Antibiotica geven extra bonus: ze stoppen de groei van nieuwe hersencellen

De werking van antibiotica blijft niet beperkt tot de darmflora alleen, maar heeft nog een extra bonus. Antibiotica die sterk genoeg zijn om de darmbacteriën te doden, kunnen ook de groei van nieuwe hersencellen in de hippocampus stoppen, meldt Cell Reports. Deze nieuwe bevindingen zijn van groot belang.

Antibiotica niet alleen nadelig voor darmflora, maar ook voor hersencellen

Belangrijke bevindingen

Niet alleen gunstige en ongunstige bacteriën in de darmflora worden gedood door antibiotica, ook kunnen ze de groei van nieuwe hersencellen in de hippocampus stoppen.

De bevindingen zijn van behoorlijk groot belang en een significante stap vooruit, omdat het een breder licht werpt op de effecten van antibiotica op het brein. Ook kunnen de bevindingen gebruikt worden om symptomen van psychiatrische en neurodegeneratieve stoornissen te verlichten. 

Hippocampus

Microscopisch plaatje van de hippocampus, na behandeling met antibiotica: slechts een paar nieuwe cellen zijn zichtbaar ( zichtbaar gemerkt) Foto: Susanne Wolf/MDC

De hippocampus speelt een belangrijke rol bij de opslag van informatie in het geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag dat van belang is voor de overleving. Proefdieren waarbij de hippocampus wordt beschadigd, slagen er bijvoorbeeld niet meer in hun gedrag goed aan te passen aan veranderde omstandigheden. Bij de mens kan tweezijdige beschadiging van de hippocampus leiden tot een verminderd vermogen om nieuwe informatie in het geheugen op te nemen. (1)

Hersenen-immuunsysteem-darmen

Communicator tussen hersenen, immuunsysteem en darmen

De studie van de Max-Delbrueck- Center for Molecular Medicine (Berlijn) is 19 mei gepubliceerd in Cell ReportsDe onderzoekers legden bloot waarom antibiotica dit effect op de hersencellen in de betreffende sectie van de hersenen hebben: een type witte bloedcellen lijkt te handelen als een communicator tussen hersenen, immuunsysteem en de darmen.

“We zagen dat verlengd antibioticagebruik de breinfunctie kan beïnvloeden. Maar probiotica en oefeningen kunnen de hersenplasticiteit weer in balans brengen en kunnen beschouwd worden als een reële behandeloptie,” zegt senior auteur van de studie Susanne Asu Wolf.

Wolf kreeg de eerste aanwijzingen betreffende de invloed van het immuunsysteem op de gezondheid en groei van hersencellen tien jaar geleden, toen ze de T cellen bestudeerde. Er waren destijds slechts een paar studies die de link tussen brein-immuunsysteem-darmen vonden.

Twee onderzoeksstrategieën

In de huidige studie gaven de onderzoekers een groep muizen genoeg antibiotica, zodat de muizen vrijwel vrij van darm microben waren. In vergelijking met de onbehandelde muizen, presteerden de muizen die hun gezonde darmbacteriën verloren waren slechter op geheugentesten en lieten ze een verlies van neurogenese (nieuwe hersencellen) zien in een gedeelte van de hippocampus, dat normaal gesproken een leven lang nieuwe hersencellen blijft produceren. Terwijl er bij de muizen neurogenese en geheugenverlies speelden, detecteerde het onderzoeksteam lagere waarden van witte bloedcellen (Ly6Chi monocyten) in het brein, bloed en beenmerg. Hierop testten de onderzoekers of het inderdaad de Ly6Chi monocyten waren die achter de veranderingen in neurogenese en geheugen zaten.

 In een daaropvolgend experiment vergeleek het onderzoeksteam de onbehandelde muizen met muizen die nog gezonde darmbacteriën hadden. Ze hadden wel lage Ly6Chi waarden, vanwege genen of op Ly6Chi gerichte behandeling. De muizen met de lage Ly6Chi waarden lieten dezelfde gebreken zien in geheugen en neurogenese als de muizen die de gezonde darmbacteriën kwijtwaren uit het andere experiment.

“Voor ons was het indrukwekkend om deze Ly6Chi-cellen te zien reizen van periferie naar brein. Als er iets mis is in het microbioom handelt Ly6Chi als een communicatiecel,” zegt Wolf.

Beweging en probiotica keren nadelige gevolgen om

Gelukkig kunnen deze nadelige gevolgen van antibiotica omgekeerd worden. Muizen die probiotica kregen of bewogen (in een tredmolen) na de antibiotica behandeling, herkregen hun geheugen en neurogenese.

Wolf zegt onder de indruk te zijn van de omvang van het effect van probiotica op Ly6Chi-cellen, neurogenese en cognitie.

Probiotica herstel neurogenese, fecale transplantatie doet dit niet

Eén resultaat van het experiment met betrekking tot darmbacteriën, brein en de link met Ly6Chi is opvallend. Terwijl probiotica de muizen cognitief hielpen en neurogenese herstelde, had fecale transplantatie geen enkel effect op de neurogenese en cognitie.

 “Het was verrassend dat de fecale transplantatie de diversiteit van de darmbacteriën herstelde, maar niet leidde tot herstel van neurogenese,” aldus Wolf.

Het onderzoeksteam hoopt dat er in de toekomst meer klinische testen plaatsvinden waarin onderzocht wordt in welke mate probiotica de symptomen bij patiënten met neurodegeneratieve en psychische stoornissen verbeteren. Wolf zegt graag de uitkomsten op stemming, psychiatrische symptomen, microbioom compositie en functie van immuuncellen voor en na probioticabehandeling te willen meten.


Voor andere recente onderzoeken m.b.t. darmflora, probiotica en darmbacteriën, typ je de betreffende woorden in het zoekvak rechts en je krijgt een overzicht.


© 2016, GoedGezond.


Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!