Visie verlies door Multiple Sclerose deels omgekeerd door antihistamine

Een antihistaminicum die gebruikt wordt om allergieën te behandelen, keert deels de schade aan het visuele systeem om bij mensen met Multiple Sclerose. Het gaat om clemastine fumaraat, bij ons ook wel bekend als Tavegyl.

De studiebevindingen worden vandaag gepresenteerd op de American Academy of Neurology’s 68th Annual Meeting, Vancouver, Canada.

Optische neuropathie

Deelnemers aan de studie waren MS-patiënten en patiënten met optische neuropathie. Bij deze laatste aandoening is er schade aan de zenuw die informatie van het oog naar de hersenen moet sturen. Bij mensen met MS vernietigt het immuunsysteem myeline en dit leidt tot schade aan zenuwcellen en vertraagde signalen van en naar het brein. Optische zenuwschade is een veelvoorkomend gevolg van de ziekte.

“De studie is opwindend, omdat het de eerste keer is dat aangetoond wordt dat herstel mogelijk is van de beschermlaag bij mensen met chronische demyelinisatie door MS. Dit werd gedaan door medicatie die nog maar tweeëneenhalf jaar geleden geïdentificeerd werd als middel dat hersenschade mogelijk kan repareren,” zegt de studieauteur.

Myelineherstel

Bij de studie –die 5 jaar duurde- waren 50 mensen betrokken van 40 jaar en ouder, die 5 jaar MS hadden. Ze hadden allen chronische optische neuropathie, wat inhoudt dat ze niet herstelden van recente neuritis optica. Het myelineherstel werd gekenmerkt door een snellere overdracht van signalen retina naar visuele cortex. Kortom, de vertraging nam af. De eerste 3 maanden kregen de deelnemers de antihistamine clemastine fumaraat, ofwel een placebo. De laatste 2 maanden kreeg de placebogroep fumaraat en vice versa.

“Hoewel de visieverbetering bescheiden lijkt, is de studie veelbelovend. Het is de eerste keer dat een medicijn een mogelijke omkering laat zien van schade door MS. “

De studiedeelnemers rapporteerden een lichte toegenomen vermoeidheid tijdens het nemen van de antihistamine.

Bron