Hoe ouderwetse baking soda te hoog zuurgehalte van het bloed corrigeert

OEDGEZOND.INFO

Baking soda corrigeert ketoacidose (verzuring van het bloed), meldt Journal of Clinical Investigation. De ouderwetse natriumbicarbonaat verandert pathogene interacties en zorgt zodoende voor een afname van ontstekingen en irritaties van sinussen, organen en orgaanweefsel. Dit is vooral ook gunstig voor mensen met diabetes.

[envira-gallery id="8802"]

Baking soda als inzet tegen verzuring van het bloed

Baking soda, een huis-tuin-en keukenmiddeltje, corrigeert ketoacidose en vermindert pathogene interacties zodat mucormycose verminderd wordt. Ketoacidose is een vorm van acidose (verzuring van het bloed) die kan optreden bij mensen met diabetes 2: ketolichamen zoals acetoacetaat, aceton en bèta-hydroxybutyraat (3-hydroxybutaanzuur) hopen zich dan op, waardoor het bloed zuur wordt. Dit kan leiden to mucormycose: een schimmelaandoening die bloedvatwanden van hersenen, longen, sinussen en orgaanweefsel aantast.


Zo functioneel is baking soda: 24 tips en trucs!

 


In het lichaam maakt de alvleesklier –naast spijsverteringsenzymen- natriumbicarbonaat aan om maagzuren te neutraliseren.

De review is vorige maand gepubliceerd in Journal of Clinical Investigation. 1

pH-waarde in balans

Natrium bicarbonaat is ook inzetbaar bij metabole acidose: dit is een aandoening die ontstaat door een onevenwichtige pH-balans in het lichaam. Bicarbonaat neutraliseert het teveel aan zuren dat in het lichaam opgestapeld is. 2 3 4 5

Baking soda en schimmelinfecties

Het is al bekend dat de ouderwetse bakingsoda (NaHCO3) tegen diverse soorten schimmelinfecties werkzaam is, bijvoorbeeld bij huid- en nagelinfecties. 6

Maar NaHCO3 remt de soms fatale schimmelinfectie mucormycose. Ook bij behandelingen met corticosteroïden, orgaantransplantaties en een onderdrukt immuunsysteem kan NaHCO3 schimmelinfectie voorkomen of afremmen.

Snelste manier om cellen te voorzien van zuurstof

[envira-gallery id="8796"]

NaHCO3 is een natuurlijke stof die de pH balans reguleert, door opgehoopte zuren en lage zuurstofstofgehalten te reguleren. Het is de snelste en veiligste weg om zuurstof naar de cellen te doen snellen. Baking soda beïnvloedt de pH van cellen en weefsels, balanceert de spanning binnen/brengt CO2 naar de cellen en zorgt op deze manier voor een adequate zuurstoftoevoer.

Natriumbicarbonaat wordt in het bloed makkelijk omgezet in koolstofdioxide, waardoor de bicarbonaten naar het bloed gaan en bloed en zuurstof aan de cellen adequater wordt afgegeven. 8

Het ouderwetse middel kan gebruikt worden als eerstelijns verdediging tegen een reeks van ziekten waaronder griep, diabetes, nieraandoeningen en verkoudheid.

Baking soda en kanker

Vanwege de zuurstoftoevoer-capaciteit wordt ook beweerd dat NaHCO3 gebruikt kan worden bij kanker, niet zozeer voor genezing, wel om overlevingskansen te verhogen en patiënten beter door de chemotherapie heen te helpen. Ook wordt gezegd dat kanker een schimmel zou zijn, waar geen duidelijk bewijs voor is. Wel is het zo dat kankerpatiënten in een latere fase schimmelinfecties hebben, waarvan men niet goed weet hoe dit te behandelen. De soda biedt een buffer tegen de giftige effecten van chemo.

Kanker en zuurstof

Het begrip dat zuurstof selectief kankercellen vernietigt ontstond in de jaren 30, toen nobelprijswinnaar en arts Otto Warburg ontdekte dat kankercellen –in tegenstelling tot normale cellen- een lagere respiratie hebben. Hij veronderstelde dat kankercellen zouden afsterven in een zuurstofrijke omgeving. Een studie uit 2009 meldt dat biocarbonaat uitzaaiingen remt. 10 Over zuurstof m.b.t. kankercellen is nog steeds veel wetenschappelijke discussie. Waar de een zegt dat kankercellen sterven in een zuurstofrijke omgeving, beweren anderen dat tumoren juist sneller groeien in zo’n omgeving.

Natriumbicarbonaat en virussen

[envira-gallery id="8799"]

Veel virussen hebben een zure omgeving nodig om cellen te infecteren. Een virus is een minuscuul pakketje proteïnen dat genetisch materiaal bevat en actief wordt wanneer het met levend weefsel in contact komt. Als een virus een cel infecteert door zich door het celmembraan heen te dringen, kan het latent (slapend) zijn of zichzelf gaan reproduceren. Als een cel vol met een virus zit, barst het en kan het virus andere cellen infecteren. Dit proces is pH-afhankelijk. Het plasma membraan van eukaryote cellen fungeert als barrière tegen indringers als parasieten en virussen. Om een cel te infecteren moet een virus zijn genoom en proteïnen de cel inbrengen, en verzuring van de cel maakt dit mogelijk (als de pH onder de 6 komt).

Bakingsoda is een van de meest flexibele en makkelijke middelen; het kan oraal worden ingenomen en op de huid worden aangebracht als lotion of pasta. Ook kun je wat in het bad strooien. Sommigen drinken ‘s morgens een glas water met een halve/tot hele theelepel soda, met citroensap.

Na inname nemen de bicarbonaat concentraties toe en verandert de zuur-base balans diverse typen lichaamsvocht. In Europa drinken mensen bicarbonaatrijk water om zweren, colitis en allerlei maag-darmproblemen te helen. Via een bad is biocarbonaat ook opneembaar en bevordert het de circulatie. Dit is gunstig bij een hoge bloeddruk en aderverkalking.

Lichaamsweefsel met een alkalische pH houdt vele malen meer zuurstof vast dan verzuurd weefsel. Als onze lichaamscellen en weefsels aan de zure kant zijn–onder de 6- is het vermogen om zuurstof uit te wisselen afgenomen.

Bicarbonaat is dus de primaire vorm van CO2 in het lichaam. Een normale pH waarde is 7.35-7,45 en een goede bicarbonaatwaarde is 21-28 m/Eq/L. Acidose neemt af als CO2 verhoogd wordt en andersom.

[envira-gallery id=”8792″]


Nog een klein berichtje over natriumbicarbonaat van de afgelopen maand:

International Journal of Dental Hygiene meldt het resultaat van de uitwerking van tandpasta met 67% natriumbicarbonaat op gingivitis (ontstoken tandvlees). Eerder bleek dat een hoge concentratie NaHCO3 (meer dan 50%) voor een afname van ontsteking en slechte adem zorgde. In de recent gepubliceerde studie poetsten de deelnemers 6 weken de tanden met een pasta met 67% NBC. Alle symptomen van gingivitis, inclusief bloedingen, waren afgenomen. 11

*Baking soda kan beter niet gebruikt worden in geval van opgezwollen enkels, handen en voeten, ademhalingsproblemen, hartfalen, ernstige lever- en nieraandoeningen, hoge natriumspiegel, oedeem, lage calciumspiegel, hoge bloeddruk.


© 2016GoedGezond.


Vind je dit artikel informatief?

Geef de info door (via onderstaande button’s)!

Share