remt ontwikkeling van prefrontale cortex bij jonge gebruikers

Jonge cannabisgebruikers: afgeremde breinontwikkeling, volwassenen: versnelde ontwikkeling

De leeftijd waarop een persoon begint met het gebruik van marihuana bepaalt op welke delen van het brein dit een uitwerking heeft. Onderzoekers van de Center for BrainHealth (University of Texas , Dallas) zagen dat het brein van studiedeelnemers die met marihuana startten op 16 jarige leeftijd en jonger, variaties vertoonde. Er was een afgeremde ontwikkeling van de prefrontale cortex waarneembaar. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor beoordeling, redeneren en complex denken. Wie na het 16e levensjaar begon met hennepgebruik liet juist het tegenovergestelde effect zien, namelijk tekenen van versnelde hersenveroudering. De studie is gepubliceerd Developmental Cognitive Neuroscience.

Leeftijd, rijping van het brein

“Wetenschap laat ons zien dat de veranderingen die zich tijdens adolescentie in het brein voordoen complex zijn. Onze bevindingen suggereren dat de timing van cannabis in wezenlijk verschillende patronen en effecten kan resulteren. Niet alleen sorteert de leeftijd van gebruik effect op veranderingen binnen het brein, ook de hoeveelheid cannabis die gebruikt wordt bepaalt de omvang van de gemodificeerde rijping van het brein,” laat de studieauteur weten.

De onderzoekers analyseerden de MRI scans van 42 zware cannabisgebruikers: 20 deelnemers waren vroege gebruikers (gemiddelde leeftijd van aanvang gebruik was 13 jaar), 22 deelnemers startten met het gebruik van marihuana tijdens de adolescentie (gemiddelde leeftijd 21 tot 50 jaar) en gingen hiermee door als volwassene, met een gebruik van minimaal 1 keer per week.

Afname corticale dikte en contrast witte en grijze massa

Volgens de studieauteur snoeit het brein van een adolescent neuronen, wat resulteert in een afname van corticale dikte en van contrast tussen witte stof en grijze massa. Het snoeien leidt ook tot een toename van gyrificatie; het ontstaan van groeven en windingen dat de hersenschors kenmerkt.

De MRI resultaten uit deze studie onthullen, dat wanneer marihuana reeds op jonge leeftijd gebruikt wordt (in vergelijking met gebruikers die later starten):

  • de corticale dikte groter is
  • het contrast tussen grijze en witte stof minder is
  • gyrificatie minder complex is

Jonger dan 16 jaar

Dit indiceert dat wanneer deelnemers beneden de 16 jaar beginnen met cannabisgebruik, de omvang van breinmodificatie direct evenredig staat aan de frequentie en de hoeveelheid geconsumeerde grammen van wekelijkse cannabisgebruik.

Daarentegen, bij degenen die na het 16e levensjaar startten met marihuanagebruik laat het brein veranderingen zien die normaal zich normaal gesproken pas later in het leven manifesteren.

“Bij de vroege gebruikers zagen we dat het aantal keren van gebruik plus de hoeveelheid sterk relateert aan de mate waarin de hersenontwikkeling niet het normale snoeipatroon volgt. De geobserveerde effecten staan in lijn met de huidige literatuur die suggereert dat hennepgebruik tijdens de adolescentie lange termijn consequenties heeft. “

Brein van cannabisgebruikers reageert anders op sociale uitsluiting

cannabis5

Een andere recente studie, gepubliceerd in de maart-editie van Biological Psychiatry, toont dat het brein van adolescente hennepgebruikers verschillend reageert op sociale uitsluiting: bij jonge gebruikers vertoont de insula minder activiteit tijdens uitsluiting. De insula is normaal gesproken actief tijdens sociale afwijzing.

“Hoewel we weten dat leeftijdsgenoten de belangrijkste factoren zijn bij marihuanagebruik door jonge gebruikers, weten we weinig over de neurale correlaties van sociale afwijzing bij hen die marihuana gebruiken. De onverwachte afname van de insularespons kan indiceren dat hennepgebruikers zich minder bewust zijn van de sociale normen of dat ze een verminderd vermogen hebben om negatieve sociale situaties te reflecteren. Momenteel kunnen we niet vaststellen of deze verschillen in neurale verwerking een oorzaak of gevolg van marihuanagebruik zijn,” studieauteur.

Meerdere studies indiceren dat adolescenten en jong volwassenen die hennep gebruiken eerder geneigd zijn om problemen met denken en leren te ontwikkelen.

De korte en lange termijn effecten van marihuana op het brein

De psychoactieve stof THC (tetrahydrocannabinol) passeert snel vanuit de longen in de bloedbaan. Het bloed transporteert de stof naar de hersenen en andere organen. Het lichaam absorbeert THC langzamer wanneer een persoon het eet of drinkt. In dit geval worden effecten pas na een half uur tot een uur ervaren. THC werkt op specifieke receptoren van hersencellen die normaalgesproken reageren op natuurlijke THC-achtige stoffen in het brein. Marihuana overstimuleert breinregio’s die veel van deze receptoren bevatten en dit veroorzaakt het gevoel van ‘high’ te zijn.

Andere effecten kunnen zijn: veranderde zintuiglijke waarneming, veranderde waarneming van tijd, stemmingsveranderingen, tragere motoriek, verminderd denk- en probleemoplossend vermogen, verminderd geheugen.

Lange termijn effecten kunnen betreffen: denken, geheugen en leren en breinconnectiviteit tussen hersengebieden.

Cannabis, psychoses, triggers

Professor Mark Ware, expert op het gebied van pijnbestrijding (Alan Edwards Pain Management Unit, McGill University Health Centre) onderkent ook dat de leeftijd te maken heeft met de effecten van cannabis op het brein:

“We denken niet dat cannabis op zichzelf psychoses uitlokt, meestal is er een onderliggende risicofactor dat door cannabis ontmaskerd of onthuld wordt. We weten niet exact hoe dit zit en er kan niet op gescreend worden. Het ligt aan de leeftijd en aan de manier en hoeveelheid waarmee het gebruikt wordt.”

Hennep, wel/niet lager IQ

Studie meldde in 2012 dat cannabisgebruik in de tienerjaren (13-18 jaar) kan leiden tot een verlies van 8 IQ punten. Deze achteruitgang in IQ lijkt zich niet voor te doen, wanneer men als volwassene begint met cannabisgebruik. (1) In 2014 kwam the University College of London echter met een studie waarin het tegendeel beweerd werd: niet marihuana, maar alcohol en tabak verlagen het IQ.

Chronische pijn: 100% van de pijnpatiënten verlichting

Cannabis blijkt efficiënt te verlichten bij chronische pijn. Uit een landmarkstudie (2015) kwamen cijfers die er niet om logen: Honderd procent van de mensen met migraine, fibromyalgie of het prikkelbare darmsyndroom die 30 dagen medicinale cannabis gebruiken rapporteert een vermindering van pijnklachten. Meer informatie over de cijfers, klachten en details: Medicinale cannabis enorm nuttig bij chronische pijn door o.a. migraine, fibromyalgie -studie

Krachtige verbeteringen levenskwaliteit en afname gebruik opioïden

Volgens een studie in The Clinical Journal of Pain (februari, 2016) staat het lange termijn gebruik van cannabis in verband met een verminderde gevoeligheid voor pijn en een afname van opioïdegebruik. (Opioïden kunnen depressies veroorzaken en kunnen dodelijk zijn: steeds meer mensen overlijden eraan.)

Betere slaapkwaliteit

De studie in Clin J Pain betrof 176 patiënten die allen niet reageerden op conventionele pijnmedicatie. De deelnemers inhaleerden tot 20 gram THC-rijke cannabis, voor een periode van minimaal 6 maanden. Van de deelnemers ervaarde 66% een duidelijke verbetering in de pijnklachten, het overgrote deel hiervan noemde ‘krachtige’ verbeteringen in levenskwaliteit. Het opioïdegebruik nam af met 44% en het grootste deel van deze 44% pakte dit ook niet meer op. Niet alleen pijn en levenskwaliteit verbeterden, maar ook de slaapkwaliteit. (2)

Bijwerkingen mild tot gemiddeld

In een studie onder leiding van eerdergenoemde Mark Ware kregen 216 pijnpatiënten dagelijks cannabis met 12,5% THC voor een periode van een jaar. Tijdens deze periode werden de bijwerkingen van cannabis geëvalueerd m.b.t. long- en neurocognitieve functie, hematologie, biochemie, nier-, lever- en endocriene functie en verder m.b.t. kwaliteit van leven, stemming en andere symptomen. Deelnemers kregen 2.5 gram per dag. Cannabis bleek een redelijk veiligheidsprofiel te hebben en bijwerkingen die zich voordeden waren mild tot gemiddeld. (3)

Cannabis en kanker

cannabis6

Ook verschenen in de afgelopen jaren veel studies die melding maakten van de uitwerking van cannabis op kankercellen. Biologe dr. Sanchez liet fascinerende beelden zien van hoe cannabis kankercellen verzwakt. Medische vakbladen als onder andere British Journal of Cancer, Journal of Neuroscience, Moleculair Cancer Therapeutics en Ongene publiceerden indrukwekkende studies.


7 medische studies die aantonen dat cannabis effectief bij kanker is


En nog meer studies (12) die aantonen dat cannabis effectief werkt bij kanker


Patiënt geneest van long- en hersenkanker door cannabis (met video met hele verhaal)


Verder bewijs: cannabis remt tumorgroei


De veiligheid van cannabis voor medische doeleinden is nog niet systematisch geëvalueerd. Onderliggende (evt. verborgen) risicofactoren kunnen door cannabis naar boven komen. Zoals Mark Ware zegt: Hier is nog geen screening voor. Vroeg gebruik is risicovol; dit beïnvloedt bij jonge mensen de hersenontwikkeling en kan tot psychoses leiden.

© 2016, GoedGezond.All rights reserved.


 

Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!