Zoutarm dieet ongunstig; verhoogt kans op hartaanval, beroerte en overlijden

Het lijkt erop dat we juist moeten oppassen met zoutarm eten. Een zoutarm dieet is niet gunstig en staat juist in verband met meer hartaanvallen, beroerten en overlijdens, ongeacht het feit of men een hoge bloeddruk heeft of niet, volgens een nieuwe grootschalige wereldwijde studie onder 130.000 mensen.

 

Een lage zoutinname is juist risicovol

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van Population Health Research Institute (PHRI) of McMaster University en Hamilton Health Sciences. Er waren meer dan 130.000 mensen uit 49 landen bij betrokken.

Verlaging zoutconsumptie; hartaanvallen en beroerten

De onderzoekers keken specifiek naar de relatie tussen zoutinname en overlijden, hartaandoeningen en beroerten bij mensen met een hoge bloeddruk, en vergeleken dit met mensen met een normale bloeddruk. De onderzoekers toonden dat het juist een lage zoutinname is, die in verband staat met meer hartaanvallen, beroerten en overlijdens. Ongeacht het feit of men een hoge bloeddruk heeft of niet.

“Dit zijn extreem belangrijke bevindingen. Ze tonen dat een lagere zoutinname vooral bedoeld is voor mensen met een hoge bloeddruk die tegelijkertijd zoutrijk eten,” zegt studieauteur en professor klinische epidemiologie en biostatistiek Andrew Mente.

De huidige aanbevolen inname is maximaal 6 gram. Eerdere studies lieten eveneens zien dat een lage zoutinname in verband staat met een toegenomen cardiovasculair risico en overlijdenskans. Een lage inname linkt met slechts een zeer bescheiden verlaging van de bloeddruk en is dus alleen aan te bevelen voor mensen met een hoge bloeddruk die tegelijkertijd zoutrijk eten, meldt Mente.

Deze nieuwe studie toont dat de risico’s van een lage zoutinname, minder dan 3 gram per dag, consistent zijn ongeacht de bloeddruk status.

‘Dagelijkse hoeveelheid zout waarschijnlijk te laag’

Ongeveer 10% van de studiedeelnemers hadden een te hoge bloeddruk en een hoge zoutinname tegelijk (meer dan 6 gram per dag). Volgens Mente consumeert het grootste gedeelte van de mensen uit de 49 landen de juiste hoeveelheid. Hij voegt hieraan toe dat de hoeveelheid zout die momenteel als gezonde dagelijkse hoeveelheid geldt, waarschijnlijk te laag is –ongeacht de bloeddruk van een persoon.

Zoutarm eten, niet bevorderlijk voor de algehele gezondheid

“Een lage zoutinname verlaagt de bloeddruk zeer bescheiden, in vergelijking met een gemiddelde inname. Maar zoutarme voeding heeft andere effecten, namelijk verhoogde spiegels van bepaalde hormonen en dit weegt niet op tegen de eventuele voordelen. De sleutelvraag is niet of de bloeddruk lager wordt door een lage zoutinname, maar of het bevorderlijk is voor de gezondheid,” aldus Mente.

Deze studie geeft meer inzicht in de relatie tussen zoutinname en gezondheid. Een benadering waarbij een lagere zoutinname alleen aanbevolen wordt voor zoutrijke eters met een hoge bloeddruk mensen met een hoge bloeddruk, lijkt meer in lijn te liggen met het huidige bewijs.

Zorgen over zout

Zorgen over zout doken voor het eerst in 1904 op, toen Franse artsen de hoge bloeddruk rapporteerden van 6 studieobjecten die fervente zoutliefhebbers waren. In 1970 claimde Lewis Dahl ‘onomstotelijk bewijs’ te hebben dat zout hypertensie veroorzaakt. Deze conclusie trok hij nadat hij ratten dagelijks 500 gram zout had laten consumeren. Dahl vond ook een sterke connectie tussen zoutinname, hoge bloeddruk en beroerte bij de Japanse bevolking. Japanners hanteren een relatief grote zoutinname, en beroertes en hypertensie komen daar inderdaad meer voor. Dit wordt als sterk bewijs aangenomen. Toch zijn onderzoekers er weinig succesvol in geweest om deze verbanden te bevestigen, wat kan suggereren dat genen of culturele factoren misschien de boosdoener zijn.

Voor elke studie die claimt dat te veel zout leidt tot een hoge bloeddruk en cardiovasculaire aandoeningen, staat wel weer een andere studie die het tegenovergestelde meldt.

  • Zoutinname en cardiovasculaire aandoeningen, geen relatie:

Uit een meta-analyse van 7 studies, waarbij in totaal 6250 studieobjecten betrokken waren, bleek er geen relatie tussen een verminderde zoutinname en een lager risico op hartaanvallen, beroerten en overlijden, American Journal of Hypertension. (1)

Uit 11 zoutreductie-onderzoeken bleek dat consumptie van zoutarme voeding op de langere termijn de systolische bloeddruk bij gezonde mensen met 1.1 mmHg verlaagt en de diastolische bloeddruk (onderdruk) met 0,6 mmHg. Met andere woorden: mensen die 120/80 hadden gingen naar 119/79. De onderzoekers concludeerden dan ook dat ‘intensieve interventies slechts minimale reducties in bloeddruk tot stand brengen gedurende lange termijn onderzoeken,’ American Journal of Hypertension. (2)

Er is geen correlatie gevonden tussen natrium en een risico op coronaire vasculaire ziekten of overlijden, bij 1500 oudere mensen die 5 jaar lang gevolgd werden,  European Journal Epidemiology (3)

  • Minder zout, hoger risico:

Hoe minder natrium er via de urine werd uitgescheiden –een goede maatstaf voor recente zoutconsumptie- des te groter het risico op overlijden door een hartaanval was, Journal of the American Medical Association. (4)

Toen de natriuminname vergeleken werd met de bloeddruk van studieobjecten van 52 internationale onderzoekscentra, bleek er geen relatie te zijn tussen zoutinname en hoge bloeddruk. Sterker, de bevolkingsgroep die het meeste zout consumeerde (14 gram per dag), hadden een gezondere bloeddruk dan de bevolkingsgroep die het minst consumeerde (7,2 gram per dag), the BMJ. (5)

Naar aanleiding van een grootschalige studie waarbij 78 miljoen Amerikanen in hun zoutinname en cardiovasculaire gezondheid 14 jaar gevolgd werden, bleek dat hoe meer zout men at, des te lager de kans op overlijden door een hartaandoening was, American Journal of Medicine (6)


Sinds enige tijd gaan er wel meer aannames en richtlijnen onderuit; zo blijken

© 2016, GoedGezond


Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!